Artsen in China voeren dag en nacht orgaantransplantaties uit.

20-04-2006 Orgaanroof

(EPOCH TIMES) - Telefoongesprekken met Chinese artsen: grote aantallen organen van levende donors beschikbaar vóór één mei.

"Falun Gong beoefenaars in ondergrondse concentratiekampen, waaronder Sujiatun, zijn in het geheim verplaatst en kunnen op ieder moment afgemaakt worden. Tegelijkertijd heeft een aantal ziekenhuizen in China het aantal transplantatie-ingrepen plotseling verhoogd. Blijkbaar vindt op dit moment in China een slachting plaats om alle getuigen van dergelijke concentratiekampen te elimineren," zo zei een dringende mededeling op FalunInfo.nl op 6 april 2006.

Een viertal Falun Gong beoefenaars beelden de "organenoogst" in het Sujiatun doodskamp uit tijdens een rally op Parliament Hill in Ottawa, Canada, 3-06-2006. (Central News Agency)
Journalisten van de radiozender Sound Of Hope hebben telefoongesprekken gevoerd met de orgaantransplantatie afdelingen in de belangrijkste ziekenhuizen in China, met de bedoeling de huidige situatie in te schatten. De meeste artsen die de telefoon opnamen gaven dezelfde garantie - er zal een ongebruikelijk groot aantal orgaandonors beschikbaar zijn vóór 1 mei. Na deze datum zal de kans een geschikte donor te vinden veel kleiner worden.

"Ik telefoneerde naar orgaantransplantatiecentra in de provincies Hebei, Shanghai, Liaoning, Beijing, Shanxi en vele andere regio's en kreeg van de specialisten overal hetzelfde antwoord: grijp de kans om meteen een orgaan te bemachtigen."

The Epoch Times verkiest het de namen van de artsen in kwestie op dit moment nog niet vrij te geven.

Overschot aan organen tot 1 mei

"We zouden een hoop organen hebben tot eind april. We krijgen een steeds grotere voorraad organen, maar je moet de gelegenheid grijpen. Begrijpt u me? Na deze periode, zal de voorraad zeer klein worden. Na eind april, zal er een periode zijn, dat we niets zullen hebben. We zullen gewoon geen organen in voorraad hebben. Indien u geen transplantatie laat uitvoeren nu ze voorradig zijn, zal u uzelf patstellen wanneer de voorraad is uitgeput," zei dokter C in het Shanghai Changzheng Ziekenhuis.

Dokter A, directeur van het Tweede Ziekenhuis Geaffilieerd aan de Medische Universiteit van Dalian, provincie Liaoning, zei: "U zult het voor 1 mei moeten laten gebeuren. Deze week en volgende week. Na 1 mei, zullen we zeer weinig organen ter beschikking hebben."

Dokter B in het ziekenhuis van de Xi'an Jiaotong Universiteit in de Shanxi provincie, zei: "Indien u een orgaantransplantatie wilt, moet u vóór mei trachten te komen."

Volgens de bewuste artsen, zijn alle donors twintigers of dertigers. Allen verkeren in een zeer goede gezondheid. De artsen garanderen dat levers en nieren van levende donors komen. Ze kunnen zelfs in hele levers voorzien. Voor sommige bloedtypes, kan onmiddellijk een geschikte donor gevonden worden.

Dokter A: Normaal gezien zijn het twintigers of dertigers. Ik kan garanderen dat het gezonde mensen zijn en dat de organen vers zijn.
Reporter: Kan ik een hele lever krijgen?
Dokter A (bevestigend): Een hele lever. Een hele lever.

Reporter: Ik hoorde dat sommige donors jonge en gezonde mensen zijn van 20 of 30 jaar oud.
Dokter C: Ja. Dat klopt.
Dokter C: We kunnen wel een orgaan (met passend HLA weefsel) van een donor met bloedgroep AB vinden. In feite, kunnen we er héél snel eentje vinden.

Reporter: Bedoelt u de levers van levende mensen?
Dokter B: Ja. We verschaffen ook levers van levende mensen.
Reporter: Levers van levende mensen?
Dokter B: Ja. Ja!
Reporter: Ik vernam dat u organen verschaft van jonge en gezonde mensen van 20 of 30 jaar oud.
Dokter B: Ja. Ja!
Reporter: Ik hoorde dat ze uit levende mensen gehaald worden.
Dokter B: Ja. Ja. Ja!
Reporter: Sommige werkkampen zetten Falun Gong beoefenaars vast en halen er hun organen uit terwijl ze nog leven?
Dokter B (spottend): Juist.

Hoog aantal orgaantransplantaties

Het aantal patiënten in orgaantransplantatie centra in China is plotseling drastisch gestegen. Vele ziekenhuizen maken momenteel overuren om orgaantransplantaties uit te voeren.

Dokter A: Er staan nu 30 patiënten te wachten om een orgaantransplantatie te ondergaan.

Reporter: Maakt u overuren om al de orgaantransplantatieoperaties uit te voeren?
Dokter C: Ja. We hebben verscheidene orgaantransplantatieteams die hier dag en nacht werken. We hebben in totaal 4 teams die orgaantransplantaties kunnen uitvoeren.

Reporter: Voert u veel orgaantransplantaties uit tegenwoordig?
Een arts van het Tongji Hospitaal in de stad Wuhan (Hebei), zei: "Ja, zo is het."

Verscheidene ziekenhuizen gaven toe dat ze sinds eind 2000 begonnen zijn met orgaantransplantaties uit te voeren en dat ze gemiddeld 100 à 200 orgaantransplantaties per jaar uitvoeren.

Dokter B: We zijn eind 2000 begonnen met orgaantransplantaties.

Dokter A: Het is nu vijf jaar geleden dat we met orgaantransplantatie chirurgie begonnen zijn.

Volgens officiële statistieken van het Chinese Communistische regime, werden er tussen 1991 en 1998 in China slechts 78 levertransplantaties uitgevoerd. Sinds het Chinese Communistische regime in 1999 begon Falun Gong te vervolgen, is het aantal levertransplantaties echter meer dan vertienvoudig gestegen. China is het land geworden met het grootste aantal levertransplantaties in de wereld. Het aantal levertransplantaties in China in 1999, 2000, en 2001 bedroeg resp. 118, 254, en 486. In 2002 steeg dat aantal tot 996. In 2003 tot zelfs meer dan 3000. 

De statistieken geven duidelijk aan dat het aantal orgaandonors sinds 1999 snel is gestegen. We gebruiken hier levertransplantaties als voorbeeld omdat ieder mens slechts één lever heeft, en niet kan overleven wanneer dit orgaan verwijderd is.

Kampen ontruimen

Dokter C: Onze voorraad menselijke organen komt van dezelfde plaats. Hoe kan ik het u uitleggen? Alleen wij dokters weten waar de organen vandaan komen.

Sinds het nieuws over het Sujiatun concentratiekamp wereldwijd bekend werd gemaakt, is de World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong (WOIPFG) onmiddellijk begonnen met een onderzoek door heel China. Hun onderzoek bracht aan het licht dat minstens 8 provincies en steden in China organen oogsten van levende Falun Gong beoefenaars, waaronder de provincies Henan, Shandong, Shanghai, Guangzhou, Beijing, Tianjin, Liaoning en Hebei. 

Werknemers en chirurgen van ziekenhuizen in deze gebieden garandeerden de onderzoekers dat ze organen van Falun Gong beoefenaars kunnen leveren. In het rapport van het WOIPFG lezen we het volgende transcript van een telefoongesprek met een arts uit een ziekenhuis in de provincie Henan.

Dokter D: De organen die we selecteerden komen van jonge en gezonde personen. We gebruiken er absoluut geen van oudere mensen.
WOIPFG onderzoeker: Komen ze van Falun Gong beoefenaars?
Dokter: Daar kunt u zeker van zijn.

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular