CIPFG onderzoek onthult de steeds voortdurende organenroof van levende Falun Gong beoefenaars door de Chinese Communistische Partij

07-11-2009 Orgaanroof

Toen de wreedheden van de organenroof van levende Falun Gong beoefenaars door de Chinese Communistische Partij (CCP) werden blootgesteld aan het publiek in maart 2006, trok het nieuws veel aandacht van de internationale gemeenschap.  Alhoewel de CCP autoriteiten herhaaldelijk hun misdaden ontkenden en verdoezelden, kondigde de CCP toch onder internationale druk een wetgeving aan waarin een limiet werd gesteld aan menselijke organenhandel. Nochtans toont steeds meer bewijsmateriaal aan dat de dwangarbeidskampen en gevangenissen in China een geheime verstandhouding hebben met de ziekenhuizen – voornamelijk met de militaire hospitalen van de CCP – om er organen van Falun Gong beoefenaars te roven en te verkopen onder bescherming van het leger, politie, CCP ambtenaren en andere overheidsinstanties.  De gruweldaden van organenroof van levende Falun Gong beoefenaars bestaan nog steeds in China.

De Coalition to Investigate the Persecution of Falun Gong (CIPFG) publiceerde onlangs de stemopnames van zijn onderzoek in het Beijing Militair Ziekenhuis, de Rechtbank van Jingzhou in de provincie Hebei, het Guangxi Nationality Hospital enz..  Uit de opnames blijkt dat de Chinese Communistische Partij zijn misdaden nog steeds voortzet wat betreft de organenroof van levende Falun Gong beoefenaars.

CIPFG onderzoeksrapport van de organenroof van levende Falun Gong beoefenaars in China
Beste vrienden,
Als je iets hoort over een groep mensen waarvan de borstkas werd opengesneden, waarvan de harten, nieren, levers of hoornvliezen werden geroofd, enkel en alleen omdat ze weigerden hun spirituele geloof op te geven, zou je het misschien moeilijk kunnen geloven dat dit echt gebeurt.  Maar het is werkelijk nu aan het gebeuren in China.  En al deze misdaden worden uitgevoerd in militaire ziekenhuizen, gewapende politiehospitalen en lokale ziekenhuizen onder de bescherming en medewerking van het Chinese gerechtelijke systeem.  Lees alstublieft het hieronder beschreven afschrift opgenomen door de CIPFG.
(Audio recording in Chinese [13'15"])

I.  Een audio-opname van een telefoongesprek met een contactpersoon van PLA Nr. 307 Ziekenhuis in Beijing over de herkomst van nieren voor transplantaties (PLA: People’s Liberation Army; bevrijdingsleger van het volk)

(A: CIPFG onderzoeker / B: vertegenwoordiger van een organen-makelaar

B: Hallo.

A: Hi, hoe gaat het Chen?

B: Hoe gaat het ?

A: Bent u Chen Qiang?

B: Ja dat ben ik. Wat kan ik voor u doen?

A: Hoe gaat het.  We hebben al gesproken over het contacteren van het aanbod van nieren.  Is er enige vooruitgang?

B: Bedoelt u het contacteren van gevangenissen of ‘dat’?

A: Ja.  Over het verkrijgen van nieren van Falun Gong beoefenaars.

B: Ik heb gehoord dat het heel moeilijk wordt.  Begrijpt u wat ik bedoel?

A: Is dat zo?

B: Ik kan u een nier bezorgen [van een Falun Gong beoefenaar], maar laat me eerlijk zijn.  Het zal u veel kosten, omdat ik met vele connecties zal moeten werken.

A: Geld is geen probleem.

B: Ik kan mijn connecties niet voor niets laten werken.  Bijvoorbeeld, mijn connectie in Chaoyang, Xicheng, Haidan enz.  Ik kan ook niet voor niets werken.

A: Ja, ik zal ervoor betalen.  Maar hoe is de situatie nu eigenlijk?  Ik heb gehoord dat indien we een nier vinden van een Falun Gong beoefenaar…

B: Laat me u iets vertellen.  Wie zal u een nier geven zonder het geld eerst te zien?  Tegenwoordig zullen deze mensen niets doen voordat ze het geld gezien hebben.  Het is onmogelijk. In gevangenissen verkregen we organen van Falun Gong beoefenaars.  Ik heb eerder gesproken met een “Grote Zuster”.  Ik heb al eerder met haar gewerkt, maar nu is het echt moeilijk [om organen van Falun Gong beoefenaars te verkrijgen].

A: Waar vond u organen van Falun Gong beoefenaars?

B: Wel, in Xicheng.

A: Xicheng. En nu?  Een ander ding is, hoe weet ik zeker of de nier werkelijk van een Falun Gong beoefenaar is?  Hoe kunt u dat te weten komen?

B: Hoe weet ik zeker dat het orgaan van een Falun Gong beoefenaar komt?  Als de tijd er is, zal mijn baas u de informatie tonen.  Begrijpt u wat ik bedoel?  Hij zal u de informatie verschaffen.  Wees gerust.  We werken met overheidsambtenaren.  Die hebben hoge connecties.    U hoeft mij er niet aan te herinneren.  Ik zal u de documenten tonen om het te bewijzen.  Begrijpt u wat ik bedoel?

A: OK. Wel, er is nog één ding dat ik niet begrijp van deze mensen [Falun Gong beoefenaars].  Worden ze opgesloten in dwangarbeidskampen of in gevangenissen?  Normaal gezien zouden ze in politiebureaus  opgesloten moeten zitten…

B: Ze worden tegenwoordig zelden opgesloten in dwangarbeidskampen.

A: Is dat zo?  Waar worden Falun Gong  beoefenaars dan opgesloten?

B: Vandaag de dag worden ze in gevangenissen gehouden.  Gevangenissen. Algemeen gesproken, Falun Gong beoefenaars die in Beijing worden opgesloten, zullen “verspreid” worden over andere steden [als organenbronnen]

A: Ik heb gehoord dat enkele jaren geleden gevangengenomen Falun Gong beoefenaars die weigerden hun namen te vertellen, ondergronds werden gehouden.  Ze werden niet in gevangenissen of dwangarbeidskampen vastgehouden.

B: Waar u over praat zijn de Falun Gong beoefenaars uit 2003.  Ik weet precies waar u het over hebt. Deze Falun Gong beoefenaars weigerden hun namen te geven in 2003.  Tegenwoordig doen Falun Gong beoefenaars dat niet meer.  [“dat” verwijst naar het beroep aantekenen bij de State Appeals Office in Beijing].  Daardoor moeten we een gelijke vinden uit de database [van Falun Gong beoefenaars] uit 2003.  Begrijpt u?

A: Oh, dus er zijn nog veel Falun Gong beoefenaars “beschikbaar” die gearresteerd zijn in 2003?  Is dat juist?

B: Ja.  We hebben heel veel Falun Gong beoefenaars gearresteerd in 2003 die nog in onze database zitten.

A: Weet u, ik heb geen  probleem met de eerste 50 000 yuan.  Ik ben bereid om u 20 000 yuan meer te geven zodat u weet dat ik het echt meen.  Maar u moet me een kostenraming geven zodat ik gerust kan zijn over hoeveel ik nog zal moeten betalen.

B: De kosten, weet u… wel, ik werk met mijn connecties.  Wat de specifieke kosten betreft, wel, ik schat het op minimaal 20 000 yuan.  Begrijpt u?

A: Ik begrijp het.

B: Organen van Falun Gong beoefenaars.  Later telefoneerde ik naar mijn baas.  Mijn baas belde zijn connectie op.  Hij vertelde me dat hij er “daar” één zou vinden.

A: Ik begrijp het.

B: Tegenwoordig worden Falun Gong beoefenaars overgebracht [Falun Gong beoefenaars uit onze organendatabase] naar gevangenissen buiten Beijing, dus moeten we de geselecteerde beoefenaar transfereren naar een gevangenis buiten de stad.  Een transfer betekent dat we de meeste kosten zullen moeten betalen aan de connecties in de gevangenis. Begrijpt u wat ik bedoel?

A: Ik begrijp het.  U weet dat enkele jaren geleden Falun Gong beoefenaars die een beroep aantekenden voor Falun Gong, hun namen niet gaven, dus werden ze  in het geheim opgesloten.  Ze werden niet geregistreerd met hun naam.

B: Ja, dat was gebruikelijk.  Ziet u, die Falun Gong beoefenaars die hun namen niet gaven, konden alleen maar geïdentificeerd worden door een nummer.  Begrijpt u?

A: Ja.

B: Als je de echte naam van een Falun Gong beoefenaar niet kan vinden, kan je hem enkel opsporen op zijn nummer.  Begrijpt u?

A: Oh.

B: Vingerafdrukken zijn nog een ander uniek identiteitsbewijs.  Ziet u?  Dit is de manier waarop het vandaag gaat.

A: Juist.

B: Laat me u iets vertellen.  Nadat dit gedaan is, mag ik u de namen van de betrokken mensen of de details niet vertellen  Tegenwoordig krijg je niets voor elkaar zonder connecties, zeker niet iets zoals dit. Begrijpt u?

A: Juist

B: Neem mijn directe connectie als voorbeeld. Ik kan u niet mijn connecties op de politiebureaus vertellen. Ik mag hier niet onzorgvuldig mee omgaan. Sinds ik in deze zaken zit, heb ik connecties in alle betrokken departementen. Niemand kan dit doen zonder connecties.

A: Inderdaad.  Ik contacteer u precies omdat…

B: Deze onderneming is een gevestigd kanaal, weet u.

A: Juist.

2. Vertaling van een telefoongesprek naar de Eerste Rechtbank van het Hooggerechtshof van het Volk in de stad Jingzhou

Q: Hallo, is dit de Eerste Rechtbank van het Hooggerechtshof van het Volk in de stad Jingzhou?

A: Ja.

Q: Ik weet dat we sinds 2001 nieren kregen van jonge gezonde Falun Gong beoefenaars van rechtbanken en gevangenissen.  De bron van deze nieren lijkt zijn leveringen nu sterk te verminderen.  Ik vraag me af of uw contacten op de rechtbank nog steeds zulke bronnen kunnen voorzien?

A: Dat hangt af van de omstandigheden van uw afdeling.  We moeten dit bespreken met onze baas.  Indien de omstandigheden van uw afdeling goed zijn, is er nog steeds een mogelijkheid om dat te doen.  Laten we uw situatie eens nagaan en dan zal ik het rapporteren aan onze baas.  Hij zal u dan contacteren indien nodig.

3.  Vertaling van een telefoongesprek naar het departement voor niertransplantatie van het Nationaal Hospitaal in Guangxi.

Q: Voor zover ik weet is uw hospitaal één van de betere voor het uitvoeren van  transplantatieoperaties.  Kunt u organen krijgen van Falun Gong beoefenaars?  Zo ja,  dan kan ik komen.  Kunt u het krijgen?

A: Laat mij u vertellen dat we organen rechtstreeks kunnen krijgen. Het is niet gemakkelijk in Guangxi.  Indien u ze snel wilt, raad ik u aan om naar Guangzhou te gaan waar de organen gemakkelijk te verkrijgen zijn.  Zij hebben bronnen uit heel China.  Zij kunnen een nier voor u eruithalen als ze levertransplantaties doen.  Het is heel gemakkelijk voor hen om organen te krijgen.  Dus als er plaatsen zijn waar het problematisch is om aan organen te komen, kunnen we ze van hen krijgen.  Ja, ja, het is het aangesloten ziekenhuis van de Zhingshan Universiteit Nr. 3.

Q: Bij het aangesloten ziekenhuis van de Zhongshan Universiteit Nr. 3?  Wat is de naam van de dokter?

A: Miao Bing.

Q: Waarom krijgt hij er zo gemakkelijk één en u niet?

A: Zij hebben een grotere naam. Ze gebruiken de naam van de universiteit om de rechtbanken te contacteren.

Q: Gebruiken zij ook Falun Gong beoefenaars als bron van hun organen?

A: Ja, ja.  Ze doen er iedere week redelijk veel.  Ze hebben er al veel gedaan en ze hebben connecties met het systeem.

Q: Oh, connecties met het systeem?

A: Omdat veel ziekenhuizen transplantaties kunnen uitvoeren.

Q: Ik begrijp het. Dus zij kunnen een bron vinden?  Waar halen ze die normaal vandaan?  Plaatselijk of andere plaatsen?

A: Ze hebben kantoren over heel China verspreid.  Ze hebben een speciale groep mensen die hier fulltime aan werken.

Q: Ik begrijp het.  Ze zoeken allemaal naar organen van Falun Gong beoefenaars? Degenen die heel gezond zijn?

A: Ja, ja.

Q: De organen die u in het verleden hebt gebruikt, kwamen die van detentiecentra of van gevangenissen?

A: Van gevangenissen.

Q: Van gevangenissen?  Waren ze allemaal afkomstig van gezonde Falun Gong beoefenaars?  Gezonde Falun Gong beoefenaars?

A: Ja, ja.  Natuurlijk zouden ze enkel de goede eruit kiezen.  We moeten aandacht schenken aan kwaliteit.

Q: U bedoelt dus dat u moet kiezen?

A: Ja, ja.

Q: Denkt u dat ze een Falun Gong “donor”  voor mij kunnen vinden?

A: Als u daar naartoe gaat, zou het geen probleem mogen zijn.

Q: Zij kunnen dat doen?

A: Ik vertel u, dat het voor hen echt gemakkelijk is

Q: Gemakkelijk?

A: Ze voeren zeven tot acht levertransplantaties per week uit.  Ze kunnen voorzien in een tiental nieren voor de transplantaties.  Ze doen er meerdere tientallen per maand.  Organen vinden is geen probleem voor hen.

Q: Oh, ik bedoel, ik zou graag een Falun Gong orgaan vinden voor mijn kind.  Denkt u dat ze dat kunnen doen?

A: Natuurlijk.  Ik vertelde u al dat niet elk ziekenhuis dit kan doen.  Je moet connecties hebben.  Degene die de beste connecties heeft, krijgt het orgaan.

Q: Waarmee u bedoelt dat we dit rechtstreeks via de rechtbank zouden moeten regelen, en niet via de dwangarbeidskampen of detentiecentra?

A: Ja, ja.  Het hangt niet van ons ziekenhuis af.

Q: Dus moet ik hen het geld geven, niet?

A: Juist.  U moet ze omkopen.  U kunt het niet voor niets krijgen.

Q: Wat die Falun Gong donoren betreft, zijn ze normaal gezien mannelijk of vrouwelijk?

A: Allebei.  Ze zullen er één kiezen gebaseerd op uw test en dan zullen ze het vergelijken.

Q: Weet ik.  Hoe oud zijn ze?

A: Meestal rond de 30.

Q: Rond de 30.  Dus jullie (dokters) gaan naar de gevangenissen en kiezen hen zelf uit?

A: Ja, ja.  We zullen ze zeker uitkiezen.

Q: En wat als de persoon die u uitkiest, weigert om zich door u te laten testen?

A: Hij zal ons zeker de test laten doen.

Q: Hoe?

A: Er zijn steeds politiemannen aanwezig, maar waar bent u eigenlijk bang voor? U hoeft u hierover geen zorgen te maken..  Ze hebben een systeem dat werkt.

Q: Zal de gekozen persoon weten dat zijn organen worden weggehaald?

A: Ze weten het niet.

Q: Ze weten het niet?  U laat het hen niet weten, anders zou hij weigeren om zich te laten testen, niet?

A: Ja. Maar u hoeft u hier geen zorgen over te maken.
***********************
De wreedheid van wat er hier beschreven wordt, overtreft zelfs de nazi’s, en het gebeurt vandaag onder het communistische bewind van China. Denk niet dat dit enkel een geïsoleerd geval is.  In het begin van de vervolging van Falun Gong heeft Jiang Zemin reeds personeel van het 610 Bureau bevolen om een campagne van genocide tegen Falun Gong beoefenaars op te starten, en zijn instructies waren “ruïneer hun reputaties”, “maak hen financieel bankroet” en “vernietig hen fysiek”. Jiang beval ook: “Beschouw het als zelfmoord als ze doodgeslagen zijn.”

In augustus 2009 arresteerde de Israëlische politie vier mensen die illegaal organen verhandelden.  Ze gaven toe dat de organen van illegale Chinese handel afkomstig was.  Dit nieuws werd gepubliceerd in kranten in Israël. Canadees internationaal  mensenrechtenadvocaat David Matas en voormalig Canadees staatssecretaris van Azië David Kilgour  hebben vastgesteld in hun onderzoeksrapporten dat organenroof van Falun Gong beoefenaars door de CCP heeft plaatsgevonden en vandaag nog steeds verdergaat.

Engels Artikel: http://clearwisdom.net/html/articles/2007/11/4/91083.html
Chinese version available at http://www.minghui.org/mh/articles/2007/11/2/165803.html

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular