Petitie aan het Parlement om China's Doodskampen te veroordelen!

15-05-2006 Orgaanroof
Wij, inwoners van Nederland en België, willen de aandacht van het Parlement richten op het volgende:
    1. Drie onafhankelijke getuigen hebben onthuld dat het Chinese communistische regime een geheim concentratiekamp in bedrijf had in het Sujiatun district van Shenyang in China, speciaal opgericht voor het vasthouden van Falun Gong beoefenaars. In dat kamp werden van duizenden levende gevangenen organen verwijderd en met winst verkocht.

    1. Één van de getuigen, een ervaren arts die werkzaam was in de militaire zone van Shenyang, onthulde dat er ongeveer 36 van dergelijke concentratiekampen bestaan in China.

    1. Een andere getuige, van wie de echtgenoot in die tijd een neurochirurg was, en die als taak had om de ooghoornvliezen bij Falun Gong beoefenaars te verwijderen, vertelde hoe ze zich herinnerde dat haar man zei: "Je begrijpt mijn ellende niet, die Falun Gong beoefenaars leefden nog. Het zou gemakkelijker voor me zijn geweest als ze dood waren, maar ze leefden".

    1. Dit verklaart waarom er in China geen wachtlijsten zijn voor menselijke organen, en dat men binnen 24 uur een vers transplantatieorgaan kan verkrijgen. Organenroof bij levende Falun Gong beoefenaars is wijdverspreid in de Chinese werkkampen.

  1. Er zijn talrijke rapporten van getuigen en van familieleden, dat er organen ontbraken van de lichamen van Falun Gong beoefenaars die doodgemarteld waren.
Daarom vragen wij de Nederlandse en Belgische regering om openlijk en daadkrachtig er op aan te dringen dat er een onafhankelijk onderzoek naar deze doodskampen in China wordt ingesteld. Daarnaast vragen wij de regering om openlijk en daadkrachtig een oproep te doen om de vervolging van Falun Gong te stoppen.

 

Achtergrond

Al meer dan 6 jaar wordt Falun Gong gruwelijk vervolgd. Door de informatieblokkade komt er slechts heel weinig informatie naar buiten. De wreedheden die toch naar buiten komen gaan elk voorstellingsvermogen te boven. Hoe kan een regering zijn eigen onderdanen op zo'n gruwelijke manier mishandelen en dood folteren? Geen zware criminelen, maar goedhartige mensen, die proberen door het dagelijks beoefenen van een set van eenvoudige oefeningen hun gezondheid en hun morele niveau te verbeteren.

Terwijl dit alles gebeurt, wordt er in de media nauwelijks aandacht aan besteed en blijft de internationale gemeenschap terughoudend in het veroordelen van deze misdaden tegen de mensheid. De handelsrelaties schijnen belangrijker te zijn. In het westen worden steeds meer mensen werkeloos, aangezien het allemaal goedkoper moet. Vele bedrijven verhuizen daarom naar China. Het geld dat daar geïnvesteerd wordt, wordt indirect gebruikt om de vervolging van Falun Gong te bekostigen, waar jaarlijks een kwart van de financiële reserve aan uitgegeven wordt. Om de handelsbetrekkingen maar niet in gevaar te brengen, worden de mensenrechtenschendingen alleen achter gesloten deuren met de Chinese regering besproken. De Chinese Communistische Partij (CCP) interesseert zich er echter helemaal niet voor, zolang er maar niets openbaar gemaakt wordt.

Nu, met het naderen van de Olympische Spelen 2008, krijgt een land dat jaarlijks meer massamoorden en executies uitvoert dan welk ander land in de wereld, de kans als gastheer op te treden voor dit evenement. Een evenement dat gericht is op de verzoening van de volkeren. De CCP heeft echter aangegeven Falun Gong uit te roeien voor de Olympische Spelen. Deze vervolging van 10% van de Chinese bevolking staat is een schrikbarend contrast met de Olympische gedachte.

 

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular