Gao Zhisheng werd familiebezoek toegestaan in afgelegen gevangenis

01-04-2013 Familie en kinderen

Door Irene Luo (Epoch Times). Het is meer dan een jaar geleden dat advocaat Gao Zhisheng vastgezet werd in de afgelegen gevangenis Shaya in de provincie Xinjiang, en pas nu werd hem een tweede familiebezoek toegestaan. Sinds maart 2012 was het hem niet toegestaan bezoek te ontvangen.

Gao Zhisheng. (The Epoch Times).

Gao, die de bijnaam “China’s geweten” draagt, wordt al sinds 2005 gearresteerd, belastert en gemarteld nadat hij beoefenaars verdedigde van Falun Gong, een traditionele spirituele discipline, tezamen met nog andere groeperingen die door het regime vervolgd worden.

Gao’s oudere broer vertelde op 18 januari aan Sound of Hope (SOH) radio dat hij een lange tijd geprobeerd heeft om zijn vastgehouden broer te bezoeken, en alleen toen hij ermee dreigde om er in Beijing voor te gaan pleiten kreeg zijn familie de toelating van de autoriteiten om Gao te gaan bezoeken in de gevangenis.

Gao’s vrouw, Geng He, die op dit moment samen met hun kinderen in de VS woont, legde uit dat de Chinese autoriteiten bang zijn dat haar familie de situatie van haar man zou bloot stellen aan de internationale gemeenschap als ze hem zouden bezoeken.

Zijn jongere broer en schoonvader reisden ver om hem te zien, maar kregen toch maar een half uur bezoektijd en onder streng toezicht en controle.

Tijdens de korte ontmoeting kon Gao alleen vragen of het goed ging met de familie. Zijn enige woorden naar zijn vrouw luidden dat ze de kinderen goed moest opvoeden en niet te veel bezorgd over hem moest zijn.

Geng vertelde aan Radio Free Asia (RFA) dat voorafgaand aan hun bezoek, de gevangenis hen verboden had om ook maar iets te vragen over hoe Gao behandeld werd; en dat als ze deze regel overtraden het bezoek onmiddellijk voorbij zou zijn.

Tijdens de ontmoeting vroeg Gao’ broer of hij de krant mocht lezen of naar televisie mocht kijken, maar die vraag werd snel onderbroken nog voor Gao kon antwoorden; een bewaker zei dat het Gao niet toegestaan was te antwoorden.

Geng vertelde aan (RFA) dat de familie veel moeite gedaan heeft om een kans te krijgen hem te mogen zien. De tocht door het afgelegen gebied Xinjiang is zwaar en duurt ongeveer tien dagen. Het belangrijkste was dat we konden vaststellen dat Gao nog leeft.

Sound of Hope Radio heeft verschillende bekende Chinese mensenrechtenactivisten geïnterviewd na het korte gevangenisbezoek. 

De mensenrechtenactivist Hu Jia uit Beijing zei dat gedurende de afgelopen acht jaar Gao Zhisheng constant brutale martelingen ondergaan heeft door de Chinese Communistische autoriteiten. 

Hu zei dat Gao opgesloten zit in een plaats die door de lokale Oeigoeren de “terroristen gevangenis” genoemd wordt.

“Het kwaadaardige van de Chinese Communistische partij (CCP) wordt ten volle uitgevoerd door een propagandasysteem, de politiek en een rechtssysteem. Ongeacht of het nu censuur op het internet of in de media is, of de politieke en lokale politie die de petitievoerders tegenhouden, het kwaad wordt ten volle toegepast door deze verschillende systemen.” vertelde Hu.

Volgens mensenrechtenadvocaat Tang Jingling uit Guangzhou, die bekend is met de vervolging van gewetensgevangenen door de CCP, heeft Gao zeer waarschijnlijk erg geleden onder de “strikte controle” en martelingen.

Tang voegde hieraan toe dat de “strikte controle” die toegepast wordt door de bewakers “zeer wreed” is: het slachtoffer wordt niet toegestaan om met iemand te spreken, of verblijft vaak in eenzame opsluiting in een kleine cel, of soms in een kooi of kleine plaats waar ze niet rechtop  kunnen rechtstaan, noch zitten, noch liggen. Na een bepaalde tijd wordt dit ondraaglijk, aldus Tang.

Bron http://www.theepochtimes.com/n2/china-news/gao-zhisheng-allowed-family-visit-in-remote-prison-338368.html

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular