Open Brief van twee Vlaamse Volksvertegenwoordigers: Onderzoek naar de illegale orgaantransplantaties en crematies in Chinese concentratiekampen

10-05-2006 Orgaanroof

Dit is een transcript van de open brief die Vlaams Volksvertegenwoordigers Jan Peumans en Jan Loones op 26 april 2006 publiceerden naar aanleiding van het bekend raken van de systematische organenroof in Chinese doodskampen.

26 april 2006

Aan:


De heer Guy Verhofstadt, Federale Eerste Minister
Mevrouw Zhang Qiyue, Ambassadeur van China in België
De heer Yves Leterme, Vlaams Minister-president
De heer Geert Bourgeois, Vlaams Minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme

Geachte mevrouw,
Geachte heren,

Tijdens de voorbije weken is er bewijsmateriaal opgedoken dat het bestaan van concentratiekampen in China onthult. Twee getuigen rapporteerden dat een hospitaalcomplex, in het Sujiatun district in de stad Shenyang in het Noordoosten van China, gespecialiseerd in orgaantransplantaties, een dodenkamp huisvestte enkel voor Falun Gong beoefenaars en dit met de enige bedoeling zich te voorzien van een verse hoeveelheid menselijke organen voor orgaantransplantatie. Terwijl de CCP zich haaste om het Sujiatun site te ontruimen na de onthulling van deze weerzinwekkende feiten, onthulde een derde getuige, die zich voorstelt als een gewezen militaire dokter, het bestaan van 35 andere gelijkaardige kampen in China.

Het oogsten van organen is een enorme lucratieve aangelegenheid. De organen worden uit het lichaam gehaald terwijl het slachtoffer nog in leven is, waarbij er heel weinig verdoving gebruikt wordt om de kosten te drukken. Men ontdoet zich onmiddelijk van de slachtoffers in een crematarium. Familieleden hebben geen idee over het lot van hun dierbaren nadat ze zijn “verdwenen.” 

De orgaantransplantatiepiek is er gekomen nadat recentelijk, op 28 maart, een nieuwe wetgeving in China “Interim Regulation for human organ Transplant practice” werd aangekondigd door het ministerie van Gezondheid, waardoor - in theorie - gedwongen orgaantransplantatie buiten de wet wordt gesteld. De wetgeving gaat echter pas in op 1 juli – wat ambtenaren die op geld uit zijn 3 maanden de kans geeft om ongebreideld organen te verwijderen. De nieuwe wetgeving komt er vlak na de onthulling van het concentratiekamp voor Falun Gong in het Sujiatun district van de stad Shenyang op 6 maart. In het verleden nam China dergelijke maatregelen niet, zelfs na getuigenissen voor het Congres van de V.S., waar de geheime orgaanhandel in China in detail werd toegelicht. Het algemene feitenverloop is duidelijk: de kampen zijn onthuld; het Chinese communistische regime panikeert en discussieert (gedurende drie weken) wat te doen; een massale doofpotactie wordt op touw gezet, waaronder ontkenningen en cosmetische regelgeving; vooraleer de regelgeving van kracht kan gaan, begint men door het dolle heen lichamen te gebruiken voor winstgevende praktijken (http://www.faluninfo.net/).

De bovenvermelde misdaden van de CCP zijn verstoken van elke menselijkheid. Zij spreiden de meest gedegenereerde slechtheid tentoon die ons herinnert aan de nazi-kampen, iets zo gemeen dat nooit in de 21e eeuw zou mogen gebeuren. Desondanks  worden wij er momenteel op een enorm pijnlijke manier mee geconfronteerd, door een land dat wordt aanzien als een belangrijke economische bondgenoot door de wereldleiders. België dient dan ook een dringend en onafhankelijk onderzoek naar deze misdaden in te stellen; éénmaal de waarheid volledig is onthuld, zal de geschiedenis niet meer terugkeren.

Na wereldoorlog II speet het de internationale gemeenschap dat het faalde om de holocaust een halt toe te roepen en maakte toen een plechtige “Nooit meer opnieuw” belofte. Zestig jaar later geeft de geschiedenis de samenleving een kans om deze vroegere fout goed te maken. Wij hopen dat deze generatie met trots kan zeggen dat: we niet enkel een belofte maakten, maar dat wij ze ook hielden.

We richten bijgevolg een dringend verzoek aan zowel de Vlaamse- als de Federale Regering om onmiddellijke actie te ondernemen en alle mogelijke middelen in te schakelen om deze nieuwe genocide in China te stoppen. Elke minuut vertraging heeft de dood van onschuldige mensenlevens tot gevolg en kan betiteld worden als niet minder dan een schande voor de mensheid.

We nemen dan ook graag spoedig kennis van uw bevindingen terzake.

Hoogachtend,

                       
Jan Peumans en Jan Loones
Vlaams Volksvertegenwoordigers

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular