Functionarissen in Donggang vervolgen Falun Gong beoefenaars door middel van hersenspoelsessies

Functionarissen uit de stad Dandong en het 610 bureau in de provincie Laoning gebruiken hersenspoelsessies in de vervolging van Falun Gong beoefenaars. Ze maken ook zogenaamde “verbinteniskaarten”met daarop teksten die Falun Gong een slechte naam geven om zo mensen te misleiden en hen op die manier over te halen om de kaarten te ondertekenen.

1. Beoefenaars worden naar hersenspoelcentra overgebracht omdat ze weigeren Falun Gong op te geven

Sinds de tweede helft van 2011 hebben de functionarissen van het 610 Bureau uit Dandong het bevel gegeven aan de locale 610 bureaus in de regio Dandong en aan de lokale overheid, de residentiële comités en de lokale politiebureau’s om deur aan deur te gaan bij Falun Gong beoefenaars om hen te dwingen om hun overtuiging in de beoefening op te geven. Ze dwongen de beoefenaars om een verklaring te schrijven of te ondertekenen waarin ze Falun Gong afzweren. Ze bedreigden de beoefenaars die weigerden om mee te werken en verklaarden dat ze zouden worden overgebracht naar hersenspoelcentra. Verschillende beoefenaars in Donggang kregen het zwaar te verduren door de vervolging.

In februari 2012, in het dorp Wulong van de gemeente Longwangmai, ging het hoofd van de buurt Hu Qingwu naar het huis van dhr. Yu Yanli en dreigde hem met overplaatsing naar een hersenspoelingcentrum. Gedurende het afgelopen jaar had Hu Qingwu meerdere keren gegevens van beoefenaars uit zijn buurt doorgegeven aan de overheid.

Van 25 augustus tot 27 augustus 2011 ging Hu Qingwu meerdere keren naar het huis van dhr. Zhang Hua om hem te verplichten een verklaring te ondertekenen waarin hij garandeerde te stoppen met de beoefening van Falun Gong. Toen dhr. Zhang weigerde, haalde hij een voorgetypte brief te voorschijn en probeerde hem te dwingen om die te ondertekenen. Toen dhr. Zhang ook dit weigerde werd Hu razend en verklaarde hij dat hij zou terugkomen om Zhang Hua over te brengen naar het hersenspoelcentrum. Toen hij drie dagen later terugkwam, was dhr. Zhang niet meer thuis.

Op 26 augustus 2011 braken Hu Wuqing samen met enkele leden van het 610 bureau uit Donggang en enkele functionarissen van de plaatselijke overheid uit het dorp Longwangmiao, binnen bij de heer Yang Guotang. In totaal waren ze met twaalf mensen. Ze probeerden om dhr. Yang en zijn vrouw, mevr. Feng Shuxiang te verplichten om een brief te onderteken waarin ze beloofden om met de beoefening van Falun Gong te stoppen, maar beiden weigerden hierop in te gaan.

Mevr. Ma Shurong had al enkele jaren in ballingschap geleefd en was net vorig jaar thuisgekomen. Hu werkte samen met het 610 Bureau en probeerden haar man dhr. Yu Yanli te vervolgen.

2. Zij die geen Falun Gong beoefenen worden gedwongen om zogenaamde “verbinteniskaarten” te ondertekenen die de reputatie van Falun Gong besmeuren

Sinds de tweede helft van 2011, hebben de functionarissen van het 610 bureau uit Dandong het bevel gegeven aan de locale 610 bureaus in de regio Dandong en aan de lokale overheid, de residentiële comités en de lokale politiediensten om deur aan deur te gaan om aan mensen te vragen de “verbinteniskaarten” die de reputatie van Falun Gong besmeuren, te ondertekenen. De mensen die hun handtekening plaatsten kregen er zelfs een premie voor uitbetaald.

Ze probeerden diegenen die niet meewerkten te verplichten om dat toch te doen, maar velen waren bekend met de feiten omtrent de vervolging en weigerden alsnog hun handtekening te plaatsen. Ze werden eerst bedreigd en als dat ook niet werkte, kregen ze een geldboete. Dit werd overal gedaan in de regio rond Dandong, zowel in de stad als op het platteland.

Eind 2011 zorgde het hoofd van het dorp Yangming gelegen in de gemeente Huangdukan in Donggang, ervoor dat alle inwoners verplicht werden om de “verbinteniskaarten” te ondertekenen. Als ze weigerden werd hen een welzijnspremie voor hun families ter waarde van 300-yuan ontzegd. Sommigen waren verplicht te tekenen aangezien ze het geld nodig hadden en ze werden zelfs verplicht om de kaarten bij zich te houden voor controle achteraf.

Op 22 december 2009 werden drie beoefenaars uit Dandong en 14 beoefenaars uit Donggang gearresteerd. Zeven van hen werden veroordeeld tot gevangenisstraffen van drie tot tien jaar. Eén beoefenaar werd naar een dwangarbeidskamp gestuurd. Vele anderen kregen geldboetes, werden strikt gecontroleerd of kwamen terecht op een lijst van gezochte personen. Sommige familieleden van beoefenaars, inclusief een kind jonger dan tien jaar werden ook gearresteerd of ondervraagd ondanks het feit dat zij geen beoefenaars waren.

Bron: http://en.minghui.org/html/articles/2012/3/26/132406.html

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular