Onder Chinese druk beperkt Rusland de rechten van Falun GongDreigende “extremistische” wet misbruikt om Falun Gong te censureren, lokale beoefenaars worden lastiggevallen

New York – Als reactie op de druk van de Chinese Communistische Partij,  onderdrukken de Russische autoriteiten de rechten van de burgers die Falun Gong beoefenen steeds meer.

In de meest recente ontwikkeling werden op vrijdag 27 juli vier beoefenaars aangehouden in Vladivostok in een lokale drukkerij toen ze flyers ophaalden die de vervolging van Falun Gong in China blootstellen. Een kopie van Zhuan Falun en de flyers werden in beslag genomen. Dit gebeurde kort nadat het Hooggerechtshof een aanvraag om Zhuan Falun van de lijst van verboden materialen af te halen, had verworpen, en maar een paar weken voordat de stad een topconferentie zou houden met leiders van de Asia-Pacific Economic Coöperation waarbij Chinese topambtenaren aanwezig zouden zijn.

“De inspanning om Zhuan Falun te verbannen in Rusland is jammer genoeg te wijten aan de onderhandelingen tussen Rusland en China. Wij hebben geen twijfel om aan te nemen dat dit is aangemoedigd tijdens interacties met Chinese topambtenaren die de brute vervolgings- campagne tegen Falun Gong in China leiden,” zegt Falun Dafa Informatie Centrum directeur Levi Browde. “Het is duidelijk dat de Chinese Communistische Partij hier achter zit – om welke andere reden zou Rusland anders zo snel een boek verbannen dat mensen leert leven volgens waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid?”

Het Falun Dafa Informatie Centrum dringt de Russische autoriteiten er op aan om de Chinese druk te weerstaan en roept andere deelnemers van de internationale samenleving op deze handelingen publiekelijk te veroordelen ter bescherming van de vrijheid van geloof en expressie voor de Russische burgers. De Europese Unie heeft deze zaak met de Russische autoriteiten aan de orde gesteld tijdens bilaterale mensenrechten vergaderingen.

“Ik ben zeer bezorgd over de zaak van Falun Gong beoefenaars in Rusland, ook over de bredere gevolgen die het met zich meebrengt,” schreef Europese commissie Vice President Catherine Ashton in februari 2012 in een brief aan de leden van het Europese parlement.

Falun gong wordt in meer dan 70  landen in vrijheid beoefend, maar de Chinese Communistische Partij (CCP) belemmert routinematig op een directe manier of probeert druk uit te oefenen op andere regeringen om de rechten van Falun Gong beoefenaars buiten China te beperken. De CCP zoekt een manier om de vervolging te rechtvaardigen en naar het inperken van overzeese inspanningen om het misbruik bloot te stellen.

Volgens dhr. Chen Yonglin, een voormalig top ambtenaar bij het Chinese Consulaat in Sydney, die is overgelopen naar het westen in 2005, heeft elke Chinese missie over de gehele wereld personeel dat toegewijd is aan het onderdrukken en verstikken van Falun Gong beoefenaars in het gastland.

In 2002 plaatste de Russische regering een wet die “extremistische” materialen verbiedt, angst aanwakkerend dat de wet vaag geïnterpreteerd zou worden en gebruikt om vrijheid van meningsuiting te onderdrukken. Dit is wat er nu blijkt te gebeuren. In augustus 2008 verklaarde een regionale rechtbank verscheidene Falun Gong gerelateerde materialen als “extremistische literatuur.” Dit met inbegrip van Zhuan Falun, een belangrijk onderzoeksrapport over de organenoogst van Falun Gong beoefenaars en folders voor de “Wereldwijde Mensenrechten Fakkel Tocht,” een initiatief om te demonstreren tegen de onderdrukking vlak voor de Olympische spelen in Beijing.

Sinds dat moment hebben, onder duidelijke druk van de regering, verscheidene rechtbanken de beroepen afgewezen om die beslissing te veranderen. Volgens de in Washington DC gevestigde Human Rights Law Foundation ( Feiten lijst ) zijn bij deze afwijzingen onregelmatige procedures betrokken. Op 5 juli wees het Russische Hooggerechtshof nogmaals een aanvraag af, maar lichtte niet meteen de mensen in die deze hadden ingediend. Zij vernamen op 20 juli over deze beslissing toen het op de website van het gerechtshof was te lezen. Advocaten die de lokale Falun Gong gemeenschap vertegenwoordigen hebben het Europese Hof van Mensenrechten gevraagd om rectificatie.

“Wij dringen er bij de Russische regering op aan om de nodige aanpassingen te maken en om deze beslissing terug te draaien,” zegt Sergey Skulkin van de Russische Falun Gong Vereniging.” In Rusland is het boek Zhuan Falun al meer dan 100.000 keer verkocht, wat aangeeft hoe hoog de interesse onder het publiek is. Deze beslissing heeft niet alleen invloed op de paar duizend actieve Falun Gong beoefenaars in Rusland, maar voor iedere Russische burger. Waarom zou hen een praktijk moeten worden ontnomen die gezondheid, gemoedsrust, en verscheidene andere voordelen heeft gebracht aan miljoenen mensen over de hele wereld?”

De gevolgen van de beslissing van het Hooggerechtshof zullen waarschijnlijk zwaar wegen. Uitgevers mogen het boek niet langer printen. Winkels mogen het niet verkopen. En diegene die het in hun bezit hebben riskeren opgepakt te worden. Sinds mei 2012 hebben lokale Falun Gong beoefenaars – de grote meerderheid aan inlandse Russen – gerapporteerd dat de autoriteiten ze steeds meer lastigvallen en in de gaten houden.

De schendingen van de religieuze vrijheid van Falun Gong beoefenaars zijn sinds de beslissing van 5 juli nog meer geëscaleerd. Het meest extremere incident vond plaats op 27 juli. De politie arresteerde in Vladivostok vier mensen toen zij bij een printshop Falun Gong flyers ophaalden. De teksten en alle andere Falun Gong gerelateerde materialen werden in beslag genomen. Toen men vroeg wat daar de reden voor was, verbond de politie chef het met recente beslissing van de rechtbank.

Bron http://www.faluninfo.net/article/1240/?cid=84

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular