Chinees regime overweegt legalisatie van illegale arrestaties

24-09-2011 Rechtsmisbruik

Reeds jarenlang heeft de Chinese Communistische Partij (CCP) lastige advokaten, dissidenten en activisten ontvoerd en vastgehouden op geheime lokaties zonder iemand op de hoogte te brengen. Deze onwettige praktijken worden aangeklaagd door internationale waarnemers en worden in het geheim uitgevoerd in China. Een nieuwe wetswijziging zou deze praktijk legaal kunnen maken.

De voorgestelde wetswijzigingen inzake residentieel toezicht zouden de politie toelaten verdachten tot zes maanden lang op te sluiten op  geheime locaties wanneer het gaat om terrorisme, grote corrupte, of “nationale veiligheid.” Deze laatste term wordt vaak op onconventionele manieren geïnterpreteerd door de Chinese veiligheidsdiensten, zoals het hebben en uitdrukken van politieke of spirituele overtuigingen die de Partij als ongewenst beschouwd.

Verdachten zouden vastgehouden kunnen worden zonder dat hun naasten of advocaten hiervan op de hoogte worden gebracht en dit “om het onderzoek te vergemakkelijken,” aldus het Chinese Juridische Dagblad.

Zoals de zaken er nu voor staan, heeft Peking reeds de gewoonte om dissidenten in het geheim vast te houden in een poging hen het zwijgen op te leggen. Prominente Chinese kunstenaar en activist Ai Weiwei, die bijna drie maand vastzat, is het meest in het oog springende voorbeeld. Hij “verdween” nog voor er wettelijke beschuldigingen waren opgesteld of uitgesproken.

Mensenrechtenadvokaat Gao Zhisheng werd in november 2006 veroordeeld voor subversie, met een verminderde straf met vijf jaar probatie. Sindsdien was hij herhaaldelijk het slachtoffer van ontvoering door de staatsveiligheid, de laatste keer in april 2010. Hij heeft de martelingen die hij onderging in hechtenis tweemaal besproken, eenmaal in een artikel in  2007 en in April 2010 met een journalist van AP. Op 14 augustus liep zijn probatieperiode van vijf jaar af, zijn echtgenote hield een persconferentie om hem terug thuis te laten komen. Niemand weet waar Gao zich bevindt.

Terwijl de autoriteiten beweren dat de wetswijzigingen deel uitmaken van positieve wetshervormingen, vrezen mensenrechtengroeperingen dat de autoriteiten gewoon een illegale praktijk die reeds in gebruik is bij de politie, zal wettigen, aldus Radio Free Asia.

Op dit moment laat de Chinese wet reeds toe dat verdachten onder huisarrest geplaatst worden, maar de voorgestelde wijzigingen zouden het toelaten hen naar andere plaatsen te brengen, en niet enkel “reguliere detentiecentra of politiekantoren.”

Liu Xiaoyuan, juridisch activist en advocaat van Ai Weiwei, schreef onlangs in een microblog dat indien deze wetswijziging doorgevoerd zou worden, op zijn minst de familieleden geïnformeerd moeten worden.

“Zoniet, is een voorziening zoals deze in feite het legaliseren van verdwijningen onder dwang,” zei Liu. Hij voegde eraan toe dat het niet op de hoogte brengen van familieleden de kans op folteringen en mishandelingen vergroot.

De voorgestelde wetswijziging zal in maart 2012 bekeken worden tijdens de jaarlijkse sessie van het Nationale Volkscongres, het hoogste staatsapparaat en het enige legislatieve huis in communistisch China. Het resultaat van die sessie echter, zal mogelijk reeds beslist zijn door Partijhoofden vooraf.

Bron: http://www.theepochtimes.com/n2/china-news/chinese-regime-considers-legalizing-illegal-detentions-60890.html

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular