Foltermethodes Gebruikt in de Yinchuan Vrouwengevangenis, Provincie Ningxia

07-11-2007 Dwangarbeid

Sinds de vervolging begon op 20 juli 1999, hebben de  ambtenaren van de vrouwengevangenis inYingchuan nauw samengewerkt met het regime van Jiang Zemin (voormalig leider van China en aanzetter van de vervolging) om Falun Gong beoefenaars te vervolgen. Meedogenloos folteren ze vastgehouden Falun Gong beoefenaars, in een poging om hun geloof te laten opgeven. De gevangenisbeambten maken geen vooruitgang wat betreft het tot inkeer brengen of heropvoeden van de gevangenen, maar ze doen wel grote inspanningen om Falun Gong beoefenaars te brainwashen, waarbij ze gebruik maken van verscheidene verdorven methoden.

Vóór 2003 stuurden de gevangenisautoriteiten alle beoefenaars naar brainwashsessies gesuperviseerd door agenten van het provinciaal 610 bureau\[1]. Na afloop van de brainwashsessies, beslisten de gevangenisbeambten om op vaste tijden sessies te houden in de gevangenis om beoefenaars te dwingen tot "heropvoeding"\[2]. De beambten werkten zelfs met een beloningsysteem ter aanmoediging van de bewakers en criminele celgenoten - inclusief veroordeelde moordenaars, dieven en drugsverslaafden - om beoefenaars te "hervormen" door middel van verschillende foltermethodes. Om de bewakers en andere celgenoten aan te moedigen om beoefenaars te dwingen hun geloof op te geven, verlenen de gevangenisbeambten een derdeklas beloning voor een bewaker of strafvermindering voor criminelen, voor elke beoefenaar die afstand doet van Falun Dafa.

Beschrijvingen van enkele van de brutale brainwashmethodes

  1. De gevangenisautoriteiten dwingen beoefenaars te kijken naar dvd's die Falun Gong en de stichter van Falun Gong, Meester Li Hongzhi, belasteren. Ze dwingen ze tot het verbaal beledigen van Falun Gong, tot het zingen van liederen ter ere van de Chinese Communistische Partij (CCP) en verplichten beoefenaars om hun "nieuw begrip" omtrent Falun Gong neer te schrijven nadat ze onderworpen zijn geweest aan brainwashing.Als een beoefenaar niet in staat was te schrijven na foltering, moest hij iemand vinden die dat in zijn naam deed.
  2. De gevangenisbewakers belasteren Falun Gong en Meester tijdens de brainwashsessies en in private of openbare ontmoetingen. Soms deden de bewakers hypocriet door te zeggen, "Je zou het recht moeten hebben op je eigen ideaal en je eigen gedachten." Echter, eens beoefenaars hun geloof in hun schrijven bevestigden, maakten de bewakers rechtsomkeer en dreven de vervolging nog op.
  3. De gevangenisautoriteiten werven criminele celgenoten zoals dieven, moordenars en drugsverslaafden, die hunkeren naar een strafvermindering, aan als "persoonlijke mentor" om beoefenaars in de gaten te houden. Beoefenaars zijn verboden te praten, Falun Gong oefeningen uit te voeren, de Falun Dafa lezingen te studeren, naar het toilet te gaan, gaan eten, of zelfs even gaan wandelen. Criminelen worden aangemoedigd nauw contact te houden met de gevangenisbeambten en te rapporteren over elk en alle acties van beoefenaars. Andere celgenoten mogen geen enkel contact hebben, hulp bieden, of sympathiseren met beoefenaars, of zelfs niet naast een beoefenaar staan. Anders worden ze gewaarschuwd of bedreigd met langere straffen. Doch, vele criminelen die de waarheid van Falun Dafa en de vervolging leerden, respecteerden heimelijk de beoefenaars, moedigden hen aan en hielp hen zelfs.
  4. De gevangenis gebruikt collaborateurs\[3] om beoefenaars lastig te vallen om hen te "hervormen".
  5. De gevangenis misleidt beoefenaars door hen strafvermindering te beloven indien ze de "drie verklaringen"\[4] neerschrijven. Sommigen deden dat, en dat resulteerde in nóg meer lijden van meedogenloze vervolging in de handen van de gevangenisautoriteiten.
  6. Gevangenisbewakers verspreiden openlijk de geruchten dat beoefenaars zich niets aantrekken van familie en kennissen. De gevangenis opende een "familie-telefoonlijn", maar er wordt voorkomen dat beoefenaars deze gebruikt, omdat ze geen toelating krijgen om te bellen naar familie. Er wordt ook geen familiebezoek toegestaan, ook mogen ze geen geld accepteren dat de familie hen zou brengen, ze mogen geen brieven uitwisselen met familie of ze mogen geen enkele provisie ontvangen. Beoefenaars worden volledig weerhouden van hun families.
  7. Gevangenisbewakers controleren brieven geschreven door beoefenaars. Brieven mogen niet verstuurd worden zonder officiële toelating.
  8. Degenen die de "hervorming" weigeren, moeten zich laten uitschelden, bedreigen en ondergaan verbaal geweld. Deze beoefenaars zijn volledig verbannen van hun familie, worden geboeid, opgesloten in een isoleercel en hebben voor een lange periode geen contact met de buitenwereld of andere mensen.

Na 8 jaar geweld en foltering, werd een beoefenaar mentaal getraumatiseerd en anderen verloren hun mentale vaardigheden om nog normaal te functioneren. Vele beoefenaars leden aan ernstige depressies na hun vrijlating.

Tue Meiling, een voormalig ambtenaar van de Lingwu City Medical Company, was een gezonde, levendige en intelligente vrouw. In 2003, werd ze  gestraft en voor drie jaar opgesloten in de Yingchuan vrouwengevangenis. De bewakers dwongen haar tot "hervorming", maar ze werkte niet mee. Ze weigerde gevangeniskledij te dragen en de regels te onthouden. Dit resulteerde erin dat ze werd geboeid en opgesloten in een isoleercel, en uitgesloten van enig contact met iemand anders. Door deze voortdurende fysische geweldpleging en mentale foltering, was haar geest soms helder, soms niet. Hoewel haar toestand betekende dat ze niet meer gekwalificeerd was om opgesloten te zijn, werd ze niet vrijgelaten. In de plaats daarvan, gaven ze haar zware medicatie voor mentale stoornissen, wat leidde tot ernstige mentale afwijking. Ze werd vrijgelaten voor hospitalisatie buiten de gevangenis in het Ningan Hospitaal en moest bijkomende folteringen ondergaan. Mensen die haar voordien kenden, waren geshockeerd over hoe uitgemergeld ze was.

Als resultaat van brutale "hervorming", stortte een voorheen gezond en levendig iemand mentaal in elkaar. Dit reflecteert de ziekelijke geesten van de gevangenisbeambten en bewakers.

Bron: http://www.clearharmony.net/articles/200710/41731.html


\[1] "610 Bureau" is een agentschap speciaal opgericht om Falun Gong te vervolgen, met absolute macht boven elk niveau van administratie in de Partij en boven alle andere politieke en juridische systemen.

\[2] "Hervormen of transformeren": uitvoeren van brainwashing en foltering om beoefenaars te dwingen afstand te doen van Falun Gong.

\[3] "Collaborateurs": Voormalige beoefenaars die zich tegen Falun Dafa keerden door brainwashing en foltering. Ze werden tot assistent gemaakt om beoefenaars te brainwashen en te folteren.

\[4]  "Drie verklaringen": beoefenaars worden onder brainwashing en foltering gedwongen te schrijven: "berouwverklaring", "garantieverklaring", of  "distantiëringverklaring" als bewijs dat ze hun geloof  hebben opgegeven. In de verklaring wordt de beoefenaar gedwongen  berouw te tonen voor hun Falun Gong beoefening, beloven Falun Gong op te geven en zich nooit meer te associëren met andere beoefenaars of naar Peking te gaan om beroep aan te tekenen voor Falun Gong.

 

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular