Rechtzaak in Jiangdu gerechtshof toont de verachtelijke aard van het gerechtsysteem van de Chinese Communistische Partij (CCP)

09-07-2008 Rechtsmisbruik

Op 12 juni zat rechter Zhang Jun van het Jiangdu gerechtshof voor bij een zaak betreffende Falun Gong beoefenaar mr. Wei Bensheng. Bij aanvang van de rechtzaak werden door twee ambtenaren van het openbaar ministerie van Jiangdu de valse en verzonnen beschuldigingen tegen mr. Wei voorgelezen.

De advocaat van mr. Wei wees het hof erop dat de beschuldigingen tegen mr. Wei niet strookten met de Chinese grondwet die iedere Chinese burger het recht biedt op vrije meningsuiting en vrijheid van geloof. 

De advocaten van de verdediging verzochten de schuldeisers om het hof de specifieke wet te tonen die aangeeft dat "Falun Gong een verboden praktijk is."  In plaats van de vragen van de verdediging te beantwoorden, panikeerden de schuldeisers en zeiden simpelweg, "We zullen het u na de dagvaardiging laten weten."

Wanneer de verdediging hun zaak bepleitten, werden ze constant onderbroken door de schuldeisers. Bovendien verzochten de schuldeisers dat rechter Zhang Jun  de verdediging het zwijgen zou opleggen, zodat zij hun rechtmatig beroep konden voltooien. Ondanks de interferentie van het hof, slaagde de verdediging er toch in om hun belangrijkste punten voor te leggen.

Na het proces verlieten de schuldeisers haastig de rechtszaal. Niet in staat om hun mening rechtsreeks aan de schuldeisers te geven, benaderden mr. Wei's familie en vrienden de procureursambtenaren en vroegen hen, "Welke misdaad is het om een goed persoon te zijn? Jiang Zemin's woorden vertegenwoordigen niet de wet!"

Daarna ontmoetten de familieleden rechter Zhang Jun en spoorden hem aan om te voldoen aan rechtvaardigheid en te luisteren naar zijn geweten. Zij verzochten hem om de waardigheid van de wet na te leven en onpartijdig te blijven in het uitvoeren van de wet.

De verdediging maakte het hof duidelijk dat elke vervolging van Falun Gong een rechtstreekse schending is van de grondwet.

De hieronder vermelden zijn leden van het  Jiangdu gerechtshof:

Zhang Jun, man, voorzittende rechter:  86-514-86999388 (kantoor)

Ye Yue, chef, man: 86-514-86999301 (kantoor)

 

 Bron: http://www.clearharmony.net/articles/200806/44951.html

 

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular