Beoogde bevrijding van Amerikaans staatsburger Charles Li

Het VS Reddingsteam vergroot de inspanningen om Amerikaans staatsburger Charles Li te bevrijden en wijst Amerikaanse media en regeringsbeambten op de mogelijke motieven van het Staatsveiligheidsbureau van China die Charles middels foltering en hersenspoeling tracht te dwingen zijn geloof in Falun Gong op te geven..

Na bekend werd dat Charles Li, een Amerikaans staatsburger en beoefenaar van Falun Gong, onderworpen werd aan nog een ronde van intense foltering door hersenspoeling, heeft het V.S. Reddingsteam de media en regeringsambtenaren dringend geïnformeerd dat het Staatsveiligheidsbureau van China Charles Li vervolgd heeft in een poging de internationale media te misleiden door te proberen Charles Li te dwingen zijn geloof in Falun Gong op te geven en het mogelijke effect hiervan.

charles_Li_small.jpg

Binnenkort wordt de jaarlijkse “Thanksgiving” gevierd, een dag waarop Amerikaanse families traditioneel een hereniging houden. Een V.S. Reddingsteam lanceert nu een handtekeningencampagne om Charles Li te redden. Campagnematerialen zijn geprepareerd voor regeringsambtenaren van de V.S., de media en het publiek. De hoofddoelen van deze campagne zijn de mensen van de situatie van Charles Li in China informeren, het streng misbruik van mensenrechten en de overtreding van vrijheid van geloof tegen miljoenen Falun Gong beoefenaars in China bloot te stellen en te beroepen op meer goedhartige mensen in de Westerse maatschappij  om Charles te helpen veilig naar de V.S. terug te keren.

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular