Genève, Verenigde Naties: mensenrechten China en internationale ondernemingen

14-08-2004 Dwangarbeid

Momenteel zijn er meer en meer rapporten van Chinese producten die enkel een geleende naam gebruiken om economische slavernij te verbergen, zonder dat westerse ondernemingen dit feit verdenken. Het aantal gedwongen arbeidskampen die in fabrieken worden getransformeerd zijn talrijk; en het grootste aantal gevangenen omvat beoefenaars van Falun Gong. Wij betreuren het feit dat de Speciale Verslaggever van foltering zijn bezoek aan de kampen op verzoek van de Chinese Regering moest annuleren die zogezegd meer tijd nodig had om zich voor te bereiden. De meerderheid van nationale en transnationale ondernemingen heeft geen weet van de manier waarop de producten die zij verkopen in onze westelijke wereld zijn vervaardigd en, zelfs nog meer, de consument. Dit systeem werd door de Chinese Regering opgesteld en wordt door corruptie op alle niveaus aangemoedigd en gesteund.

 

Verenigde Naties, Genève, Zwitserland Sub-commissie voor Promotie en Bescherming van de Mensenrechten (expert hoofdbestanddeel van de Commissie voor Mensenrechten)


De zes-en-vijftigste sessie (26 juli-13 augustus 2004)
Werkgroep gevestigd om de werkmethoden en activiteiten
van transnationale ondernemingen te bestuderen


Dhr. Voorzitter,
Dames en Heren, 

Verantwoordelijkheden van transnationale ondernemingen en andere bedrijven met betrekking tot mensenrechten,
Wij spreken ten gunste van Interfaith International en wensen u te danken voor het werk u doet, dat steeds dringender wordt.
Wij wensen uw aandacht te vestigen op het probleem van de oorsprong van producten vervaardigd voornamelijk in China.
Feitelijk zijn er momenteel meer en meer rapporten van Chinese producten die enkel een geleende naam gebruiken om economische slavernij te verbergen, zonder dat westelijke ondernemingen dit feit verdenken.
Nestlé bijvoorbeeld, werd rechtstreeks in 2001 geïmpliceerd. Nestlé had een bestelling geplaatst voor zachte speelgoedkonijnen in een speelgoedfabriek in Peking. Dit speelgoed werd eigenlijk in een gedwongen arbeidskamp in Xinan, Peking gemaakt, waar 90 procent van de gedetineerden onschuldige slachtoffers zijn die worden gevangengenomen omdat zij de methode van qigong beoefenen, Falun Gong genaamd, en drie universele principes cultiveren: Waarachtigheid, Mededogen en Verdraagzaamheid. De beoefenaars werken als slaven onder foltering en voortdurende vervolging. Alle producten die daar worden gemaakt voor export zijn met pus, bloed en tranen bevuild.
Het aantal gedwongen arbeidskampen die in fabrieken worden getransformeerd zijn talrijk; en het grootste aantal gevangenen omvat beoefenaars van Falun Gong. Wij betreuren het feit dat de Speciale Verslaggever van foltering zijn bezoek aan de kampen op verzoek van de Chinese Regering moest annuleren die zogezegd meer tijd nodig had om zich voor te bereiden. De meerderheid van nationale en transnationale ondernemingen heeft geen weet van de manier waarin de producten die zij verkopen in onze westelijke wereld zijn vervaardigd en, zelfs nog meer, de consument. Dit systeem werd door de Chinese Regering opgesteld en wordt door corruptie op alle niveaus aangemoedigd en gesteund.
Nog een gevaar voor bedrijven met dochterondernemingen in China ligt in het feit dat hun directeurs zich kunnen vinden in de deelname aan de totale uitroeiingscampagne gericht op 70 tot 100 miljoen onschuldige mensen: Mary Kay en Volkswagen zijn begonnen met het berichten naar hun werknemers te geven enkel omdat zij deze methode beoefenen.
 Puur voor economische belangen verkiezen ondernemingen van alle afmetingen en buitenlandse investeerders, die zich bewust zijn van de siuatie, hun ogen te sluiten. Zij overdenken het feit niet dat zij zich medeplichtig maken aan wat bekende mensenrechtenadvocaten beschouwen een van de meest ernstigste toestanden van vervolging en genocide die momenteel bestaat, in termen van zowel zijn afmeting als van gebruikte middelen: laster, stimulans tot haat, stimulans tot opgeven, ontbering van alle sociale, economische en culturele rechten, foltering en moord. Een kwart van de financiële bronnen van China wordt voor deze repressie gebruikt. Dus alle contracten, alle investeringen, al de opzetten van ondernemingen steunen deze vervolging waarvan de initiatiefnemer, Jiang Zemin en zijn hoofdmedewerkers, zijn nu het voorwerp van een proces in Chicago en klachten ingediend in ongeveer 15 landen voor foltering, misdaden tegen mensheid en genocide.
Welke ondernemingen weten niet dat hun financiële hulp evenzeer de uitbreiding van deze vervolging naar onze landen en de groei van het geweld voedt. Feitelijk worden degenen die Falun Gong beoefenen, wat hun nationaliteit en die de vervolging aanklaagt wordt sinds juli 1999 bespioneerd, gevolgd, gefotografeerd, worden hun telefoons afgetapt, hun computers gehackt, staan zij op de zwarte lijst, worden gekweld, bedreigd en geweld aangedaan. Onlangs nam een voorbeeld voor de eerste keer buiten China plaats, aan het einde van juni 2004 in Zuid-afrika, waar Australische beoefenaars op zicht beschoten werden terwijl zij zich voorbereidden om een proces tegen twee Chinese beambten in te dienen die verantwoordelijk zijn voor de repressie.
Dankzij de normen die door de Werkgroep gevestigd worden hopen wij dat niet alleen de slachtoffers verdedigd zullen worden, maar ook de ondernemingen en investeerders beschermd worden zodat respect voor fundamentele rechten voorrang zal nemen over economische belangen.
Dank u voor uw aandacht.

 

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular