Beoefenaar Zhu Hongbin sterft zes maanden nadat hij werd geïnjecteerd met een onbekende drug in de gevangenis van Daqing (foto)

19-08-2009 Dodenlijst

Falun Dafa beoefenaar meneer Zhu Hongbin, een voormalige werknemer van het petroleumbedrijf ‘Seventh Oil Extraction Plant’, stierf op 18 juni 2009 nadat hij gewelddadig gefolterd werd tijdens zijn onwettige gevangenschap in de gevangenis van Hongweixing in de stad Daqing.

Meneer Zhu nadat hij werd vrijgelaten uit de gevangenis

Tijdens zijn gevangenschap in Hongweixing injecteerden ze meneer Hong met een onbekende drug waardoor hij het bewustzijn verloor.  Toen hij weer bij bewustzijn kwam, ervaarde hij zwaar geheugenverlies, met inbegrip van het verlies van het korte termijngeheugen.

Op 29 december 2001 was meneer Zhu in zijn kantoor aanwezig toen de voormalige partijsecretaris van het petroleumbedrijf ‘Seventh Oil Extraction Plant’, Nie Xiaohui, en politieagenten Li Kun, Gao Xiaodong en anderen van het politiebureau van het district hem een bezoekje brachten met als excuus een follow-up om meneer Zhu te controleren. Ze wilden dat meneer Hong een garantie- en berouwverklaring zou schrijven, hetgeen meneer Hong weigerde te doen. 

Li Kun onderzocht het lichaam van meneer Zhu en ontdekte materialen die de feiten over de vervolging van Falun Gong verklaren.  Li beval enkele personen het huis van meneer Zhu te doorzoeken en ze namen Falun Gong materialen en boeken mee en ze gebruikten deze als “bewijsmateriaal” om meneer Zhu zeven jaar lang op te sluiten in de cel.

Toen meneer Zhu in de gevangenis zat, ontnamen  de bewakers hem van slaap,voedsel  en het gebruik van het toilet.  Vijf dagen later forceerden ze een buis in de neus van meneer Zhu, die dan verder in zijn keel en in zijn maag werd gestoken.  Een bewaker forceerde eens een kom met melkpoeder via de buis recht in de longen van meneer Zhu.  Dit veroorzaakte een verzwering van zijn longen met hartproblemen tot gevolg.

De gevangenisbewakers zetten gevangenen constant aan tot het slaan van meneer Zhu, vooral als de oversten de gevangenis kwamen controleren.  Omdat meneer Zhu weigerde een gevangenisuniform te dragen, grepen ze zijn hoofd en sloegen het herhaaldelijk tegen de muur of de grond totdat hij flauwviel.

De gevangenisbewakers hingen meneer Zhu ook aan de muur voor drie dagen met zijn armen en benen gespreid.  Toen ze meneer Zhu eraf haalden, waren zijn armen zo gezwollen dat hij niet in staat was om normaal te lopen voor meerdere dagen.

Toen meneer Zhu werd vrijgelaten uit de gevangenis op 29 december 2008, was hij te zwak om zelf te lopen, maar de bewakers lieten zijn familie niet binnen om hem te komen halen.  Een gevangene die ook net was vrijgelaten, nam meneer Zhu op de rug en droeg hem zo uit de gevangenis.  Meneer Zhu stierf zes maanden na zijn vrijlating.

Chinese versie: http://minghui.ca/mh/articles/2009/7/17/204717.html
Engelstalig bericht http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2009/8/1/109679.html

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular