Onder het mom van zogenaamd “naleven van de wet” worden honderden Falun Gong beoefenaars illegaal naar gevangeniskampen gestuurd, voor periodes tot 18 jaarMeer dan 800 gedocumenteerde gevallen, minstens 60 opgepakt voor 10 jaar of meer

11-04-2010 Dwangarbeid

New York--- De communistische partij gebruikt zijn invloed op rechters binnen het Chinese rechtssysteem om een ongekend aantal onschuldige Chinezen vanwege hun religieuze overtuiging naar gevangeniskampen te sturen, zo meldde het Falun Dafa Informatiecetrum. Het centrum heeft een lijst vrijgegeven van 863 Falun Gong beoefenaars die onlangs gevangenisstraffen van maximaal 18 jaar gegeven werden na een valse proces (lijst). De gevallen hebben plaatsgevonden in 29 van de 31 Chinese provincies en gemeenten, waaronder Beijing, Shanghai, en Xinjiang.

De toegenomen manipulatie van rechters blijkt deels een reactie te zijn op internationale kritiek die gegeven werd op hoe de partij afhankelijk is van onwettelijke brainwashcentra en heropvoedingswerkkampen om Falun Gong beoefenaars vast te kunnen houden. Het is ook een manier om beoefenaars voor langere periodes vast te kunnen houden, vergeleken met heropvoedingswerkkampen.

“Blijkbaar steekt de partij alsmaar meer energie in het zogenaamd 'naleven van de wet' rond de anti-Falun Gong campagne, terwijl het illegaal opsluiten van beoefenaars nog steeds toeneemt,” zei woordvoerder Erping Zhang van het Falun Dafa Informatiecentrum. ”Uiteindelijk blijft het een feit dat deze mensen door de politie in de eerste plaats al nooit opgepakt hadden moeten worden. Hun enige 'misdaad' is het uitoefenen van hun geloof op de meest vredevolle manier en het bekendmaken van de vervolging die zij ondergaan, welke beiden volledig legaal zijn volgens de Chinese wetgeving.”

“Hoewel deze Falun Gong beoefenaars voor een rechter verschijnen alvorens ze naar kampen gestuurd worden om er op een wrede manier bekeerd te worden, verschilt deze wijze van automatisch 'schuldig' verklaren niets met de bureaucratische goedkeuringen die gegeven werden om beoefenaars naar werkkampen te sturen. Inderdaad, het grootste verschil is dat ze nu voor nog langer worden opgesloten."

Sinds de communistische partij haar campagne, om Falun Gong van de kaart te vegen, lanceerde in 1999, heeft ze gebruik gemaakt van “brainwashcentra” en heropvoedingswerkkampen om honderden en duizenden beoefenaars vast te houden, terwijl de rechten onder de Chinese en internationale wetgeving geschonden worden. De meeste beoefenaars worden zonder enige formele aanklacht of proces naar werkkampen gestuurd voor een periode van maximum 3 jaar. Een kleiner aantal beoefenaars gaan voor langere periodes naar gevangeniskampen na een vals proces. Eenmaal opgesloten in eender welke faciliteit, zijn de beoefenaars onderworpen aan frequente martelingen, dwangarbeid in gevaarlijke omstandigheden en andere gewelddadige “transformatiemaatregelen” om hen hun geloofsovertuiging te doen afzweren.

Na het einde van de Olympische Spelen in Peking en na aanhoudende kritieken van de Verenigde Naties en buitenlandse regeringen over hoe de Chinese autoriteiten illegale middelen gebruiken om beoefenaars tot gevangenisstraffen te “veroordelen”,  merkte het Informatiecentrum op dat in sterk toenemende mate rechters, onder ambtenarenbevel van de partij, beoefenaars veroordelen tot gevangenisstraffen. In plaats van 1 tot 3 jaar vastgehouden te worden in heropvoedingswerkkampen, krijgen beoefenaars nu te maken met illegaal gevangenschap voor veel langere periodes, meestal voor langer dan 8 jaar.

Onzinnige juridische maatregels, reëel risico op foltering

Artikel 300 is de penale code welke meestal gebruikt wordt door de Partij om de gevangenneming van Falun Gong beoefenaars te rechtvaardigen. Volgens Internationale deskundigen en prominente Chinese advocaten, voldoet artikel 300 echter niet aan minimale internationale rechtsnormen van duidelijkheid en specificiteit.

Bovendien, pleiten ze, is het in wezen onzinnig omdat het eenvoudigweg uitoefenen van een godsdienst of deel uitmaken van een religieuze groep, geen gerechtigheid kan belemmeren of "de uitvoering van de wet" ondermijnen zoals artikel 300 beschrijft. Net als de geheime wetten van de Chinese staat, is de bepaling  zo vaag geformuleerd dat zij effectief ruimte laat voor de autoriteiten om iedere Chinees willekeurig op te sluiten. Het is bekend dat al verschillende Christenen en zeker één van de mensenrechtenadvocaten werd gevangen genomen. In een verslag van 2002 verklaarde “Human Rights Watch” het gebruik van deze wet als een centraal onderdeel van de Partij om de strijd tegen de Falun Gong in een "rechtsstaat" te laten teruglopen.

"Daar miljoenen mensen in China Falun Gong blijven beoefenen, zelfs na hun vrijlating van de illegale aanhouding, heeft de Partij blijkbaar een bijgewerkte tactiek om bestraffing van degenen die in hun geloof volharden, ontworpen —  door hen naar een strafkamp te sturen tot 2015 of 2020," volgens Zhang. "Dergelijke manipulatie van het strafwetboek en rechtbanken benadrukt nogmaals de leegte van de redekunst van de partijleiding.

In het licht van de lopende verslagen over martelpraktijken in de gevangenissen, hebben de massale veroordelingen de beoefenaars in China met de gevaren geconfronteerd, waarbij de bezorgdheid toeneemt  over hoeveel van de gevangenen het zullen overleven wanneer ze hun volledige termijn hebben uitgezeten."Ik verdedigde meer dan twintig gevallen waarbij Falun Gong beoefenaars betrokken waren,", vertelde de bekende Chinese advocaat Jiang Tianyong aan de verslaggevers tijdens een bezoek aan Washington D.C. in november 2009. "Fysieke folteringen waren heel gewoon. Na hun arrestatie  werden ze vaak geslagen, met verlamming en zelfs de dood tot gevolg."

Het Informatiecentrum Falun Dafa brengt vandaag een voorlopige lijst uit van 863 beoefenaars van Falun Gong die "veroordeeld" werden tot gevangeniskampen gedurende het afgelopen anderhalf jaar. De lijst is opgesteld op basis van verslagen van een netwerk van informanten binnen en buiten China tussen januari en juni 2009. Elk item bevat gegevens zoals de naam van de arts, plaats en provincie, de arrestatiedatum, de datum van veroordeling, de naam van de advocaat indien beschikbaar en andere relevante informatie.

Ten minste 574 (66 procent) van de personen die voorkomen op de lijst werden vastgehouden in de aanloop naar de Olympische Spelen van Peking. De Communistische Partij gebruikte de Spelen om zijn campagne tegen de Falun Gong te rechtvaardigen. Dit versterkt de veronderstelling dat talrijke gewone Chinezen blijven lijden als gevolg van het pre-Olympisch optreden, lang nadat de internationale aandacht is verzwakt.

Het centrum blijft wekelijks verslagen ontvangen van aanhangers die naar RTL en gevangeniskampen worden gestuurd. Vanwege het grote aantal is het centrum bezig met het vastleggen en controleren van honderden extra gevallen die werden ontvangen sinds juni, voor publicatie begin 2010.

Vijf belangrijke patronen in grootschalig illegaal gevangenschap

Een nadere analyse van de steekproef van 863 gevallen geeft de volgende patronen weer:

Meer dan 60 procent  is “veroordeeld” tot minstens vier jaar:

525 van de 863 beoefenaars werden  “veroordeeld” tot minstens 4 jaar, terwijl er 63 “veroordeeld” werden tot minstens 10 jaar. In tegenstelling werden er 260 “veroordeeld” tot drie jaar of minder. Zulke patronen geven een significante stijging weer in vergelijking met recente jaren.

Slachtoffers zijn van all leeftijden en beroepen:

De slachtoffers in de lijst variëren van een 20-jarige vrouw die ontvoerd werd van haar huis in Liaoning in augustus 2008 (later “veroordeeld” tot 4 jaar) tot een 80-jarige man van Sichuan die in mei 2009 voor gerechtelijk onderzoek werd geplaatst (“veroordeeld” tot 3 jaar). De beroepen van de slachtoffers zijn boeren, gepensioneerde arbeiders, bureaucraten, ondernemers en artsen. Opvallend is het groot aantal individuen (53) uit  het onderwijs, waaronder, leraren, universiteitsprofessoren, gediplomeerde studenten, onderzoekers in technische instituten en emeritus professoren.

Vele slachtoffers werden ontvoerd uit hun huis of werkplaats:

Ten minste 144 van de slachtoffers werden ontvoerd uit hun huizen door veiligheidsagenten; minstens 44 werden van hun werkplaats weggenomen of terwijl ze op weg waren naar hun werk. Aangezien volledige details niet beschikbaar zijn voor alle gevallen, is het feitelijke aantal waarschijnlijk veel hoger. Dit patroon duidt op de mate waarbij Falun Gong beoefenaars in China risico blijven lopen op gevangenschap, enkel doordat hun identiteit als beoefenaars bekend is bij de autoriteiten.

Vele slachtoffers werden voorheen al gemarteld of gevangengenomen:

Een groot aantal slachtoffers werd voorheen al illegaal vastgehouden in RTL of gevangeniskampen omdat ze Falun Gong beoefenen, sommigen zelfs tweemaal. De meesten werden gemarteld in voorarrest—inclusief slagen, slaapdeprivatie en schokken met elektrische stokken. Dit patroon versterkt de vaststelling dat de langdurige veroordelingen zich richten op diegenen waarvan de autoriteiten ontdekten dat ze opnieuw hun beoefening hadden hervat, zelfs nadat ze vrijgelaten werden van vorige—en bijna altijd kortere—periodes in detentie. Het toont ook het ernstige risico op marteling aan dat ze momenteel onder ogen moeten zien.

Routine in de ontzegging van een proces:

Als indicatie van de vooraf geregelde en uiteindelijk illegale aard van de opsluiting van beoefenaars, werden een reeks van basisrechten, inclusief welke gegarandeerd zijn onder de Chinese wet, routinematig geschonden: de meeste “rechtszaken” duurden slechts enkele minuten of uren; een groot percentage van “rechtszaken” werd in het geheim gehouden zonder dat de familie van het slachtoffer of de advocaat geïnformeerd werden; gevangenen werden onderworpen aan detentie voorafgaand aan hun feitelijke detentie tot zelfs 18 maanden, waarbij velen gemarteld werden; alle beroepen die geappelleerd werden aan hogere rechtsbanken werden geweigerd, soms zelfs zonder een hoorzitting.

Bovendien werden 136  beoefenaars op de lijst gerepresenteerd door mensenrechtenadvocaten, waaronder een aantal van de meest bekende advocaten van China, zoals Li Heping, Tang Jitian en de bovenvermelde Jiang Tianyong. Deze advocaten presenteerden vaak een sterke en wettelijk gefundeerde verdediging van de beoefenaars in de rechtszaak.

De reactie van de Partij is het verplichten van de rechters om de wettelijke argumenten van de advocaten te negeren, terwijl ze de veiligheidsagenten en de vereniging van de advocaten bevelen om de advocaten te straffen en hen te blokkeren om hun cliënten te vertegenwoordigen. De middelen die hiervoor gebruikt werden, zijn het hinderen van advocaten om hun gevangen cliënten te ontmoeten, in overtreding met de 2007 Wet van Advocaten van China; het fysiek verhinderen dat advocaten beoefenaars vertegenwoordigen in de rechtsbank; aanvallen en slaan van advocaten die de families van hun cliënten bezoeken; het weigeren om de vergunningen te vernieuwen van meer dan 20 advocaten om de praktijkwet te volgen. Minstens één advocaat, Wang Yonghang, is zelfs “veroordeeld” tot zeven jaar  gevangeniskamp voor het verdedigen van beoefenaars en het in vraag stellen van de wettelijkheid van rechters die gebruikmaken van het Artikel 300 om hen gevangen te nemen.

Bijkomende details over vijf verifieerbare gevallen

1. Professor Zhang Xingwu, 7 jaar

Prof. Zhang, 67, is een gepensioneerde docent van een universiteit in Jinan, Shandong. Hij werd op 16 juli 2008 samen met zijn vrouw uit zijn huis gesleurd door politieagenten en op 31 maart 2009  “veroordeeld” tot zeven jaar dwangarbeid na een  valse rechtszaak. De rechtszitting vond plaats in de rechtbank van het Shizhong district in Shandong, werd voorgezeten door rechter Wang Limi, en duurde amper een uur. De politie verhinderde Zhang's advocaat, Li Subin, aanwezig te zijn. De aanvraag tot verlenging van ambtslicentie van zowel Li als Zhang's andere advocate, mevr. Liu Wei, werden hun later geweigerd.  Prof. Zhang had van 2001 tot 2004 al drie jaar vastgezeten in een werkkamp, waar hij gemarteld werd.

De dochter van prof. Zhang, Zhang Shuangying, verblijft in New York en stelt zich beschikbaar voor interviews. Zhang's verhaal verscheen in de New York Times (nieuws), New York Daily News (nieuws), Voice of America (nieuws) en werd ook vermeld door het U.S. State Department (rapport). Copies van de officiele Chinese documenten betreffende Zhang's gevangenisstraf en “berechting” zijn beschikbaar op verzoek.

2. Mevr. Chen Man, 7 jaar

Mevr. Chen, veertiger, is een voormalige lerares Engels uit de provincie Hubei. Ze werd op 11 februari 2008 door politieagenten op haar werk meegenomen en vervolgens in april 2009 in het geheim “veroordeeld” tot zeven jaar dwangarbeid. De rechtzaak vond plaats in de rechtbank van het Hongshan district en werd voorgezeten door mevr. Xu Zhongquan. Tijdens diezelfde zitting werd restaurantuitbater Zhou Xiaojun “veroordeeld” tot 6 jaar en mevr. Hu Huifang, ook een lerares, tot 4 jaar. De echtgenoot van mevr. Chen, dhr. Zhang Weijie, werd al in 2007 aangehouden en tot één jaar “heropvoeding door arbeid” veroordeeld. Toen zijn straf in december 2008 op zijn einde gekomen was, werd hij meteen naar een “hersenspoeling”klas gebracht.

De dochter van mevr. Chen, Sunny Xu, studeert momenteel in Finland en stelt zich beschikbaar voor een interview. Lees hier de getuigenis uit eerste hand van dhr. Zhang over hoe hij en zijn vrouw sinds 2007 te lijden hadden onder de vervolging.
 

3. Mevr. Liu Fengmei, 13 jaar

Mevr Liu, veertiger, werkte vroeger in een textielfabriek in Jizhou, Liaoning.  Ze werd op 25 februari 2008 door politieagenten op haar werk meegenomen en vervolgens op 27 augustus 2009  “veroordeeld” tot 13  jaar dwangarbeid. De rechtzaak vond plaats in de rechtbank van het Taihe district en werd voorgezeten door rechter Liang Hexiang. Voor de zitting werd ze naar verluid zwaar gemarteld. Ze wilde in beroep gaan, maar de uitspraak hield stand en er volgden geen verdere hoorzittingen.

De zaak van mevr. Liu werd behandeld door vooraanstaande advocaten  Li Heping en  Jiang Tianyong uit Peking. Een copy van Li's verdediging in de rechtbank, evenals beschrijvingen van mishandelingen in gevangenschap, en een bevestiging van de illegaliteit van de campagne tegen Falun Gong, kan u hier lezen (Chinees).
 

4. Dhr. Song Sheng, 12 jaar

Dhr. Song werd op 22 december 2008 uit zijn huis in Qian'an in de provincie Jilin gesleurd door agenten van de Yuzhou wegenpolitie. Hij werd in maart 2009 “veroordeeld” tot een gevangenisstraf van 12 jaar. De hoorzitting vond plaats in de rechtbank van Qian'an en werd voorgezeten door rechter Wang Mukun. Naar verluid werd dhr. Song gemarteld in gevangenschap. Zijn familie werd niet op de hoogte gebracht van de hoorzitting.

Uiteindelijk huurden zijn familie de Pekingse advokaten Li Heping, Wang Yajun, Cao Ming en Guo Shaofei in om hem te vertegenwoordigen in beroep. De rechtbank van Songyuan veranderde echter herhaaldelijk de datum van de hoorzitting en behield uiteindelijk de originele uitspraak zonder ooit een hoorzitting te houden. Dhr. Song werd op 14 mei 2009 overgebracht naar de gevangenis van Jilin, waar hij momenteel wordt vastgehouden en de kans loopt gemarteld te worden.

5. Yang Shuqing en  Li Fangfang, moeder en dochter, elk drie jaar.

Mevr. Yang, 68, een gepensioneerde lerares die voorheen Engels gaf in de lagere scholen nrs. 5, 38 en 105 in Shenyang, Liaoning, beoefent Falun Gong sinds 1996. Mevr. Li studeerde af aan de factulteit Buitenlandse Talen van de universiteit van Shenyang en werkte voorheen als regionaal manager voor McDonald's in noordoost China. Ze begon met Falun Gong in 2004. De twee vrouwen werden op 24 juni 2009 door veiligheidsagenten meegenomen uit hun huis.

Beiden werden op 21 mei 2009 “veroordeeld” tot 3 jaar gevangenisstraf door de rechtbank van Haping, voorgezeten door rechter Yao Hong. Ze werden vertegenwoordigd door advocaten Han Zhiguang en Wang Yajun uit Peking, en Sun Wenbing uit Shenyan. De 70-jarige echtgenoot/vader blijft alleen thuis achter.

Contact informatie voor het Shisiwei wegenpolitiekantoor, Heping District, Shenyang stad: 86-24-23875271; Adres: Nr. 11 Gongxue laan, Shisiwei Weg, Heping District, 110003 Shenyang (foto)

bron: http://www.faluninfo.net/article/934/

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular