Hoe weten we dat de vervolging meedogenloos aanhoudt?Citaten en verwijzingen naar Falun Gong van mensenrechtenorganisaties en andere partijen

Het afgelopen decennium hebben een groot aantal internationale mensenrechtenorganisaties, Chinese advocaten, ex-gewetensgevangenen die samen met Falun Gong beoefenaars opgesloten zaten, rapporteurs van de VN, en rapporten van het Amerikaanse congres de systematische mensenrechtenschendingen gedocumenteerd en beschreven – met inbegrip van folteringen en dood in gevangenschap – die Falun Gong beoefenaars in China ondergaan. Hieronder volgt ter verwijzing, een kleine greep uit dergelijke statements, met bijbehorende links.

“Falun Gong beoefenaars behoren tot de meest hard vervolgde groep door de regering [in 2008]. In de aanloop naar de Olympische Spelen, werden naar verluid duizenden gearresteerd, waarbij honderden werden gevangengezet of naar “heropvoeding door arbeid”-kampen gestuurd en andere vormen van administratieve detentie ondergingen,waarbij ze foltering en ander misbruik riskeerden, dat soms de dood tot gevolg had.”

– Jaarverslag van Amnesty International, 2009

 “De centrale overheid intensifiëerde haar negenjarige vervolgingscampagne van Falun Gong beoefenaars tijdens de maanden in de aanloop naar de Olympische zomerspelen van 2008... Officiële rapporten van de onderdrukking waren publiek toegankelijk op de websites van alle 31 Chinese jurisdicties op provinciaal niveau in 2007-2008."

- 2008 Jaarrapport van de Congressional-Executive Commission on China (CECC) van de VS.

“China's pogingen om Falun Gong gelijk te stellen met terroristen is lachwekkend. De meeste Falun Gong beoefenaars zijn vredelievende burgers die zich houden aan de wet, en er bestaat geen excuus voor de mensenrechtenschendingen die ze te verduren hebben gekregen... De beschuldiging dat Falun Gong de stabiliteit van China bedreigt, houdt geen steek. De bewering dat het geloof in Falun Gong een bedreiging is voor de publieke gezondheid is even vals. Het gevaar voor de gezondheid komt van de behandeling die haar beoefenaars krijgen van de politie en gevangeniscipiers.”
-Sidney Jones, Human Rights Watch, 2002

“Verschillende rekwestranten meldden dat de langste gevangenisstraffen en de slechtse behandeling uitgedeeld werden aan leden van ... Falun Gong, waarvan er velen verzoek indienden in Peking. Kang zei dat van de ruwweg duizend gevangenen in haar arbeidskamp in Jilin, de meesten Falun Gong beoefenaars waren. Een rekwestrant uit Peking zei: “Rekwestranten worden gewoonlijk direct opgesloten. Maar het ergste is Falun Gong. Ze worden verschikkelijk behandeld, niet zoals de anderen.”
- Human Rights Watch rapport, 2005

“Om 16u20 op 8 oktober 2005, werden mevr. Wang Shouhui (moeder) en dhr. Liu Boyang (zoon) uit Changchun gevolgd door agenten van het 6-10 Bureau en onwettig gearresteerd. Ze werden allebei genadeloos gemarteld door de politie. Om ongeveer 20u stierf Liu Boyang aan zijn folteringen. Ongeveer tien dagen later, werd zijn moeder doodgemarteld.”
- Eminent Chinees advocaat en genomineerde voor de Nobel Prijs Gao Zhisheng, December 2005

“Gevallen van vervolging van Falun Gong beoefenaars zijn recentelijk opvallend gestegen in het hele land, en ik meen dat dit onze aandacht verdient. De vrijheid van geloof wordt tijdens deze speciale periode (de aanloop naar de Olympische Spelen) nog meer geschonden, en de grondwettelijke rechten van de burgers en universele waarden liggen onder vuur in China.”
- Prominent Chinees advokaat Jiang Tianyong, 2008

“De speciale rapporteur blijft gealarmeerd over de doden in gevangenschap in China. Rapporten beschrijven gruwelijke scenes waarin gevangenen, velen van hen beoefenaars van  Falun Gong, sterven ten gevolge zware mishandeling of nalatigheid van medische aandacht. De gruwel en brutaliteit van deze vermeende folterpraktijken tarten alle beschrijving.”
- Asma Jahangir, U.N. Speciale Rapporteur voor onwettige exectuties, 2003. Meer info van de VN.

“Meer dan de helft van onze 13 ondervraagden [de meesten rekwestranten] maakten opmerkingen over de vervolging van Falun Gong beoefenaars in [werk]kampen. Ze zeiden dat Falun Gong boefenaars een van de grootste groepen gevangenen vormen in de kampen.”
- Chinese Human Rights Defenders, 2009 rapport over “heropvoeding door arbeid”-kampen.

Bron: http://faluninfo.net/article/908/?cid=162

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular