Zwijgen is eveneens een misdaad, zegt getuige van Organenoogst

31-10-2010 Orgaanroof

Nijat Abudureyimu, een voormalig politieagent in China sprak zich recentelijk uit als ooggetuige van organenoogst bij geëxecuteerde gevangenen door het Chinese regime - vaak voordat zij stierven. Opgedoken in Zwitserland, na te zijn overgelopen vanuit communistisch China, drukte hij zijn hoop uit dat andere leden van de veiligheidsdiensten eveneens zouden overlopen en meer licht zouden werpen op deze wreedheden.

Van 1993-1998 was Nijat Abudureyimu, een Uyghur, gestationeerd in de gevangenis van Liuwandao in de noordwestelijke provincie Xinjiang. In die 5 jaar bracht hij ter dood veroordeelden van hun cellen naar de executiekamer.

Momenteel vraagt hij asiel aan in Zwitserland. Ondanks het gevaar om terug naar China te worden gedeporteerd, sprak dhr. Abudureyimu zich uit in de hoop dat meer mensen aandacht zouden schenken aan de toestanden in Chinese gevangenissen en de misdaad van organenoogst helpen te stoppen.

"Ik ben de eerste politieofficier die deze misdaad naar buiten brengt. Ondanks dat ik hiermee mijn leven in gevaar breng, wil ik mijn best doen om de misdaden een halt toe te roepen," zei dhr. Abudureyimu in een interview bij radio Sound of Hope.

"De enige manier om het regime hiermee te doen stoppen is de organenoogst van nog in leven zijnde mensen onder de aandacht te brengen. Dat is de enige manier. Als iemand er voor kiest om te blijven zwijgen in het aangezicht van dergelijke wreedheden, dan staat dat gelijk aan het begaan van de misdaad zelf. Als ik niets zeg, dan bega ik dezelfde misdaad."

"Het moorden vond plaats in een ruimte waar al veel bloed vloeide. Nu wil ik die deur openen en mensen vertellen wat er in die kamer gaande is. Er zijn echter mensen die die deur gesloten willen houden, ondanks de stroom bloed die er vloeit."

Dhr. Abudureyimu gelooft dat meer en meer politiegetuigen in het openbaar zullen treden in de nabije toekomst:

"Ik hoop echt dat u vriendelijk zult blijven. Ik ken uw naam niet en u kent mij niet, maar als uw medeofficier wil ik u aansporen om uw geweren om te draaien en ze te richten op de corrupte partijfunctionarissen. Richt je geweren a.u.b. niet op onschuldige mensen.

 Dhr. Abudureyimu zegt dat hij in Zwitserland hartelijke publieke steun heeft ontvangen. Als mensen hem op straat tegenkomen en hem herkennen van de recente media berichtgeving, dan groeten ze hem en sporen hem aan vol te houden en het juiste te blijven doen.

Bron: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/43668/

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular