Sterfgevallen in Chinese gevangenis onderdeel van nationale campagne

Op een bevroren punt van de Chinese noordelijke toendra aan de Siberische grens, bevindt zich de gevangenis Jiamusi. Onlangs stierven drie mannen  in de gevangenis  nadat ze onder hermetische bewaking werden geplaatst onder toezicht van een Management Team, speciaal opgericht om  hen te hersenspoelen. De mannen Qin Yueming, 47 jaar, Yu Yungang, 48 jaar, en Liu Chungjiang, 55 jaar, waren beoefenaars van Falun Gong.

Drie Falun Gong beoefenaars van middelbare leeftijd werden gedood in de gevangenis van Jiamusi, afbeelding  eerder dit jaar. De dood vond plaats kort nadat een streng Management Team werd opgericht om hen te hersenspoelen, onderdeel van een driejarig heropvoeding campagne gepromoot door centrale communistische autoriteiten. (Minghui.org).

De poging om hen te "transformeren" maakte deel uit van een drie jaar durende  miljarden-dollar campagne, onder leiding van de “Centrale Partij ” in Beijing. De campagne leidt vaak tot gewelddadige praktijken om haar doelstellingen te bereiken.

Het “Strict Management Team” werd opgericht op 21 februari volgens het Falun Dafa Informatiecentrum, welke bronnen binnen China citeerd. Op 8 maart werden negen beoefenaars van verschillende afdelingen gevangen genomen in de nieuwe afdeling. Een paar weken later waren 3 van hen dood

Aangrijpende beelden

De sterfgevallen werden gepubliceerd nadat enkele personen - waarschijnlijk familieleden – informatie en beelden naar de website van Falun Gong Minghui.org stuurden, welke het nieuws publiceerde.

Nadat de beelden online werden  geplaatst, werd de gevangenis door de autoriteiten gesloten voor het publiek en begonnen ze familieleden onder toezicht te houden. Op 11 maart startten agenten van het  “Public Security Bureau” met een onderzoek naar de bron van het lek. Volgens bronnen van Falun Gong werd uit het onderzoek afgeleid dat de informatie, gezien de gedetailleerde informatie, waarschijnlijk uit interne bron kwam.

De gesmokkelde foto's zijn overtuigend. Een foto van een lijk van een van de slachtoffers toont tekenen van ernstige slagen, videobeelden van een ander slachtoffer toont hem in het ziekenhuis opgenomen voor zijn dood, terwijl andere foto's tonen hoe een familielid wordt weggevoerd bij zijn armen en benen door politie, en later ontstonden er grote rode sporen op zijn borst. De namen van het belangrijkste gevangenispersoneel dat betrokken was bij de marteling werden eveneens online gezet.

Cipiers slepen dhr. Li Shaotie, 60 jaar, naar een politiewagen nadat hij weigerde zijn identiteit te tonen  toen hij een bezoek probeerde te brengen aan een familielid  in Jiamusi.(Minghui.org)

Een onverschrokken "correspondent" voor de Minghui-website — vermoedelijk een lid van de familie van één van de overledenen — ging zelfs naar het ziekenhuis en nam stiekem foto's van de maffia-achtige politie die buiten een ziekenhuiskamer stonden.

De beelden werden verkregen ondanks voorzorgsmaatregelen door bewakers: gevangenis personeel verwijderde een van de lichamen  uit het ziekenhuis zodra de beoefenaar stierf, en cremeerden een ander lichaam dat in de gevangenis was gedood.

Familieleden van een aantal van de 70 andere Falun Gong beoefenaars die werden vastgehouden in de gevangenis, verontrust over de doodmeldingen , begonnen een bezoek te eisen aan hun dierbaren. Gevangenbewaarders reageerden met geweld  of onderwierpen hen aan "verschillende vormen van vernedering", zegt het Informatie Centrum. Maar tegen die tijd waren de lijken al  onthuld.

Sterfgevallen

Dhr. Qin Yueming was het eerste slachtoffer. Vijf dagen nadat het nieuwe hersenspoeling team werd opgericht, kreeg zijn vrouw een oproep waarbij haar werd medegedeeld dat haar man overleden was. Na geruzie met verantwoordelijken van de gevangenis, kreeg haar familie de toestemming om het lichaam te zien.. Het was gekneusd en paars. Ze nam een foto en plaatste deze online.

Falun Gong bronnen deelde mee dat Qin stierf nadat  een voedingssonde door zijn neus werd aangebracht tot in zijn longen.; de gevangenis arts en verscheidene bewakers goten melk en een zout oplossing door de buis. Het Informatiecentrum zei, "Qin huilde de hele nacht en de volgende ochtend was hij overleden."
Nadat Qin in een schijn proces veroordeeld werd tot 10 jaar gevangenisstraf, werd hij in 2002 gevangengenomen. Hij laat zijn vrouw en 2 tienerdochters achter.

Dhr. Yu Yungang was de volgende. Een paar dagen na Qin’s overlijden, in de middag van 1 maart, werd Yu, nadat hij bewusteloos raakte door martelingen , overgebracht naar “No.2 Hospital”, een ziekenhuis dat verbonden is aan de universiteit van Jiamusi. Verschillende pogingen tot ingrepen aan zijn beschadigde schedel waren tevergeefs. Hij overleed op 5 maart.

Yu werd ontvoerd in februari 2009 tijdens de “24th Winter Universiade”, een internationaal college sportevenement gehouden in Harbin, hoofdstad van de provincie Heilongjiang. Later dat jaar werd hij door een volkstribunaal veroordeeld tot acht jaar gevangenis. Zijn broers en zussen werden na zijn dood lastiggevallen.
Drie dagen later, op 8 maart, werd de heer Liu Chungjiang gedood.  Hij werd ook vastgehouden in het “Strict Management Team”.Verder zijn er weinig gegevens over zijn dood bekend behalve dat hij 2 dagen na zijn overlijden gecremeerd werd.

Hersenspoeling.

Gelanceerd in mei 2010, werd een campagne opgestart met als doel de overtuigingen te vernietigen van miljoenen Falun Gong beoefenaars in China om ze daarna te hervormen tot de leer van de Communistische Partij. De campagne droeg verschillende namen:  "Transformation-Through-Reeducation Assault," "Three-Year Assault and Consolidation," or "Transformation-Through-Reeducation Assault and Consolidation Overall Battle Work,".

De campagne werd aanvankelijk bekend via een groot aantal interne documenten van de CCP, welke online werden gepubliceerd , waarbij de werkwijze van de operatie werd uitgelegd. Deze documenten zijn geanalyseerd en vertaald door het Falun Dafa Informatiecentrum, een mensenrechten NGO, en de “Congressional—Executive Commission on China.”

Terwijl de documenten gedetailleerde verwijzingen bevatten over het "mobiliseren en organiseren van partij organisaties op basisniveau en massaorganisaties ", en " het binnenvallen van dorpen en huizen [van  Falun Gong- beoefenaars] met als doel een educatieve aanval te voeren," werd er niet verwezen naar de gebruikte methoden. Slachtoffers van deze praktijken, zoals de gezinsleden in Jiamusi, hebben vaak zelf de gruwelijke details ingevuld.

De kruistocht wil maar liefst 85 procent van de bekende Falun Gong  beoefenaars “transformeren”.  Aangezien Falun Gong in China door tientallen miljoenen mensen wordt beoefent, ondanks 12 jaren van onderdrukking, zou het aantal doelen enorm zijn, maar het aantal beoefenaars dat gekend is door de autoriteiten is niet bekend..
Falun Gong omvat vijf sets van meditatieve oefeningen en het bestuderen van spirituele leringen gebaseerd op eerlijkheid, mededogen en verdraagzaamheid. Het verspreidde snel in China nadat het geïntroduceerd werd aan het publiek in 1992.

De Chinese Communistische Partij begon een landelijke campagne voor de "uitroeiing" van de praktijk in juli 1999 nadat de hoogste leider, Jiang Zemin, woedend werd dat Falun Gong meer aanhangers had dan dat er leden waren van de CCP, en dat vele leden van de partij gelovigen waren. Hij zag in de populariteit van de inheemse praktijk een impliciete bedreiging voor de legitimiteit van het communistische regime.
Bij de vaststelling van de campagne probeert de Partij een techniek nieuw leven in te brengen die oorspronkelijk reeds een onderdeel was van de vervolging van Falun Gong: transformatie.

Transformatie, ook bekend als "heropvoeding", "ideologische omvorming," "gedachten hervorming", of gewoon hersenspoeling, is bedoeld om beoefenaars te dwingen af te zien van hun overtuigingen in Falun Gong en belofte van trouw aan de Communistische Partij. Fysieke martelingen zijn een hoofdbestanddeel van het proces.

Falun Gong beoefenaars die het overgangsproces hebben overleefd beschrijven het in miserabele details. "Zij vernietigden ieder stuk van mijn waardigheid, mijn onschuld en mijn overtuiging," zei een beoefenaar Chen Gang in een interview. "Ze dwongen me om iemand te worden die ik veracht, zij bezoedelden mijn karakter en ziel, en ze vertrapten mijn hoop voor gratie en wijsheid."

In Chen's geval, zoals in vele anderen, was de fysieke marteling het belangrijkste instrument. Hierbij krijg hij herhaaldelijk elektrische schokken door middel van elektrische hoogspannings wapenstokken, die zijn huid verbrandde en zijn lichaam tot stuiptrekken bracht. Later zei hij dat het voelt alsof je verbrandt wordt of gebeten wordt door giftige slangen.

Chen's folteraars pasten ook een martelmethode "pressing the bedboard" toe. Chen's lichaam werd in tweeën gevouwen door zijn nek en zijn voeten aan elkaar te binden, vervolgens werd hij onder een plank gelegd waar zijn medegevangenen op moesten staan en springen.

"Ik zal nooit in staat zijn om die lijdensweg te vergeten," zei Chen in een interview. "Tranen stroomden over mijn wangen. Ik dacht dat zelfs de hel niet erger kon zijn,". Gedurende 2 weken kon hij niet lopen, en sommige beoefenaars raakten door deze martelmethode verlamd.

Bron: http://www.theepochtimes.com/n2/china-news/deaths-in-chinese-prison-part-of-national-campaign-59288.html

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular