Nieuw boek 'Who Are China’s Walking Dead?' onthult de verwrongen wereld van CCP-functionarissenBevat inzichten van functionarissen die China ontvluchtten vanwege de Falun Gong-vervolging

22-10-2020 Het 610 Bureau

Het boek 'Who Are China’s Walking Dead?' (Liberty Hill Press, 2020) bevat interviews met voormalige leden en functionarissen van de Chinese Communistische Partij (CCP) over de innerlijke werking van het regime en de merkwaardige levens van zijn functionarissen.

Twee ex-CCP functionarissen die voor het boek zijn geïnterviewd, zijn Guangsheng Han en Fengjun Hao. De twee zijn van verschillende leeftijden, afkomstig uit verschillende regio's van China en werkten op verschillende afdelingen. Maar ze verlieten beiden China en de CCP om dezelfde reden: vanwege de vervolging door de CCP van beoefenaars van de spirituele beweging Falun Gong. Een ander ding dat ze gemeen hebben, is dat ze geen van beiden Falun Gong beoefenen.

de heer GuangSheng Han, de voormalige directeur van een werkkamp (© Swoop Films)

In het boek vertelt de heer Han, voormalige directeur van een werkkamp, hoe hij ongewild medeplichtig werd aan de wrede marteling van een 15-jarig meisje in een van zijn instellingen, hoe hij had geprobeerd het systeem van binnenuit te veranderen, maar faalde en uiteindelijk China verliet om te voorkomen dat hij nog langer medeplichtig zou zijn.

Fragment uit hoofdstuk 12: ’The Wedge' in Who Are China’s Walking Dead ?:

Hij vertelde een verhaal dat de fatale wig beschreef die hard en diep tussen hemzelf en zijn geliefde partij was geslagen. Het was deze wig die een vreselijke angst in hem dreef en hem uit zijn vaderland verdreef. Maar het was geen angst voor wat de partij hem fysiek zou aandoen. Het was een angst voor wat de partij met zijn geest zou doen - wat hij zou worden als hij op het partijpad bleef.

"Het was een conflict over waarden", zei hij op het enige moment tijdens het interview waar hij zowel zijn uiterlijke als innerlijke garde liet vallen. “Ik had mijn eigen mening over de CCP ontwikkeld. Maar ik zei die dingen natuurlijk niet hardop”, benadrukte hij. Ik stelde me voor dat hij huiverde bij de gedachte aan de gevolgen van het spreken tegen de partij. Maar hij deinsde niet terug.

“Lange tijd wilde ik veranderingen van binnenuit aanbrengen, ik wilde vooruitgaan en verbetering binnen het systeem bevorderen. Later besefte ik dat ik maar een kleine mier was. Ik kon absoluut niets veranderen."

Hij zweeg langer. Een mengeling van schuld en verdriet lag op zijn gezicht, maar hij hield zijn kin hoog en zijn ogen wijd open. Zijn gezicht was op dat moment het meest open van alle ambtenaren die we ooit hadden ontmoet. Hij slikte zwijgend, maar ik zag het. Hij deed zijn mond open en liet hem vele ogenblikken openstaan, alsof hij niet vanzelf zou sluiten. Hij ademde langzaam in en uit, alsof hij zijn zware ademhaling wilde verbergen. Maar zijn reactie was onmiskenbaar.

Hij slikte voordat hij zich dat laatste bepalende moment van het verlaten van de Walking Dead herinnerde.

"Omdat ik geen manier had om iets te veranderen, besloot ik dat ik in ieder geval geen medeplichtige zou worden, dus koos ik een andere weg", klonk zijn stem heel licht en hij slikte weer, waarbij hij alle druppels vloeistof wegspoelde die een traan in zijn oog zouden kunnen vormen. "Ik koos ervoor om te vertrekken," besloot hij.

Hij keek me een paar seconden aan, zijn hoofd zachtjes knikkend.

Zijn keuze was uiteindelijk duidelijk geworden. Als hij in China bleef, zou hij zich bij de Walking Dead voegen. Hij zou zijn geweten verraden, rechtstreeks deelnemen aan de anti-menselijke functies van zijn afdelingen en zijn ziel opgeven. Zijn alternatief was om alles wat hij wist en liefhad achter te laten en zijn toevlucht te zoeken bij de vijand van zijn partij - het Westen. Daar zou hij door de Chinese diaspora, die door de partij geleid was, worden geminacht als een “anti-Chinese verrader” en ondervraagd worden door de autoriteiten die zijn motieven, zijn oprechtheid en zijn loyaliteit in twijfel zouden trekken. En hij zou afhankelijk zijn van vertalers die hij niet kende om zijn waarheid voor hem in het Westen te presenteren.

De heer Hao, een voormalige nationale veiligheidsagent en 6-10 officier (© Swoop Films)

De heer Hao, een voormalige nationale veiligheidsagent en 6-10 officier, vertelt het verhaal van hoe hij werd gearresteerd en een maand lang gevangen zat en hoe zijn bazen logen tegen zijn familie (ze vertelden dat hij op zakenreis was), omdat hij weigerde voor de camera te liegen voor CCP-media in verband met de vervolging van Falun Gong.

Fragment uit hoofdstuk 13: "Keerpunten" in Who Are China’s Walking Dead?

Ik keek hem nieuwsgierig aan terwijl hij zijn hoofd naar beneden hield en zijn ogen afveegde met zijn vingers. Toen keken we elkaar aan. Jarenlange ondervraging en intelligentie-training hadden hem de perfecte pokerface opgeleverd. Hij was kalm en standvastig en toonde geen emotie in zijn reacties. Maar heel even flitsten zijn ogen met argwaan - mogelijk woede - en twijfelde hij aan mijn motieven. Even was het vertrouwen van onze interviewer-geïnterviewde verbroken. Hij vroeg of ik wilde dat de lichten zijn ogen zouden doen tranen om hem emotioneel over te laten komen voor de camera. Ik verzekerde hem dat dat niet zo was.

Mij werd verteld dat hij tegenwoordig geen interviews wilde doen. Het was tien jaar geleden sinds zijn spraakmakende uittreding uit de CCP, en hij was nu druk bezig met het runnen van zijn eigen bedrijfje. Ik was gewaarschuwd en voorbereid dat hij misschien niet zou komen opdagen voor het interview. Dat was gebeurd de laatste keer dat mijn contactpersoon een interview met hem had gepland voor andere media. Dus ik was erg dankbaar dat hij was gekomen en nog steeds onder onze onvolmaakte verlichting zat.

De helderheid van het licht was opgelost en ik bedankte hem. Ik wist dat hij zich terdege bewust was van hoe de CCP camera's gebruikt om hun subjecten te verdraaien en te bewerken, maar we waren niet van plan om dergelijke CCP-propagandatechnieken in onze interviews te gebruiken. Feiten waren alles wat we zochten.

De officier hervatte zijn pokerface en ik vervolgde mijn vragen.

"Waarom verliet je China?" vroeg ik.

[. . . ]

“De reden dat ik China verliet was vanwege de onderdrukking van Falun Gong. Wat ik zag in gevangenissen en werkkampen toen ik Falun Gong beoefenaars ging ondervragen, schokte me te erg. Ook het filmen van Falun Gong-beoefenaars door CCTV toen ze valse propaganda creëerden, heeft mij persoonlijk kwaad gedaan, maar het heeft me ook verlicht."

Opkomst in een ‘wrede en duistere’ wereld

Toen documentairemaker, Kay Rubacek van Swoop Films, voormalige functionarissen van de Chinese Communistische Partij (CCP) begon te interviewen voor haar bekroonde film Finding Courage, was ze geschokt toen ze zichzelf beschreven als de 'Walking Dead'. Toen ze meer CCP-functionarissen vond en interviewde - waaronder een werkkamp directeur, een propagandabeambte, een strafrechter, een legerkolonel, een diplomaat, een nationale veiligheidsagent en een CCP-rolmodelstudent, onder anderen - ontdekte ze dat hun ervaringen een sluier oplichtten van de ondoorzichtige wereld van de Chinese overheid.

Kay Rubacek, auteur, producer en regisseur

Kay Rubacek is een auteur, producer en regisseur van bekroonde non-fictie werken. Haar familieleden ontsnapten tussen 1918 en 1986 aan het communisme in Rusland, China en het voormalige Tsjecho-Slowakije, en in 2001 werd ze in China gearresteerd omdat ze mensenrechtenactivist was. Ze is geboren en getogen in Sydney, Australië, woont nu in de Hudson Valley in New York met haar man en twee kinderen en werkt als regisseur / producent voor het in New York gevestigde filmproductiebedrijf Swoop Films.

"De wereld van de CCP-functionarissen is erg wreed en duister", zei de directeur van het werkkamp. "We moesten weten dat propaganda en realiteit niet met elkaar verbonden zijn", zei de Propaganda-ambtenaar. "De wet is alleen voor mensen van lage klasse - die geen connecties hebben", zei de Chinese diplomaat. ”Je wordt gedwongen te liegen. Het zal niet werken als je geen leugens vertelt. Het resultaat is dat iedereen een leugenaar wordt”, zei de hooggeplaatste beambte.

Rubacek creëert een boeiend en verbluffend verhaal door haar interviews met de CCP-functionarissen en gedetailleerd onderzoek, inclusief gelekte CCP-richtlijnen, documenten slim met elkaar te verweven. Elk hoofdstuk onthult nieuwe inzichten in wat het CCP-regime vandaag drijft, hoe de CCP-agenten stijgen en dalen in rang, en hoe de CCP-cultuur het leven heeft gevormd van meer dan een miljard mensen in 's werelds dichtstbevolkte natie.

Wie zijn China’s Walking Dead? is beschikbaar op Amazon.com en Barnes & Noble.

Bezoek voor meer informatie: www.ChinasWalkingDead.com.

Neem contact op met Timothy Gebhart (hello@swoopfilms.com of 503-855-8050) voor meer informatie over Who Are China’s Walking Dead? (Liberty Hill Press, 2020) of om een ​​interview met Kay Rubacek in te plannen.

Bron https://faluninfo.net/new-book-who-are-chinas-walking-dead-reveals-the-twisted-world-of-ccp-officials/

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular