Foto's gesmokkeld uit China tonen opgezwollen Falun Gong beoefenaar kort voor zijn doodVoormalige werkgever van het slachtoffer nam deel aan ontvoering, afpersing en poging tot hersenspoeling

31-10-2010 Op werk en school

NEW YORK — Een gepensioneerde staalarbeider uit de provincie Hebei overleed op 6 september 2010, iets meer dan zes maanden nadat hij werd vrijgelaten uit een gevangenis waar hij gemarteld en gedwongen werd tot het uitvoeren van zware arbeid omdat hij Falun Gong beoefende, Dit werd onlangs vernomen door het Falun Dafa Informatiecentrum.

Foto's van de heer Zhang Yunping, een aantal dagen vóór zijn dood genomen, en uit China gesmokkeld, tonen de 58-jarige man zijn sterk vermagerde borst en opgeblazen maag. ( zie op het einde van dit artikel)

Een aanzienlijke meerderheid van Falun Gong beoefenaars zegt dat de beoefening vrijstelling van gezondheidsproblemen heeft opgeleverd. Sommige beoefenaars die het recht ontzegd werd om te beoefenen in hechtenis en die slachtoffer werden van fysieke mishandeling zagen hun oude ziektes terugkomen of kregen er nieuwe bij.  Regelmatig werd er geweigerd om hun de nodige medische verzorging te geven of waren ze zodanig verzwakt dat de behandelingen niet meer konden baten. Bijna 1 op de 5 Falun Gong sterfgevallen gedocumenteerd in 2009 waren, naast marteling, het gevolg van het negeren van toebrengen van medische hulp.

Zhang was een voormalig werknemer van de “Tangshan Steel Group Service Company”. Nadat de Communistische Partij de campagne lanceerde tegen Falun Gong, werd hij door het management en het veiligheidspersoneel vervolgd. Eind 2000, werd hij van zijn functie geschorst en stuurden ze hem naar een “hersenspoelcentrum” gelegen aan de Tangshan textiel- en kledingschool.Tijdens de twee maanden dat hij werd vastgehouden in het centrum werd Zhang onderworpen aan eindeloze hoeveelheden anti-Falun Gong propaganda en eindeloze pogingen om hem te dwingen afstand te nemen van zijn geloof, vervolgens verminderde zijn bedrijf zijn jaarsalaris met 2500 yuan.

Na zijn pensioen in 2001, vluchtte Zhang van huis weg om te ontsnappen aan de voortdurende intimidatie van zijn management. In 2002, werd zijn vrouw door een agent van het bedrijf ontvoerd en bedreigd met als doel zijn schuilplaats te ontdekken. Het volgende jaar werd zijn pensioen ingetrokken met als gevolg dat de hele familie in economische moeilijkheden terechtkwam.

In Chinese scholen en bedrijven is het gebruikelijk dat, onder rechtstreekse druk van ambtenaren van de Communistische Partij, werknemers die niet afzien van de beoefening van Falun Gong in centra worden geplaatst om hersenspoeling te ondergaan. Indien dit niet effectief werkt worden werknemers gewoonweg ontslagen of gepensioneerden verliezen hun pensioen.

Na een zoektocht van bijna 2 jaar werd Zhang op 30 maart 2003 gevangen genomen door de autoriteiten van Hebei. Kort nadien werd hij door een rechter van Lubei District Court in een “schijn” proces veroordeeld tot 8 jaar gevangenis. In april 2004 werd hij verplaatst naar de gevangenis van Jidong

Door de barre omstandigheden in de gevangenis verslechterde zijn gezondheid en werd hij steeds zwakker. Toch werd hij gedwongen om zware arbeid te verrichten tot augustus 2009. Door een nagel liep hij een wond op aan zijn vinger met ontsteking als gevolg. Zijn verzorging werd door het gevangenispersoneel uitgesteld tot eind september. Op dat ogenblik stelden ze ook vast dat dhr.Zhang aan diabetes en tuberculose leed.

Na herhaalde verzoeken van zijn familie, werd Zhang in februari 2010 om medische redenen vrijgelaten. Hij genas niet van de verwondingen die hij opliep tijdens zijn hechtenis en overleed hieraan op 6 september 2010. Verder  enkele foto’s van Zhang minder dan 1 week vòòr zijn overlijden. De foto’s werden door kennissen genomen en nadien uit China gesmokkeld, ze tonen Zhang uitgehongerd en opgeblazen.

Foto's van de heer Zhang Yunping een week voordat hij stierf

De heer Zhang Yunping was een gepensioneerde van de Tangshan Steel Group Service Company in Tangshan City, in de provincie van Hebei. Hij werd in maart 2003 gearresteerd en veroordeeld tot gevangenis in 2004. Tijdens zijn hechtenis van 8 jaar in de gevangenis van Jidong, werd hij op brute wijze gemarteld. Hij werd om medische reden vrijgelaten op 23 februari 2010. Hij stierf op 6 september, op de leef tijd van 58 jaar.

Deze foto's werden genomen op 1 september 2010 – een  week voordat hij overleed.

Originele tekst:  Photos Smuggled from China Show Bloated Falun Gong Practitioner Shortly Before Death: http://www.faluninfo.net/article/1088/?cid=84

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular