Verklaring van Terugtrekking uit de Chinese Communistische Partij door een Agent van het 610 Bureau

10-10-2007 Het 610 Bureau

Ik ben een agent van het 610 Bureau1 (dat de Falun Gong kwestie aanpakt) bij de Shengli olieraffinaderij in de provincie Heilongjiang, China. Door mijn contact met Falun Gong beoefenaars die volharden in hun geloof in "Waarachtigheid, Mededogen en Verdraagzaamheid", evenals door mijn ervaringen in het trachten beoefenaars te transformeren2, heb ik besloten om de Chinese Communistische Partij (CCP) en haar aanverwante organisaties, te verlaten.

Toen de vervolging van Falun Gong begon in 1999, luisterde ik naar en geloofde ik de propaganda van de partijmedia die zei dat Falun Gong slecht was, en dat men het trachtte te elimineren om de stabiliteit van de maatschappij en de vrede onder het volk te bevorderen. Echter, nadat ik in contact kwam met meer en meer Falun Gong beoefenaars, en na getuige te zijn van hun acties en wat ze hebben meegemaakt, veranderde ik geleidelijk mijn mening over Falun Gong. Ik realiseerde me dat ik misleid werd door de gekleurde staatsmedia. Feitelijk, voor de vervolging begon, had Qiao Shi, voormalig hoofd van het comité van het Nationale Volkscongres, een verslag gemaakt over Falun Gong. Het stelde dat Falun Gong vele voordelen had voor het land en voor het volk, maar geen nadelige effecten. In die tijd, en ondanks onenigheid met de zes andere Uitvoerende Commissarissen van het Politieke Adviesbureau,  drong Jiang Zemin er nog steeds op aan Falun Gong te vervolgen. Jiang heeft dit openlijk toegegeven in zijn "Geselecteerde artikelen door Jiang Zemin"; hij zei dat Falun Gong onderdrukken zijn eigen beslissing was, die hij trachtte uit te voeren door zijn machtspositie te gebruiken.

Toen ik deelnam aan het "transformeren" van Falun Gong beoefenaars, zag ik vele dingen. Ik zag de kamers in de hersenspoelcentra waar Falun Gong beoefenaars voor lange tijd in werden opgesloten. Ik zag dat hen alleen werd toegestaan droge en verschaalde deegwaren te eten en gepekelde groenten, en dat ze niet naar het toilet mochten gaan, maar zichzelf moesten ontlasten in de kamer. Ik zag hoe tijdens de "groepstransformatiesessies" Falun Gong beoefenaars die protesteerden tegen de vervolging met een hongerstaking, op gewelddadige wijze dwangvoeding ondergingen. Ik zag hoe Falun Gong beoefenaars niet werden toegestaan naar huis te gaan ondanks hun verwondingen. Ik zag dat er 's winters geen verwarming was en dat de gevangeniscellen ijzig koud waren (Heilongjiang is de meest noordelijke provincie in China). Ik zag hoe Falun Gong beoefenaars werden behandeld als gevangenen, hoewel ze onder alle omstandigheden hun hoge moraal behielden. Wat meer is, de politiediensten hebben reusachtige geldsommen besteed en speciale apparatuur gekocht die verschillende telefoonlijnen tegelijkertijd kon afluisteren. Wanneer Falun Gong beoefenaars van huis waren, slopen de politie en staatsveiligheidsdiensten heimelijk hun huizen binnen, om ze te doorzoeken en om afluisterapparatuur te installeren. De politie en staatsveiligheid spendeerden heel wat geld aan het inzetten van spionnen. Ze persten mensen ook geld af onder bedreiging van dwangarbeid en gevangenisstraf; dat heette dan "het Opbouwen van de Volksverdedigingslijn."

Ze spendeerden het gestolen geld regelmatig aan drank en eten in restaurants. Recentelijk begonnen ze met het zogenaamde "Terugkeer naar de Maatschappij -Project", wat een compleet en gedetailleerd onderzoek inhoudt, naar alle Falun Gong beoefenaars waar ze weet van hebben. Ze groeperen de beoefenaars in verschillende categorieën zoals "gewoon doelwit", "doelwit voor versterking", "doelwit voor transformatie", "doelwit voor bespieden" en "doelwit voor aanval". Wat de mensen betreft die niet "hervallen" (terug Falun Gong beoefenen), indien ze kunnen bewijzen dat ze zich - na twee jaar "transformatie" -  "bevrijd" hebben, dan zullen er geen problemen meer zijn voor hun kinderen om naar de kleuterklas en naar school te gaan, en ze kunnen dan ook lid worden van de CCP en de Communistische Jeugdbeweging. Aangezien het geld langzaamaan opraakt, zijn de drie hersenspoelcentra aan het versmelten tot één.

Al deze dingen hebben de kwaadaardige en leugenachtige natuur van de CCP grondig blootgesteld. Hoewel de CCP tracht hard en meedogenloos over te komen, is ze van binnen eigenlijk zwak en lafhartig. In november 2004 werden de Negen Commentaren op de Communistische Partij uitgegeven. In mijn vrije tijd las ik het opnieuw en opnieuw. Het was alsof een bliksemflits me getroffen had en wakker schudde uit mijn onwetendheid. Het hielp me deze immorele, corrupte en kwaadwillige partij te zien voor wat ze was. Door overzeese websites te bezoeken, leerde ik dat de CCP aan de rand van de vernietiging staat, en ik vernam hoe mensen in een massale vloedgolf de partij verlaten. Deze vloedgolf is erg snel en onhoudbaar. Vandaag hebben bijna 26 miljoen mensen de CCP verlaten. Het moedige en hardwerkende Chinese volk is op vreedzame en rationele wijze het Chinese communistische regime aan het desintegreren en het proces van haar ondergang aan het versnellen. Het dierbare Chinese volk door het hele land heen, ontwaakt.

Gedurende de halve eeuw sinds het Chinese communistische regime de macht greep, van de Landhervorming tot de Drie Anti-Campagne, de Vijf Anti-Campagne, de Antirevolutionaire campagnes, de Vier Opruimingen, van de Culturele Revolutie tot het bloedbad op het Tiananmenplein en de vervolging van Falun Gong, hebben hun meedogenloze en gewelddadige onderdrukkingen en vervolgingen de onnatuurlijke dood van 80 miljoen Chinezen veroorzaakt. Amper drie jaar na "De Grote Sprong Voorwaarts" stierven 30 miljoen mensen de hongerdood. De reden dat de CCP zo roekeloos is, is omdat het denkt dat het de macht heeft. Het vergat echter de ware wet die het universum beheerst: "Het goede zal beloond worden en het kwaad zal vergelding ontvangen." Dit is de wil van de hemel, en men vernietigt feitelijk zichzelf door deel te nemen aan kwaadaardige acties!

Het ineenstorten van de kwaadwillige partij heeft ze zelf bewerkstelligd, het is een soort van vergelding voor haar inhumane daden. Deze dagen ondergaan de ambtenaren van het communistische regime frequent karmische vergelding. Sommigen worden plotseling geveld door ernstige ziektes, terwijl anderen worden opgesloten wegens corruptie en seksueel wangedrag. Eén van de Uitvoerende Commissarissen van het Politieke Adviesbureau zei onlangs dat heel veel hooggeplaatste ambtenaren hun positie kwijt hadden gespeeld die door Jiang Zemin gepromoveerd waren vóór het 16e Nationale Congres. Net voor Hu Jintao's bezoek aan Australië, verloor de minister van Financiën Jin Renqin plotseling zijn positie. Als een van Jiang's mannen, had Jin Renging Jiang geholpen Falun Gong te vervolgen. Hij was het die onwettelijk 100 miljard yuan uit de nationale schatkist haalde. Rond diezelfde tijd kondigde Xu Yongyue, één van Jiang Zemin en Zeng Qinghong's meest vertrouwde adviseurs, plotseling aan dat hij met vervroegd pensioen ging. Ook heeft de Chinese ambassade in Australië onlangs van het Australische Ministerie van Buitenlandse Zaken een document ontvangen aangaande een rechtszaak tegen Jiang Zemin door Falun Gong beoefenaars.

Het laatste oordeel zal er snel zijn.

door Jun Jie
bron: http://www.clearharmony.net/articles/200709/41421.html
 


1. Het

610 Bureau is een politie-eenheid speciaal in het leven geroepen om Falun Gong te vervolgen; het heeft absolute macht over elk administratief niveau in de Chinese Communistische Partij en over alle andere politieke en rechtsstructuren.
2. Transformeren: het gebruik van hersenspoeling en foltering om beoefenaars te dwingen Falun Gong op te geven.

 

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular