Chinese doctoraatstudent vermeldt zijn geloof, en riskeert hierdoor gearresteerd te worden

11-04-2010 Op werk en school

(Zhou Ping & Gao Bingyin, NTDTV). Toen de Chinese doctoraatkandidaat Yu Yaou dankbaarheid voor zijn geloof uitdrukte in het dankwoord van zijn verhandeling, moet hij verrast geweest zijn door de reactie die dit teweeg bracht. Hij werd gevraagd deze zin te verwijderen, anders zou hij mogelijk gearresteerd worden.

De eerste regel van het dankwoord luid: “Allereerst zou ik graag Falun Dafa willen bedanken: zonder mijn geloof had ik deze verhandeling nooit kunnen schrijven.” De reden dat de open en positieve erkenning van Yu vreemd is in de ogen van de Chinese overheid, is dat Falun Dafa, een spirituele praktijk gebaseerd op Waarheid, Mededogen en Verdraagzaamheid, in China al sinds juli 1999 vervolgd en gedemoniseerd wordt.

Hij werd door de school voor de keuze gezet om de erkenning te verwijderen, of om de gevolgen te dragen, welk op zijn minst inhield dat hij zijn kandidatuur zou verliezen.

Als Yu het recht om zijn werk te verdedigen, zoals het protocol vereist,  afgenomen zou worden, zou hij de kans verliezen om zijn studies te voltooien.

Yu had zijn onderzoeksstudies afgehandeld in de Botanische Tuin in Zuid-China in de stad Guangzhou, welk onder toezicht staat van de Chinese Academie voor Wetenschappen. Het personeel van de academie vroeg voortdurend dat Yu de zin verwijderde, en dreigde om het 610 Bureau te bellen om hem te komen arresteren. Het 610 Bureau is een buitenwettelijk orgaan dat opgericht is om Falun Gong te vervolgen. Zij coördineren de dwangarbeidskampen, martelingen en het brainwashen van Falun Gong beoefenaars in China.

Yu hield weigerde om zijn verklaring te herroepen. Zijn verdediging van zijn verhandeling was gepland op 4 februari 2010. De datum werd tegen zijn zin geannuleerd.

Volgens Minghui.net, een Falun Gong website, deelden Yu's professoren op 6 februari aan de student en zijn familie mee dat hem drie mogelijke scenario's te wachten stonden.

Als hij geen dankbetuiging zou geven aan Falun Gon in zijn verhandeling, en ook Falun Gong niet zou vermelden tijdens het verdedigen van zijn werk, dan zou de professor hem aan een diploma helpen en zou hij een doctoraat in ontvangst kunnen nemen.

Als hij weigerde hieraan te voldoen, was zijn tweede optie om van school verwijderd te worden en zijn verblijfsvergunning te verliezen, welke hij nodig heeft om in de stad te verblijven. Het slechtste scenario zou zijn dat hij gearresteerd zou worden door de agenten van het 610 Bureau.

Toen hij vroeg hoe het mogelijk was dat een, technisch gezien, illegaal agentschap zoals het 610  Bureau, hem kon arresteren, kreeg hij te horen, “Zij hebben geen reden nodig om mensen te arresteren.”

De familie van de jongeman heeft vermoedens dat de professoren ook door hogerhand onder druk gezet zijn.

Een personeelslid van de Botanische Tuin in Zuid-China vertelde Yu op 7 februari: “Zelfs al mocht je je verhandeling verdedigen en dit met succes doen, dan nog zou de examencommissie altijd wel iets fout vinden aan je verhandeling, en je sowieso niet doorlaten.”

Engelse versie beschikbaar hier:  http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/29741/

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular