Tien doden Door Marteling Bevestigd in Februari 2008

01-04-2008 Dodenlijst

Het is bevestigd dat kort voor en gedurende de maand februari 2008 tien Falun Gong beoefenaars zijn omgekomen ten gevolge van marteling. Drie daarvan waren vrouwen en acht waren ouder dan 50 jaar oud. Zij werden doodgemarteld in de periode tussen augustus en december 2007, en zeven kwamen om in de maand februari. Sinds het begin van de vervolging van Falun Gong door de Chinese Communistische Partij (CCP) is er bevestigd dat er 3137 beoefenaars zijn omgekomen ten gevolge van vervolging, marteling en constante terreur. Elke kans wordt gegrepen om de waarheid betreffende de vervolging te verbergen, dus zijn het aantal bekende sterfgevallen alleen het topje van de ijsberg.

Sinds 20 juli 1999 is het CCP regime onder leiding van Jiang Zemin (voormalig leider van de CCP en agitator van de vervolging) nooit opgehouden met de wrede en systematische vervolging van Falun Gong. Analisten hebben aangegeven dat sinds het ontstaan van het dictatoriale regime van de CCP, dat wanneer er een slachtoffer wordt onderdrukt (of dat nu een groep of een individu is), dat dit proces niet langer duurt dan een paar weken of maanden. Voor de vervolging van Falun Gong heeft de CCP de meest laag-bij-de-grondse methodes ingezet, zoals nooit gezien in de menselijke geschiedenis, of dat nu oude of moderne, Chinese of buitenlandse methodes betreft, de CCP heeft ze allen gebruikt. Maar Falun Gong is niet bezweken onder de vervolging en heeft zich zelfs wijd verspreid over de hele wereld. Meer en meer mensen zijn naar voren gestapt om Falun Gong beoefenaars te ondersteunen en om de vervolging tegen te gaan. Deze vervolging tegen een eerbaar geloof heeft het lot van de CCP vergeven en zal leiden tot de ondergang van de CCP. De CCP heeft keer op keer weer nieuwe golven van vervolging ingezet. Ze hebben geprobeerd om de vervolging in stand te houden, door meer mensen te bedriegen en hun misdaden te verbergen. Met de Olympische Spelen in Beijing voor de deur, heeft de CCP het excuus aangegrepen om omwille van het soepel te laten verlopen van de Spelen een nieuwe golf van vervolging te laten beginnen, onder de naam "harde slag".

Recentelijk zijn er veel Falun Gong beoefenaars gearresteerd en gevangen genomen in Beijing, Shanghai, Liaoning provincie, Hebei provincie, Jilin provincie, Sichuan provincie, Chongqing Stad, Qingdao Stad, Jinzhou Stad en vele andere steden. Volgens onvolledige statistieken, zijn er alleen al in Beijing honderden beoefenaars recentelijk gearresteerd en voor geen reden geslagen. Veel werden thuis of op hun werk gearresteerd en tot acht maanden in een werkkamp veroordeeld (tot net na de Olympische Spelen). Zelfs collega's en familieleden worden vastgehouden en lastig gevallen. Vanuit heel China komen er regelmatig gevallen van sterfte en serieuze martelingen ten gevolge van vervolging naar buiten. De CCP heeft deze Olympische Spelen al werkelijk de "Bloedige Spelen"gemaakt.

Er is bevestigd dat er in de maand februari 2008 sterfgevallen ten gevolge van marteling zijn voorgekomen in de volgende provincies en steden: drie in Heilongjiang provincie, twee in hebei provincie en Chongqing Stad, en elke één in Liaoning provincie, Shandong provincie, en Shanxi provincie.

Twee Falun Gong beoefenaars overlijden ten gevolge van marteling in februari in Shuangcheng Stad, Heilongjiang Provincie1.Mhr Yi Fuquan, 45 jaar, uit Yanhe Dorp, Jincheng Gemeente in Shuangcheng Stad, Heilongjiang Provincie, is overleden op 23 februari 2008, na jaren van terreur en marteling.

Yi Fuquan heeft geleden onder de vele gevangenisstraffen en marteling sinds het begin van de vervolging van Falun Gong en werd een jaar naar een werkkamp gestuurd omdat hij naar Beijing was geweest om aangifte te doen. Op 19 augustus 2001, werd hij gearresteerd bij een busstation omdat de politie Falun Gong boeken en pamfletten bij hem hadden gevonden. Hij werd tot zes jaar gevangenisstraf veroordeeld door het Gerechtshof van Shuancheng Stad. Zijn vijftienjarige dochter moest de school verlaten om de familie te helpen ondersteunen. Hij werd eerst vastgezet in de Derde Gevangenis van Harbin Stad en werd toen overgeplaatst naar Tailai gevangenis op 1 juli 2004.

Op 10 juli 2004, kwamen Reformatie Officier leider Jiang Haitao (man) en bewaker Liu (man, voornaam onbekend) met Mhr Yi praten en probeerden hem te dwingen om Falun Gong op te geven. Mhr Yi wees dit resoluut van de hand. Ze zagen dat hij niet zou bezwijken onder de druk van de hersenspoeling dus lieten ze gevangenen hem aan zware boeien ketenen en dwongen hem in de brandende zon te staan. Bewaker Yu Hongtao (man) beval de gevangenen Zhang Liantao en Wang Wenzhong (allebei man) om Mhr Yi te dwingen om snel te lopen met de boeien om. Als Mhr Yi naar hun zin niet snel genoeg liep schopte ze hem hard. Mhr Yi was buiten adem en zijn enkels bloedden. Deze bewakers hebben hem ook in de "grote ophang" gehangen met als gevolg dat zijn armen gevoelloos werden.

De Tailai gevangenisbewakers hadden al allerlei methodes gecreëerd om Falun Gong beoefenaars te martelen. Ze dwongen beoefenaars om op de grond te liggen en ketenden hun vier ledematen aan een metalen voorwerp en lieten hun liggen in de brandende zon zonder de te laten drinken. De bewakers gebruikten deze methoden om Mhr Yi Fuquan te martelen. Na een poosje bevalen ze dat Mhr Yi op zijn kop werd gehangen gedurende lange periodes.

Bewakers probeerden Mhr Yi te dwingen om hem een garantiedeclaratie te laten schrijven met de belofte op te houden met het beoefenen van Falun Gong, door allerlei brute martelingen te gebruiken waaronder het vastmaken van Mhr Yi aan een ijzeren staaf om hem vervolgens op te hangen. Maar Mhr was niet bereid te tekenen. Bewaker Yu Hongtao sloeg hem toen met een rubberen knuppel. Gevangenen Qu Hongyu en Yu Hongtao draaiden Mhr Yi zijn armen achter zijn rug. Een andere bewaker Li Yongzhe (man) sloeg meneer Yi in zijn gezicht met als gevolg dat zijn neus en mond begonnen te bloeden.

Vanwege deze langdurige mishandelingen begon Mhr Yi te lijden aan atrofie van de spieren in zijn linker hand, en zijn gezondheid begon af te takelen na september 2005. Hij kon niet voor zich zelf zorgen en begon verlamd te raken en werd bedlegerig. Hij leed constant honger en dorst omdat hij moest wachten op andere gevangen voor water en voedsel. Zijn familie vroeg herhaaldelijk voor medische behandeling toen ze hoorden over zijn toestand, maar de administratie van de gevangenis stelde het uit voor een lange periode. Het was pas toen Mhr Yi zich in een levensgevaarlijke toestand bevond dat de gevangenis ermee in stemde hem vrij te laten op 8 augustus 2007. Hij leed pijn gedurende de daarop volgende zes maanden en overleed op 13 februari 2008 op de leeftijd van 45 jaar.

2. Falun Gong beoefenaar Liu Quanguo, uit het dorp Qiansanjiazi, Handian in de stad shuangcheng, Heilongjiang provincie, werd gemarteld en stierf op 16 Februari 2008

Aanverwant artikel:  http://www.clearharmony.net/articles/200802/43285.html

Meneer Liu leed eerder aan een hevige leverziekte en kon niet werken. Na het beginnen van de meditatiepraktijk Falun Gong in 1996 verdwenen al zijn ziektes. Hij ging naar Beijing om een beroep te doen voor Falun Gong nadat de vervolging begon. Als resultaat werd hij voor 6 maanden vastgezet in het detentiecentrum van de stad Shuangcheng. Agent Liu Chunyang van het 610 kantoor ondervraagde hem herhaaldelijk en beval de gevangenen om hem te slaan, ze gaven hem een hersenschudding en twee blauwe ogen. De bewakers gaven hem geen bed en hij was verplicht om 3 maanden op een betonnen vloer te slapen.

In 2001 ging Mr. Liu weer een beroep doen. Hij werd vastgezet voor een maand in het Pingfang detentiecentrum in de stad Harbin. Gedurende die maand, werd hij 15 keer onderworpen aan brute meppartijen. De gevangenen hieven zijn kin op een hoofdbord, bonden zijn handen op zijn rug, bonden zijn benen achter hem en drukten zijn maag op de vloer. Toen stapten zij op zijn lichaam, trokken aan zijn hoofd en sloegen hem op de hals.

Het 610 bureau in de stad Shuangcheng veroordeelde dhr. Liu voor een jaar naar een dwangarbeidskamp en stuurde hem naar het Changlinzi dwangarbeidskamp op blote voeten. Toen hij bij het kamp arriveerde op 30 januari 2003, werd hij gemarteld door dertig minuten buiten in de vrieskou te moeten staan, zonder kleding. Hij werd dagelijks gedwongen om slavenarbeid te verrichten. Er was een voorval waarin hij gedwongen werd om een lasser te helpen, die vervolgens zijn rechterarm verbrandde met een lasapparaat.

Op een middag in Februari 2004, leidde een regeringsbeamte in het dorp Handian, meneer Sun Jihua (leiding over de vervolging),   een groep functionarissen en politie officieren, inclusief een aantal agenten van het 610 bureau in de stad Shuangcheng, om in te breken in meneer Liu’s huis. Ze droegen hem in hun voertuig en zetten hem vast in het detentiecentrum in de stad Shuangcheng. Het was begin februari, en het was koud. De bewakers ontdeden hem van zijn kleding en goten de ene na de andere pan met koud water over zijn lichaam, waardoor hij trilde en beefde.

Nadat hij voor vijftien dagen had vastgezeten, werd hij veroordeeld om voor drie jaar in een dwangarbeidskamp te werken, en nogmaals werd hij afgevoerd naar het Changlinzi werkkamp. Hij kreeg eerst de vierde afdeling toegewezen. Gevangenisbewaarder Ji Gang doorzocht zijn lichaam en dwong hem de drie uitspraken\[3] te schrijven en hersenspoeling te aanvaarden. Er waren enorme vaten met water in de wasruimte. Ji Gang leidde de marteling op Liu, gooide hem in een vat, en liet de gevangenen hem met de steel van een schop en een plastic buis op zijn hoofd slaan, zijn hoofd onder water houden, en koud water op zijn hoofd spuiten terwijl zijn lichaam doorweekt was in het vat. Meneer Liu vroor bijna dood.

Later werd Mr. Liu overgeheveld naar de vijfde afdeling, wat de afdeling is die Falun Gong beoefenaars het meest extreem martelt. Mensen noemen de gevangenisbewaarder Zhao Shuang ook wel de “rechter met het zwart gezicht” (vanwege zijn genadeloosheid). Hij heeft een contract waarop staat dat hij 200 yuan\[4] krijgt voor elke getransformeerde\[5] Falun Gong beoefenaar op zijn afdeling. Hij dwingt vastgezette beoefenaars om slavenarbeid uit te voeren en staat ze niet toe te praten. Elk moet 35 boxen met tandenstokers inpakken, anders zijn ze niet toegestaan om te slapen. Meneer Liu werd zeer zwak, hij kon niet rechtop zitten en liet bloed op zijn stoel achter. Zhao Shuang zei, ”als je familie betaalt dan mag je naar een dokter. Anders geef ik er niet om en zal je sterven, en ik zal je nooit vrijlaten of je familie je laten opzoeken.”

Meneer Liu Quanguo verduurde schokken met een elektrische stok en wrede slagen in het kamp. Hij werd zo zwak dat hij alleen kon lopen wanneer twee mensen hem hielpen. Zijn dorpsgenoten kregen lucht van deze situatie en schreven een brief met vele handtekeningen erop om beroep te doen ter attentie van meneer Liu Quanguo’s goede karakter. Zhao Shuang zag de brief maar stopte niet met de brutaliteit. In plaats daarvan schopte hij Liu en raakte hem in het gezicht, waardoor Liu bloedde uit zijn neus en mond. Hij zei wreed, ”Je zal sterven wanneer je wordt vrijgelaten.”

Meneer Liu had alle symptomen van tuberculose, totale incontinentie en bewusteloosheid. Hij werd eindelijk losgelaten uit de gevangenis in de zomer van 2006, maar hij verkeerde in een kritieke conditie. Hij werd zwakker en zwakker en stierf op 16 februari 2008, op de leeftijd van 50.

70 jaar oude Falun Gong beoefenaar Hu Zengxiang uit de streek Lu, in de provincie Shandong, werd tot de dood vervolgd

http://www.clearharmony.net/articles/200802/43322.html

Falun Dafa beoefenaar meneer Hu Zengxiang leefde in het dorp Qiansuozhuang, in de streek Lu, in de provincie Shandong. Op 29 december 2007 arresteerden de politie en de Qiansuozhuang CCP secretaris hem in zijn huis. Hij was spoorloos tot 11 februari 2008, toen hij dood, gekneusd en beschadigd in zijn huis werd aangetroffen.

Meneer Hu Zengxiang, 70 jaar, had geen kinderen. Nadat hij Falun Gong begon te beoefenen in 1997, werd hij kerngezond. En hij was altijd bereid om zijn buren te helpen. Na het zien van zijn vooruitgang waren zijn buren zeer enthousiast over het wonderbaarlijke effect van Falun Gong.

Hu profiteerde rijkelijk van Falun Gong. Hij gaf daarom ook nooit zijn  geloof in de principes “Waarachtigheid, Mededogen, Verdraagzaamheid” op  --  zelfs wanneer de CCP de al gelanceerde vervolging intensifieerde. In de lente van 2005, werd Hu Zengxiang gearresteerd door de lokale politie en vastgezet in het Lu district Detentiecentrum voor een paar dagen. Later werd hij verplaatst naar het Wangchun dwangarbeidskamp, waar hij werd vastgehouden voor meer dan een maand. Nadat hij was vrijgelaten, was hij zeer zwak vanwege de wrede vervolging die hij had ondergaan, maar hij bleef doorgaan met het beoefenen van Falun Gong en herstelde snel.

Op 29 December 2007, waren er ongeveer tien mensen van het openbare veiligheidsbureau en het Guozhuang politiebureau die bij het huis van meneer Hu inbraken, het doorzochten, en Hu arresteerden. Zij namen meer dan 2000 yuan aan contant geld mee, een aantal DVD’s, en andere folders die over de vervolging gaan. Later onderdrukte ze elk stukje informatie over Hu’s zaak en begonnen met geruchten te strooien zoals, “Wij hebben hem niet gearresteerd, hij ontsnapte.” Het is niet duidelijk waar hij werd vastgehouden.

Een betrouwbare bron zei dat iemand meneer Hu Zengxiang in het dorp Qiansuozhuang’s bestuurskamer zag een paar dagen voor het nieuwe jaar. De bron vertelde dat meneer Hu er te zielig uit zag om naar te kijken vanwege ernstige marteling: zijn sleutelbeen was gebroken, zijn handen waren dusdanig gezwollen dat ze de grootte hadden van rijstkommetjes, hij was een teen kwijt vanwege bevriezing en hij was niet in staat om te lopen.
Op 11 Februari 2008 ging iemand naar Hu Zengxiang’s huis en trof hem daar dood aan. Zo waren ze er achter gekomen dat hij was doodgemarteld. Niemand weet precies de exacte datum van de dag dat hij stierf.

Noten:

1. “Grote ophanging”: Er zijn voor deze manier van martelen twee vormen: (1) Met beide handen achter de rug geboeid met alleen de tenen die de grond raken, de persoon word opgehangen aan een touw dat aan de metalen frame van het raam is gebonden. (2) Een hand van de beoefenaar is aan een bed vastgemaakt met handboeien en de andere hand aan een ander bed, beiden bedden worden in de tegengestelde richting getrokken. De persoon voelt extreme pijn wanneer zijn lichaam uit elkaar wordt getrokken.
2. “Het  610 bureau” is een agentschap specifiek in het leven geroepen om Falun Gong te vervolgen, met absolute macht over elk niveau aan administratie in de partij en alle andere politieke en justitionele systemen.
3. “De Drie Verklaringen”: Beoefenaars worden gedwongen door middel van hersenspoeling en marteling  om een “berouw verklaring,” “Garantie verklaring” of een “bewustzijn verklaring” te schrijven als bewijs dat ze hun geloof hebben opgegeven. In de verklaring wordt de beoefenaar gedwongen om spijt te betuigen voor het beoefenen van Falun Gong, hij moet beloven Falun Gong op te geven en nooit meer ooit met andere beoefenaars om te gaan en naar Beijing te gaan om voor Falun Gong in beroep te gaan.
4. “Yuan”is de Chinese valuta; 500 yuan is evenredig aan een gemiddeld inkomen van een persoon die in de stad werkt in China.
5. “Hervormen of Transformeren” Volbrengen van hersenspoeling en marteling om zo een beoefenaar Falun gong te doen verloochenen. ( Variaties: “hervormen”, “transformeren, ”hervormd”, “getransformeerd”, en “transformatie”)

Bron: http://clearharmony.net/articles/200803/43612.html

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular