NY Times: Dwangarbeidskampen blijven een vitaal middel voor onderdrukking

23-05-2005 Dwangarbeid

The New York Times – Hier in een troosteloos gebied in oost-China, heeft Dhr. Li (40) twee jaar doorgebracht in een gevangenis met de naam het "Tweede Werk- en Heropvoedingskamp" in Shandong. Li, die alleen sprak op voorwaarde dat alleen zijn achternaam gebruikt zou worden, en andere aanhangers van de verbannen spirituele beweging Falun Gong, zijn hier gevangen gezet alhoewel ze nooit een advocaat of rechtsproces hebben gehad – rechten die gegarandeerd worden in China’s grondwet. Dat is omdat Shandong Nr.2 onderdeel is van een uitgestrekt strafsysteem in China dat los staat van het gerechtelijke systeem…

In een niet-democratisch land als China, mag zulk misbruik van wettelijke rechten niet verwonderlijk zijn. Maar dit systeem, een relikwie uit de tijd van Mao, stelt de moderne communistische partij voor een dilemma, die zowel in het binnenland als het buitenland onder druk staat om het systeem te veranderen, maar echter geobsedeerd is door veiligheid en politieke controle…

mensenrechtensupporters zijn het eens dat maar weinig gebaren significanter zouden zijn dan het afschaffen of veranderen van dit systeem, welk bekend staat als 'heropvoeding door arbeid'. Maar anders dan het vrijlaten van een politieke gevangene als gebruikelijk Chinees gebaar van good-will, zou het veranderen van 'heropvoeding door arbeid' de communistische partij dwingen een belangrijk middel op te geven dat het gebruikt heeft om haar macht aan te houden… De wrede onderdrukking van Falun Gong volgelingen als Dhr. Li is een voorbeeld hiervan. De overheid besteedde slechts sporadisch aandacht aan Falun Gong tot april 1999, toen 10.000 volgelingen een onaangekondigd protest hielden. Het bestaan van 'heropvoeding door arbeid' betekende dat de politie een massa van mensen kon opruimen zonder de tijd en complicaties van juridische processen. “Als ze deze tienduizend mensen hadden willen opsluiten volgens normale juridische procedures, zou het onmogelijk geweest zijn, omdat wat deze mensen deden geen misdaad was”, zei Dhr. Gao (Zhisheng, een advocaat in Peking).

Dhr. Li arriveerde in het werkkamp in 2000 na 10 dagen in een politiecel doorgebracht te hebben. Zijn familie was niet ingelicht totdat hij begonnen was zijn tweejarige celstraf uit te zitten. Hij zei dat cipiers de gevangenen vaak schokten met electrische veestokken om hen Falun Gong te doen opgeven. “De pijn was onbeschrijfelijk.”, zei hij. “Mijn lichaam sprong op”. Twee vrouwelijke gevangenen beschreven herhaalde vernederingen. Menstruerende vrouwen werden geboeid tegen een bord aan gezet en dan van slaap weerhouden of niet toegestaan naar het toilet te gaan voor enkele dagen.

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular