Voorstelling voor het stoppen van foltering voor het Haags Stadhuis

Op 1 oktober, was het de 56e gedenkdag dat de Chinese Communistische Partij haar Tirannie in China begon. Op deze dag hielden Nederlandse en Belgische Falun Gong beoefenaars een voorstelling voor het stopen van foltering in China op het Spuiplein in Den Haag. Enkele foltertechnieken toegepast door het regime in China werden getoond als een levend schilderij. Tegelijk werden handtekeningen ingezameld om de rechtszaak te steunen die aangespannen werd tegen ex-president Jiang Zemin, die deze gewelddadige vervolging startte.

Falun Gong beoefenaars mediteren op het Spuiplein voor de fonteinen.


Voor de rustgevende fonteinen op het Spuiplein lieten Falun Gong beoefenaars de rustige en vloeiende Falun Gong oefeningen zien. Naast hen was echter de bittere realiteit zichtbaar van de vervolging die beoefenaars in China ondergaan. Twee vrouwen, waarvan een opgesloten in een zeer kleine kooi, de andere vastgebonden op een zogenaamde "Tijger-Bank". Bloedvlekken op hun witte kleding, grote littekens in hun gezicht. Ze simuleerden technieken van foltering die Falun Gong beoefenaars in China ondergaan in gevangenschap. Achter hen staat de 'kwade politie' die beoefenaars met een knuppel bewerkt...

Anti-foltervoorstelling.

De meeste mensen die het plein overwandelden vertraagden hun pas om een blik te werpen op de foltertechnieken. Eenvoudige banners en de levensechte folterdemonstratie deden mensen onmiddellijk de ernst van de vervolging in China begrijpen. Een veel gestelde vraag is nog altijd, "Waarom?". Beoefenaars legden uit dat het ontstaan zijn oorzaak kent in Jiang Zemin's persoonlijke jaloezie tegenover Falun Gong dat zo populair werd dat meer mensen het beoefenden in parken in China dan dat er communistische partijleden waren. Daarnaast heeft de geschiedenis laten zien dat de aard van de CCP precies tegengesteld is op Falun Gong's principe van "Waarachtigheid, Mededogen, Verdraagzaamheid" en kon Falun Gong derhalve niet getolereerd worden door de CCP.

Mensen tekenen petities om de Nederlandse Genocide-rechtszaak tegen Jiang Zemin te steunen.


Volgens de recentelijk door de Epoch Times gepubliceerde "Negen Commentaren op de CCP" is de CCP verantwoordelijk voor de moord op zo'n 80 miljoen Chinezen en is daarnaast de helft van het Chinese volk onderdrukt in de 56 jaar van haar bewind.

Veel voorbijgangers waren geschokt en vonden het simpelweg onvoorstelbaar dat zulke foltering kan plaatsvinden. Men nam de tijd om de petitie te tekenen om de Nederlandse rechtszaak tegen Jiang Zemin te steunen, waarvan de hoofdaanklacht Genocide is. Met dit soort acties wereldwijd wordt de vervolging gereduceerd, en op termijn hopelijk gestopt. Er waren buitenlandse touristen die de Falun Gong beoefenaars een steuntje in de rug gaven en zeiden "You did very well!", "Wish you a lot of success!" of "Thank you for telling us facts of the persecution". 

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular