Vrouw van 55 jaar sterft na een verblijf van 23 dagen in een gevangeniskamp

11-03-2012 Dodenlijst

NEW YORK –Een gepensioneerde werkneemster van het Chinese Agentschap voor Milieubescherming werd op 7 oktober doodgeslagen in een gevangenis in Noordoost China, na een gevangenschap van minder dan een maand, voor het verspreiden van informatiemateriaal over Falun Gong.

Zhao Yanxia, een vrouw van 55 jaar, afkomstig uit de stad Siping, werd op 31 mei 2011 opgepakt door de politie terwijl ze materiaal verspreidde over Falun Gong en de schendingen van mensenrechten ten aanzien van Falun Gong beoefenaars. In september werd ze tijdens een schijnrechtszaak veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3,5 jaar. Daarna werd ze overgebracht naar de vrouwengevangenis van Jilin zonder dat haar familie hiervan op de hoogte was. Nog geen vier weken later was ze dood.

Met de hulp van een advocaat, hadden de familie van mevrouw Zhao de autoriteiten onder druk gezet om haar lichaam te kunnen zien in het mortuarium. Ze zagen dat haar ogen zwart en blauw waren terwijl haar lichaam volledig was gekneusd, wat aangaf dat ze was bezweken door de slagen en verwondingen.

Voor haar laatste arrestatie, werd Mevrouw Zhao al tweemaal veroordeeld voor het beoefenen van Falun Gong tot respectievelijk één en drie jaar in een kamp voor ‘heropvoeding door dwangarbeid’.

Voor meer details over Mevrouw Zhao’s gevangenschap en dood, klik hier.

Het Falun Dafa Information Center heeft 55 gevallen verzameld van Falun Gong beoefenaars die werden omgebracht sinds januari 2011. Falun Gong onderzoekers van buiten China hebben in totaal 3470 zaken verzameld van mishandelingen in gevangenschap met een dodelijke afloop sinds de Chinese Communistische Partij in 1999 een campagne lanceerde om Chinese burgers te vervolgen wanneer ze Falun Gong beoefenen. Het juiste aantal slachtoffers ligt met zekerheid veel hoger aangezien het moeilijk is om informatie over dergelijke mishandelingen in China te verzamelen.

De provincie Jilin, en meerbepaald de stad Changchun, waar Falun Gong ontstond in China, staat bekend als een plaats waar de vervolging uitermate dodelijk is voor Falun Gong beoefenaars. Het Falun Dafa Information Center vraagt dringend hulp aan de internationale gemeenschap om de leiding van de vrouwengevangenis in de provincie Jilin aan te klagen voor de dood van mevrouw Zhao.

Bronnen:

http://faluninfo.net/article/1211/?cid=165

http://clearwisdom.net/html/articles/2011/12/21/130256.html

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular