China’s nieuwe regulering legt orgaanoogst bij minderjarigen bloot

18-06-2007 Orgaanroof

Door Li Tu, Yang Jia, and Xin Fei, Epoch Times. CHINA-Op 21 maart 2007 passeerde de Staatsraad een ontwerp van de “Menselijke Orgaantransplantatieverordening.” De raad specificeerde voornamelijk een strikt verbod om organen te nemen van burgers onder de 18 jaar voor transplantatie.

Demonstratie van het oogsten van organen bij levende Falun Gong beoefenaars zoals dit plaatsvindt in China onder het Chinese Communistische regime.
Experts buiten China speculeren dat de Chinese Communistische Partij geen andere keuze had dan te reageren op de misdaden van het orgaanoogsten die de wereld schokkeerden in de aanloop naar de Olympische Spelen van 2008 te Beijing. Analisten merkten op dat deze regelgeving aantoont dat het verwijderen van organen van nog in leven zijnde personen een veel voorkomende zaak is in China en dat het ook bij minderjarigen gebeurt die niet verondersteld worden de doodstraf te krijgen.

Het oogsten van organen bij minderjarigen?

Op 22 maart 2007 publiceerden vele online nieuwswebsites een ontwerp van de “Menselijke orgaantransplantatieverordening” van Radio China (www.cnr.cn). Eén van de regelgevingen verbiedt het gebruik van organen voor transplantatie van burgers onder de 18 jaar. Wang Yifeng, een columnist van de Epoch Times, vertelde dat het opmaken van een dergelijke regelgeving betekent dat het management, de supervisie, procedures en wettelijke verantwoordelijkheid van het verwijderen van organen enorm chaotisch is in China.

De nieuwe regeling toont ook aan dat de orgaanoogst bij minderjarigen duidelijk op regelmatige basis gebeurt, anders zou de Chinese Communistische Partij (CCP) deze niet strikt verboden hebben.

Wang zei dat China’s grondwet bepaalt dat de doodstraf niet toegepast kan worden op minderjarigen onder de 18 jaar.

Vorig jaar gaf Huang Jiefu, adjunct directeur van het Chinese Ministerie van Volksgezondheid, openlijk toe dat de grootste bron van orgaantransplantaties in China afkomstig is van gevangenen in de dodencel en niet via donatie zoals vroeger door het regime werd beweerd. Indien er geen ter dood veroordeelde gevangen onder de 18 jaar bestaan, waar komen de organen van minderjarigen dan vandaan?

Wang gelooft dat de Staatsraad op een indirecte wijze dit donker geheim blootgaf. Dit verbod vond plaats terwijl vele internationale groeperingen nog steeds trachten toegang te verkrijgen om China binnen te komen om de orgaanoogst bij levende Falun Gong beoefenaars te onderzoeken. Dit besluit wordt eveneens gezien als het antwoord van het communistische regime op de intense internationale ontmaskering van levende orgaanoogst in China en verscheidene veroordelingen van de internationale gemeenschap.

Het opzetten van een show voor de Olympische Spelen?

Twu Shiing-Jer, een voormalig directeur van het gezondheidsdepartement in Taiwan en lid van de Coalitie ter Onderzoek van de Vervolging van Falun Gong (CIPFG), zei dat de CCP dit besluit maakte om haar imago voor de Olympische Spelen van 2008 op te poetsen. Twu zei dat de Chinese regering niet enkel dit besluit moeten bekrachtigen, maar eveneens de CIPFG moet toelaten om China binnen te komen en er onderzoek uit te voeren om de levende orgaanoogst te stoppen.

De terughoudendheid van het regime om de orgaanoogst te beëindigen

Het besluit zegt dat “…bescherming van de minderjarigen te realiseren. Elke organisatie of persoon mag geen organen van burgers beneden de leeftijd van 18 jaar voor transplantatie gebruiken.” Yang Zhizhu, een mede-professor van het Departement Rechten in de China Youth Universiteit van Politieke Wetenschappen stelt vraagtekens bij de rationaliteit  en wettigheid van het besluit.

Yang zei dat het onderwerp van het verwijderen van organen bij levende personen niet een kwestie van leeftijd is. De rechten van zowel de minderjarigen als de volwassenen zouden moeten worden beschermd. Volgens de Chinese traditie is elk deel van het lichaam van de ouders en zou het niet moeten worden gescheiden. De meeste Chinezen willen dat het lichaam één geheel blijft na de dood. Dus is de meerderheid van de verwijdering van de organen in China illegaal en werd er geen toestemming gegeven door het individu of familie.

Yang gelooft dat de regering niet noodzakelijkerwijze de illegale orgaanoogst wil beëindigen, in het bijzonder van gevangenen in de dodencel, daar de regering eveneens voordeel haalt uit deze operatie. De gewone mensen kunnen een dergelijke handel niet opstarten. Het kan niet worden gedaan zonder de inmenging van de regering.

Houd de veroordeling en druk op onderzoek hoog

Het is al een jaar geleden dat bronnen de wandaden van het levend verwijderen van organen van Falun Gong beoefenaars in China blootlegden. Een stijgend aantal experts, academici en politici hebben dergelijke misdaden bevestigd en veroordeeld. Meer dan 300 invloedrijke personen hebben zich bij de CIPFG vervoegd en hebben verzocht om China binnen te komen voor een onderzoek zonder obstructie van de CCP.

Sun Wenguang, een voormalig natuurkunde-professor aan de universiteit van Shandong zei dat het ene na het andere geval van illegale levende orgaanoogst, in het bijzonder bij Falun Gong beoefenaars blootgelegd wordt blootgelegd. De bedoeling van het besluit is om de woedende binnenlandse reacties, buitenlandse veroordeling en pogingen op een onafhankelijk onderzoek de kop in te drukken. Bovendien zou het verlichten van de internationale druk de aandacht op de Chinese communistische partij doen afnemen voor de Olympische Spelen in Beijing in 2008.

Ma Xiaoming, een voormalig TV-reporter en programmadirecteur van Shanxi TV, zei dat de CCP via dat besluit probeerde te reageren op de enorme internationale druk, maar het maakt het enkel meer duidelijk. De internationale gemeenschap moet de aandacht op China houden omdat de CCP deze misdaden zal blijven begaan en nog harder zal proberen om deze te maskeren via ineffectieve regelgevingen. 

Ma Xiaoming zei dat hij vele verslagen had gehoord over de onmenselijke activiteiten. Toen hij in de gevangenis was, trachtte de regering de organen te nemen van gevangen die ter dood veroordeeld zijn. Omdat sommige patiënten wanhopig organen nodig hadden, zou de dokter aan de familieleden van de patiënten aanraden: “Heeft u enige connecties? Indien dat zo is vraag dan aan de rechter om enkele ter dood veroordeelden misdadigers te veroordelen en we zullen hem nadien oppikken.”

De angst van de Chinese burgers voor het communistische regime veroorzaakt een verdoving en onverschilligheid welke de CCP aanmoedigt om nog meer misdaden tegen de mensheid te begaan zonder angst voor vergelding. Ma zei, “Mensen zouden moeten ophouden met op de regering te blijven rekenen voor alles.” 

BRON: http://en.epochtimes.com/news/7-3-26/53367.html 

 

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular