Hersenspoelcentra - wrede foltering in China's "Black Jails"door een Falun Dafa beoefenaar in China

(Clearwisdom.net) Voice of America en andere media rapporteerden eind vorig jaar dat de New Yorkse mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch, een rapport publiceerde waarin de inhumane situatie van de illegale gevangenissen in China besproken wordt. Volgens het rapport van Human Rights Watch worden er sinds 2003 een groot aantal Chinese burgers in het geheim vastgehouden in illegale gevangenissen die “black jails” genoemd wordt, met straffen die variëren tussen een paar dagen tot verschillende maanden.

Op donderdag ontkende de woordvoerder van de Chinese Minister van Buitenlandse Zaken, Qin Gang, dat er zulke gevangenissen bestaan in China, waar mensen wreed en inhumaan behandeld worden.

Human Rights Watch beweert 38 mensen te hebben geïnterviewd die naar verluid vastgehouden werden in “black jails”. AFP artikels, Voice of Germany en andere media rapporteerden het volgende gebaseerd op verklaringen van de geïnterviewden: “De ‘black jails’, plaatsen waar mensen inhumaan behandeld worden, bestaan, ondanks het feit dat de Chinese wet zulke gevangenissen verbiedt. Wat ex-gevangenen ‘black jails’ noemen, noemen lokale ambtenaren ‘gerechtelijke opvoedingscentra’” Vele van zulke centra zijn in feite ook nog eens brainwashcentra, verboden onder internationale wet.

Brainwashcentra

In feite worden brainwashcentra en illegale gevangenisfaciliteiten sinds juli 1999 – het begin van de vervolging van Falun Gong – zonder twijfel gebruikt om Falun Gong beoefenaars op grote schaal op inhumane wijze te martelen. Vooral diegenenen die naar Beijing afreisden om beroep aan te tekenen voor gerechtigheid en het recht om Falun Gong te beoefenen.

De Chinese Communistische Partij (CCP) deed alles wat zij kon om beoefenaars te doen stoppen om naar Beijing te gaan om beroep aan te tekenen voor Falun Gong. Om beoefenaars te dwingen om hun geloof op te geven, hebben de autoriteiten beoefenaars gemarteld, vastgehouden in brainwashcentra en hen gedwongen om brainwash “klassen” bij te wonen. Het wrede gevangenissysteem is het meest gemakkelijke instrument geworden voor de CCP om Falun Gong beoefenaars illegaal en wreed te vervolgen. De afgelopen tien jaar werden overal in China brainwashcentra opgericht.

In Chengdu zijn de bekende brainwashcentra het Xinjin Brainwashing Centrum, Jinniu Brainwashing Centrum, Wuhou Jihua Brainwashing Centrum en het Chenghua Brainwashing Centrum. Het Chengjin Brainwashing Centrum, waarvan de officiële naam luidt “Chengdu City Law-Enforcement Educational Center," ligt in Xinjin, Chengdu stad. Het is berucht voor zijn misbruik van gevangenen en is representatief voor alle gelijkaardige centra. Dit centrum ligt in Huanong, in het zuidelijk deel van Chengdu, en wordt gezamenlijk beheerd door het 610 Bureau van de provincie Sichuan en het 610 Bureau van Chengdu. Het was oorspronkelijk een Luchtmacht Onderzoeksinstituut.  Later werd het, onder toezicht van de provincie Sichuan en ambtenaren van Chengdu, waaronder Li Chuncheng, het voormalig Behandelingscentrum voor Drugsverslaving in Xinjin. Een andere gevangenis voor prostituees werd onderdeel van het Xinjing Caiwan Brainwashing centrum.

Vervolging van Falun Gong

Falun Gong beoefenaars die illegaal werden vastgehouden in brainwashcentra werden op straat gearresteerd, op hun weg naar huis, wanneer ze naar hun werk gingen en op hun werk. Sommigen werden zelfs naar het centrum gebracht nadat ze werden vastgehouden in dwangarbeidskampen of gevangenissen, nadat ze hun veroordelingstijd uitgezeten hadden. Voor beoefenaars werd de veroordelingstijd willekeurig verlengd en de lengte van de tijd kon oplopen tot meer dan drie jaar.

Om beoefenaars te dwingen om hun geloof op te geven, hanteerden de ambtenaren van het Xinjin Brainwashing Center vele foltermethoden. Ze gebruikten zowel “harde” als “zachte” methoden, fabriceerden leugens over Falun Gong, veinsden vriendelijkheid, sloegen beoefenaars, gebruikten psychologische druk, injecteerden drugs bij beoefenaars die hun zenuwstelsel beschadigde, deden drugs in het water en eten, onderwierpen beoefenaars aan dwangvoeding, en probeerden geld af te persen van beoefenaars en van hun familie.

Vóór 2005 eisten ambtenaren in de brainwashcentra dat beoefenaars 2.500 yuan betaalden voor hun leefkosten. Voor elke beoefenaar die “heropgevoed” werd in deze centra, ontving het personeel een grote bonus. Een voorlopig geschat bedrag dat afgeperst is van beoefenaars tussen 2003 en 2005, toen het centrum opgericht werd, is 2 miljoen yuan.

Mevr. Guo Lirong aangehouden

Op 18 juli, rond 15.00 uur werd mevr. Guo Lirong, een Falun Gong beoefenaar uit Chengdu en voormalig ingenieur bij de Qianfeng Group Companies, door politieagenten aangehouden, op weg naar haar werk. Ze namen haar mee naar het Xinjin Brainwashing Centrum. Mevr. Guo’s zieke ouders op leeftijd huurden twee welbekende mensenrechtenadvocaten in, Lan Zhixue en Li Jingli, om hun dochter te verdedigen.

De advocaten schreven een brief in naam van mevr. Guo’s ouders waarin ze stellen, “De brainwashcentra zijn een erfenis van de ‘Grote Culturele Revolutie’ en zijn illegaal onder de huidige wet. Het is een deel van de huidige wet-handhaving in de samenleving, maar in de vorm van een afzonderlijke wet die niet geschreven staat in de Chinese grondwet. Er wordt gezegd dat mensen die daar in gevangenschap zitten, blootgesteld worden aan ‘gedwongen studie’, geen persoonlijke vrijheid hebben, geen recht om te communiceren met hun familie, geen recht om hun familieleden te ontmoeten, geen exacte gevangenschaptermijn hebben, geen toegang tot juridische ondersteuning, geen basis mensenrechten, en nog erger, sommigen worden mishandeld en gemarteld, met verwondingen tot gevolg. Sommigen werden verlamd of stierven. We hopen dat alle niveaus van de overheid een punt zetten achter de illegaliteit van zulke centra, en een einde stellen aan dit wangedrag, iets dat geen enkele grond heeft in het Chinese rechtssysteem. We willen geen terugkeer van de Grote Culturele Revolutie. De zogenaamde ‘studieklassen’ zijn niet wettelijk. Er wordt eveneens gezegd dat om zo’n activiteit te rechtvaardigen, het brainwashcentrum het ‘law enforcement educational center’ werd genoemd. In werkelijkheid is het bestaan van zo’n ‘opleiding’ crimineel en illegaal, waarbij de persoonlijke vrijheid van burgers beperkt wordt, door het te legitimeren via misleidende vormen.”

Mevr. Guo zei dat ondanks tussenkomst van deze advocaten, ze toch onderworpen werd aan wrede dwangvoeding, waarbij de daders haar mond onder dwang openden met behulp van buigtangen, wat resulteerde in verwondingen aan haar tanden, toen ze protesteerde tegen haar illegale aanhouding door in hongerstaking te gaan.

Dhr. Xie  Deqing dood gemarteld

Op 29 april 2009 werd dhr. Xie Deqing, een gepensioneerde ingenieur van het Chengdu Survey and Design Institute Water Research Institute, aangehouden buiten het Gapxin District gerechtsgebouw en vastgehouden in het Xinjin Brainwashing Centrum. Hij werd zo ernstig gemarteld dat hij binnen een maand uitmergelde, incontinent werd, amper water kon drinken en een hartziekte ontwikkelde. Op de avond van 27 mei 2009 stierf dhr. Xie na amper vier dagen thuis te zijn. Om het bewijs van misbruik in gevangenschap te vernietigen, stormden op 29 mei om 15.00 uur een groot aantal agenten binnen op de begrafenisceremonie van dhr. Xie. Ze sloegen zijn oudste zoon Xie Weidong en verwondden hem. Daarna namen ze het lichaam van dhr. Xie mee om het te cremeren.

Daders vinden plezier in het martelen

De welbekende geleerde, docent aan de rechtsfaculteit, Deng Bo, Ph.D, schreef in zijn boek “Thought and Memory When Facing Violence - For Li Heping,” “In zaken van Falun Gong beoefenaars en sommige criminele strafzaken heb ik te maken gehad met agenten, bewakers, ambtenaren en anderen die de touwtjes in handen hadden, en die marteling niet gebruiken om aan  bewijsmateriaal te komen of de geest te transformeren; maar waar wreedaardige marteling als entertainment en plezier wordt ervaren. Het vervult psychologische noden en het doel van het uitdelen van wrede straffen is omwille van de wrede straffen.” Dit is misschien de drijvende kracht bij diegenen die werken in het Xinjin Brainswashcentrum of in andere brainwashcentra.

Beoefenaars die vervolgd zijn in het Xinjin Brainwashing Centrum in Chengdu

  1. Mevr. Liu Senle is 53 jaar oud. In april 2003 werd ze gearresteerd in Xindu, Chengdu en vastgehouden in het Xinjin Brainwashing Centrum. Ze werd gemarteld tot ze op de rand van de dood stond. Toen ze werd vrijgelaten op 23 mei, had ze geen schoenen aan, deed haar hele lichaam pijn, was haar hoofd gezwollen, haar borst gekneusd, haar buik gezwollen en spuugde ze wit schuim. Ze hield haar maag constant vast. Drie dagen later stierf mevr. Liu.
  2. Mevr. Li Xiaojun, 52 jaar oud, was afkomstig uit Chengdu. Ze was een senior ingenieur bij het milieubeschermingskantoor. Tussen 2003 en juli 2004, toen ze werd vastgehouden in het Xinjin Brainwashing Centrum, ging ze in hongerstaking om te protesteren tegen haar aanhouding. Mevr. Li onderging dwangvoeding en verloor al haar boventanden. Nu kan ze niet meer kauwen.
  3. Mevr. Liu Hui, in de 30, was een uitstekende leerkracht aan de Jinqin Road lagere school. In oktober 2006, toen haar vierjarige gevangenschap er op zat, werd ze aangehouden en vastgehouden in het Xinjin Brainwashing Centrum. Het is inmiddels meer dan drie jaar geleden dat ze werd opgesloten in het brainwashcentrum. Er wordt gezegd dat mevr. Liu dwangvoeding onderging en dat haar mond werd geopend met een instrument, en dat ze eveneens gemarteld werd.
  4. Mevr. Li Xihui is 46 jaar oud. Ze was kaderlid van het Sichuan People’s Broadcasting Station, en wordt illegaal vastgehouden in het brainwashcentrum voor bijna drie jaar.
  5. Mevr. Xu Yourong is 51 jaar oud. Ze was een leerkracht aan de Jincheng Foreign Language School in Chengdu. Op 1 augustus 2007 werd ze aangehouden tijdens een massa-arrestatie van beoefenaars door ambtenaren uit Chengdu. Ze werd vastgehouden in het Jinhua Brainwashing Centrum in Wuhou voor meer dan een jaar. Toen werd ze overgeplaatst naar het Xinjin Brainwashing Centrum en tot nu toe is ze nog steeds niet vrijgelaten.
  6. Mevr. Liu Gongli is een gepensioneerd bediende. Op 3 maart 2008 werd ze op haar werk aangehouden door agenten van het 610 Bureau en agenten van de Shengdengsi politie.  Ze wordt nog steeds vastghouden in het brainwashcentrum en ondergaat martelingen.
  7. Mevr. Zhu Xia, 34 jaar oud, afkomstig uit het Guangrong district van Chengdu. In 2001 werd ze op de eerste verjaardag van haar zoon aangehouden en voor meer dan 18 maanden vastgehouden in het Nanmusi Vrouwen Dwangarbeidskamp in de provincie Sichuan. Daarna werd ze aangehouden door He Yuanfu, het hoofd van het 610 Bureau in Guangrong en vastgehouden in het Bi County Brainwashing Centrum. Vervolgens werd mevr. Zhu meegenomen naar het Xinjin Brainwashing Centrum. In februari 2004 werd ze gered en vrijgelaten dankzij het beroep aangetekend door de internationale gemeenschap. Maar een mooie jonge vrouw is misvormd geworden en lijdt nu aan psychische stoornissen. Ze werd verkracht in het Bi County Brainwashing Centrum.
  8. Mevr. Liu Ying is afkomstig uit Qinglongchang in Chengdu. Van september 2005 tot januari 2006 werd ze vastgehouden in het Chenghua District Brainwashing Centrum, door Zhang Fumin, de verantwoordelijke van het Qinglongchang leger. Ze werd wreed geslagen en kreeg giftige medicijnen toegediend. Haar benen werden geslagen en gebroken. Mevr. Liu bevond zich verschillende keren op het randje van de dood. Haar familieleden hoorden geen nieuws van haar. Later, nadat haar vader de ambtenaren herhaaldelijk had gevraagd over haar verblijfplaats, werd ze vrijgelaten. Ze kreeg een pshychische inzinking door het misbruik in gevangenschap.
  9. De misdaden die begaan worden in de brainwashcentra hebben veruit de grenzen overschreden van fatsoenlijk, menselijk gedrag en zijn een zwarte stempel op de mensheid.

We hopen dat door het Human Rights Watch rapport meer aandacht gevestigd zal worden op de wrede ‘black jails’ in China, inclusief de illegale brainwashcentra. We hopen dat de grote media en de internationale gemeenschap deze wrede activiteiten in China verder bekendmaken en zullen eisen dat ze onmiddellijk worden beëindigd.

bron: http://clearwisdom.net/html/articles/2009/12/5/112844.html

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular