Brussel: het Europese Parlement verlangt een onderzoek naar de orgaanroof bij Falun Gong-beoefenaars door de CCP

19-06-2010 Orgaanroof

Op 19 mei 2010 stemde het Europese Parlement in met een resolutie betreffende de standaardisering van de kwaliteit en veiligheid bij orgaantransplantatie’s in Europa evenals de maatregelen ten aanzien van orgaandonatie en orgaantransplantie. In de resolutie werd het onderzoeksrapport van David Matas en David Kilgour over orgaanroof bij Falun Gong-beoefenaars in China expliciet vernoemd. De Europese commissie dient dergelijke gevallen te onderzoeken en hierover verslag uit te brengen aan het Europese Parlement en de Europese Raad.

David Kilgour, auteur van het boek “Bloedige oogst” en voormalig Canadees staatssecretaris voor Azië en Oceanië, werd voor de stemmingszitting van de resolutie bij de persconferentie uitgenodigd. In zijn toespraak bracht hij voornamelijk de misdaden van de CCP, de orgaanroof bij levende Falun Gong-beoefenaars, ter sprake. Op het forum na afloop van de stemming, berichtte David Kilgour over de bewijslast, die David Matas in de voorgaande jaren voor hun onderzoek verzameld heeft. Zijn verslag schokte de toehoorders.

EP-afgevaardigde Miroslav Mikolasik, de initiatiefnemer van deze resolutie, is arts. Nadat hij zich geïnformeerd had over de orgaanroof bij levende Falun Gong-beoefenaars door het boek “Bloedige oogst”, zei hij: “Enkele uiteenzettingen in het boek hebben me geshockeerd en verschrikt. Ik veroordeel deze misdaad sterk. Alleen omdat iemand een orgaan nodig heeft, wordt een groep mensen gedood. Ik bedoel, we moeten aan de zijde van de mensenrechten staan, om het even waar we ons bevinden, ook in China.”

Dhr. Mc. Millan-Scott, vice-president van het Europese Parlement, uitte: “In het verslag van David Kilgour en David Matas zijn meer dan 3000 gevallen opgetekend, waarbij Falun Gong-beoefenaars door de vervolging om het leven gekomen zijn. Waar ze opgepakt en opgesloten werden, wie ze gefolterd heeft – dit alles werd opgetekend, dat is van wezenlijk belang. Op een dag zullen de misdadigers voor het gerecht gebracht worden, deze aantijgingen mogen we in geen geval laten vallen.”

Dr. Hans-Peter Liese, Europees afgevaardigde in de Europese Volkspartij, maakt zich zorgen vanwege het verslag. “Deze misdaad is absoluut onacceptabel, om het even om welke reden”, verklaarde hij. “Dat geldt niet alleen in Europa, maar ook in de Unie en de internationale gemeenschap. We sommeren de CCP deze misdaden te beëindigen.”

Mevrouw Satu Hassi, voormalig Finse Minister van Milieu van de Groene Partij, had al eerder in het nieuws gehoord over de orgaanhandel door Chinese chirurgen. Het verslag van David Kilgour draagt hier nog meer bewijzen voor aan. Zij zei: “Ik vind dat deze georganiseerde misdaad tegen Falun Gong-beoefenaars net zo ernstig is als het afslachten van de Joden door de Nazi’s.”

Dhr. Kilgour was enthousiast over de instemming met de resolutie: “Vandaag heb ik de toespraken van de Europese afgevaardigden van verschillende partijen uit diverse landen gehoord en ben hierdoor zeer bemoedigd. De resolutie werd door meer dan 600 Europavertegenwoordigers bekrachtigd, dat is absoluut de juiste richting. We kunnen nog meer bewerkstelligen. De hele wereld heeft haar mening reeds veranderd. Ik geloof dat de CCP een besluit zal moeten nemen. Ik hoop dat ze spoedig geen hoop meer hebben, dat mensen hun leugens nog geloven, dat het de orgaanroven niet meer zal geven of dat David Matas en ikzelf tegen China zouden zijn. In feite doen wij dit alles voor de Chinezen. Wij waarderen de Chinezen. Zij zijn allen zeer ijverig en leveren in veel opzichten grote bijdragen.”

Hij sprak erover dat de vervolging van Falun Gong-beoefenaars één van de redenen is waarom men de CCP veracht: “Een Amerikaanse enquete in 2007, toonde aan dat 87% van de Amerikanen de Chinezen mogen, maar tegelijkertijd vinden 89% van de Amerikanen de CCP niet goed. Wij waarderen het Chinese volk, verachten echter het Chinese regime. Een reden daarvoor is de verschrikkelijke vervolging van Falun Gong-beoefenaars.”

De resolutie veroordeelde tevens het handelen van enkele gezondheidsinstellingen en verzekeringsmaatschappijen, die de patiënten aanraden, in het kader van een reis naar het buitenland, organen te verkrijgen. De lidstaten worden opgeroepen deze praktijken streng te bewaken en te bestraffen. De versterking van de samenwerking zou door steun van Interpol en de Europese Politie tot stand moeten komen, om de kwestie van orgaandonatie en –transplantatie nog effectiever te kunnen behandelen. Het doel van de resolutie is om de samenwerking bij orgaandonatie en –transplantatie tussen de Europese landen te versterken en de maatregelen voor de kwaliteit en veiligheid te standaardiseren.

Lees hier de resolutietekst van het Europees Parlement

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular