Onderzoeksrapport: betrokkenheid Chinese openbare veiligheidsdienst bij de organenroof bij Falun Gong beoefenaars

13-07-2012 Orgaanroof

Sinds het Chinese communistische regime op 20 juli 1999 begon met de onderdrukking van Falun Gong beoefenaars, wordt aangenomen dat de voormalige politiechef Wang Lijun actief betrokken was bij de vervolging. In wijken die vallen onder zijn bevoegdheid, waren er een groot aantal gevallen van ernstige vervolging, vooral tussen mei 2003 en juni 2008, toen Wang hoofd van de politie was in de stad Jinzhou, evenals directeur van het onderzoekscentrum voor psychologie van de openbare veiligheidsdienst (OSPRC). Hij wordt ervan verdacht een belangrijke rol te hebben gespeeld in de organenroof, uitgevoerd op levende Falun Gong beoefenaars.

Wang Lijun startte het onderzoekscentrum voor plaatselijke psychologie op het vlak van orgaantransplantaties, en hij was zelf actief betrokken bij organentransplantaties.

Wang Lijun werd geboren in december 1959. Hij is afkomstig uit de stad Arxan, gelegen in Midden-Mongolië. Wang werd lid van de Chinese Communistische Partij in december 1987. Van mei 2003 tot juni 2008 was Wang het hoofd van de Openbare Veiligheidsdienst en plaatsvervangend burgemeester van de stad Jinzhou, in de provincie Liaoning. Na minder dan één jaar aan het hoofd te staan van de Openbare Veiligheidsdienst van Jinzhou, startte hij het plaatselijke onderzoekscentrum voor psychologie van de veiligheidsdienst van Jinzhou, en deed onderzoek naar orgaantransplantaties bij mensen. Op basis van zijn cv op China’s officiële website [1], ging hij aan de slag als directeur van dit onderzoekscentrum zonder enige opleiding in dit vakgebied. Dit onderzoekscentrum werd opgericht binnen het gebouw van de Openbare Veiligheidsdienst van Jinzhou, gelegen aan de overkant van de zuidelijke ingang van het Guta Park, in Jinzhou [2].

Op 21 december 2004 beweerde de Chinese communistische spreekbuis, China’s Centrale Televisiestation (CCTV), in een interview dat "het plaatselijke onderzoekscentrum voor psychologie van de veiligheidsdienst van Jinzhou het enige onderzoeksinstituut is op vlak van plaatselijke psychologie in China’s politiesysteem.” [3] Wang Lijun omschreef het zelf als volgt: “Om als een veteraan politieman een executie bij te wonen, en te zien hoe nauwelijks enkele minuten later een transformatie begint waarna deze persoon verder leeft in de lichamen van verschillende andere mensen, dat was ontroerend.” Blijkbaar kan het woord "plaatselijk" ook worden begrepen als  de eigenlijke plaats van de menselijke orgaantransplantatie.

Bij de prijsuitreiking voor de "Guanghua Innovation Special Contribution Award," (meer details volgen) vermeldde Wang in zijn dankwoord dat de secretaris-generaal Ren Jinyang, alsook medewerkers van de China Guanghua Wetenschap en Technologie Stichting, "ons onderzoekscentrum meermaals bezochten voor wederzijdse uitwisseling." Hij verklaarde ook dat "Jinyang en zijn medewerkers bij de transplantaties aanwezig waren, de eigenlijke plek waar het gebeurde, de eigenlijke plek van de overbrenging van het orgaan in de orgaanpatiënt ..." [4]

Volgens de website van het Chinese Ministerie van Handel, verkreeg het OSPRC technologische ondersteuning van meer dan tien universiteiten met inbegrip van China’s Misdaad en Politieacademie, Beijing’s Instituut voor Technologie, de Universiteit voor Financiën en Economie in Dongbei, en de China’s Universiteit voor Geneeskunde, en zet zich in voor het onderzoek van plaatselijke psychologie en plaatselijke technieken. Het heeft ook banden en uitwisselingsprogramma's met meer dan tien buitenlandse universiteiten in de VS, Japan, Italië, Noorwegen en Zweden. OSPRC heeft ook verdragen voor vrije uitwisseling van informatie en bronnen met verwante instellingen in meer dan 70 landen. [5]

Het onderzoekscentrum heeft  “bijzondere bijdragen” wat betreft het onderzoek van orgaantransplantatie

Wang Lijun en zijn OSPRC hebben prijzen ontvangen voor twee “bijzondere bijdragen” op 17 september 2006. Eén ervan is het “Onderzoek naar orgaantransplantatie bij donors die blootgesteld werden aan druginjecties (Opmerking: in dit geval gaat het over executie door dodelijke injectie). Dit onderzoeksproject ontving de prijs voor Speciale Bijdrage aan de Guanghua Innovatie, gegeven door de China Guanghua Wetenschap en Technologie Stichting --, en ontving een bedrag voor onderzoek van twee miljoen Yuan.

Volgens het Liaoshen Evening News, op 9 juni 2005, om 17u, arriveerde een reporter bij het Ontwikkelingscentrum voor Eeconomie en Technologie, gelegen te Cuijiatun - Jinzhou, een door OSPRC gekozen  plaats voor onderzoek voor die bepaalde dag, waar hij getuige was van het volledige proces van “het executeren van een ter dood veroordeelde crimineel door middel van injectie.”  De reporter onthulde dat er op de plaats van de executie veel experts aanwezig waren, wat het deed lijken op een wetenschappelijk onderzoekslaboratorium. De onderzoekers van het OSPRC vertelden de reporter later dat de informatie die hieruit verzameld kon worden, enorme bijdragen zouden opleveren aan onderwerpen zoals, “het sterfproces van een crimineel, de psychologische veranderingen die zich voordoen voor en na het injecteren van een gezond iemand, de resterende toxine in verschillende organen na het injecteren van de toxine, psychologische veranderingen van een persoon die de dood in de ogen kijkt, orgaantransplantatie na de injectie, ter plaatse hulp verlenen onder het effect van de toxine…”

Na onderzoek bleek, dat verschillende externe onderzoekers meededen in het onderzoek van “Orgaantransplantatie bij donors die blootgesteld werden aan druginjectie,” een project onder leiding van Wang, met inbegrip van de Universiteit van Peking, de Medische Universiteit van China, de Medische Universiteit van Jinzhuo en het 205 Ziekenhuis van het Volksbevrijdingsleger.

Op 17 september 2006, gaf Ren Jinyang, de secretaris-generaal van de China Guanghua Wetenschap en Technologie een speech op de prijsuitreiking voor speciale bijdrage aan de Guanghua Innovatie Speciale Bijdrage Prijs. In zijn speech zei hij, “Pofessor Wang Lijun en het onderzoekscentrum voerden basisonderzoek uit en overwonnen klinische beproevingen om zodoende het volgende te weten te komen: de transplantatiepatiënten zijn over het algemeen niet erg ontvankelijk voor organen geïnjecteerd met drugs. Ze ontwikkelden een volledig nieuw afwerende vloeistof, welke gebruikt kan worden voor een infuusbehandeling bij levers en nieren die voordien aan drugs blootgesteld werden. Na testen op dieren, in vitro experimenten en klinische beproevingen, hebben ze een belangrijke mijlpaal bereikt waar het lichaam van de ontvanger de lever en de nier kan aanvaarden na zulk een behandeling.”

Wang Lijun is ook projectleider bij het “Sleutelonderzoeksproject van traumavrije anatomie in de Asia-Pacific regio. Het instituut van Forensische Medicijnen aan de Universiteit van Bern, Zwitserland, Medische Universiteit van Graz, Oostenrijk, Medische Universiteit van China, Medische Universiteit van Jinzhuo en het 205 Ziekenhuis van het Volksbevrijdingsleger hebben allemaal onderzoekers die meewerken aan dit project.

Verdachte bron van orgaandonoren

Op de uitreiking van de “Guanghua Speciale Prijs voor Innovatie” zei Wang in zijn ontvangstspeech; “Het zogenaamde onderzoek ter plaatse is het resultaat van meerdere duizenden intensieve gevallen ter plaatse; het is het resultaat van de grote inspanningen van zo velen van ons... vice-generaal Jinyang en zijn staf van de China Guanghua Wetenschap en Technologie Stichting waren precies hier ter plaatse bij de transplantaties, de precieze plaats van het medisch onderzoek, de precieze plaats waar de organen werden getransplanteerd in de recipienten.”[16]

Met andere woorden, in minder dan twee jaar na haar oprichting werd het OSPRC de plaats voor “meerdere duizenden” orgaantransplantatie operaties.

Volgens gegevens van Amnesty International bedroeg het aantal uitgevoerde doodstraffen tussen 2000 en 2005 in China gemiddeld 1.616 mensen per jaar [17].   Wanneer men beperking van weefsel-overeenkomst tussen donor en recipient in acht neemt, evenals koude ischemie tijd en plaats- en tijdsbeperkingen van de executies, dan kunnen maximaal 30% van de geëxecuteerde criminelen donoren voor transplantatie-organen zijn (dus gemiddeld 538 op jaarbasis).

Volgens gegevens van de officiële transplantatiewebsite van China  (transplantation.org.cn), was er in 2003 geen enkele Chinese burger bereid zijn organen af te staan na de dood. Na veel inspanningen stemden in 2006 amper 22 gezinnen toe om organen van hun overledenen af te staan [18].  Zelfs wanneer we het aantal geëxecuteerden en vrijwillige donoren optellen, blijft het aantal zeer beperkt.
Dan rest de vraag: wie zijn dan de “meerdere duizenden” orgaandonoren waar het OSPRC het over heeft?

Wang Lijun gaf bevel om alle Falun Gong beoefenaars te doden

Tussen 2003 en 2006 steeg het aantal transplantaties in China significant, en bereikte een piek. Gespreid over het hele land, lag het aantal transplantaties per jaar tussen de tien- en de twintigduizend.

Volgens globalrescue.hopto.org, een website die tracht om gevangen genomen Falun Gong beoefenaars vrij te krijgen, is Jinzhou een van de gebieden waar de vervolging uiterst hard is. Nadat Wang Lijun post nam als hoofd van de Publieke Veiligheidsdienst van Jinzhou in mei 2003, werden een groot aantal Falun Gong beoefenaars ontvoerd. Velen van hen blijven tot op heden vermist [19].  In zijn onderzoekscentrum alleen zijn er duizenden transplantatie-operaties gebeurd. Wang's organisatie, het OSPRC, wordt ervan verdacht een hoofdrol gespeeld te hebben in het orgaanoogsten en experimenteren op levende Falun Gong beoefenaars.

Wat volgt is een transcript van een telefoongesprek van 22 mei 2006 toen een WOIPFG onderzoeker gerechtelijke instellingen contacteerde die onder Wang Lijun's supervisie vallen.

I: Onderzoeker 
A: De persoon die de telefoon antwoordt.

Tweede Detentiecentrum van Jinzhou (download opname: MP3)

I: Hallo?
A: Hallo
I: Is dit het Tweede Detentiecentrum van Jinzhou?
A: Jazeker
I: We hebben een nierdonor nodig. Ik weet niet zeker of ik deze zaak met het hoofd van het detentiecentrum moet bespreken
A: Oh, voor dit soort zaken kunt u het beste met de rechtbank praten. Praat met de rechtbank, de tussenliggende Volksrechtbank van Jinzhou, de Tweede afdeling van Strafrecht. U kunt contact opnemen met de Volksrechtbank van Jinzhou…

De Volksrechtbank van Jinzhou, Tweede afdeling van Strafrecht (download opname: MP3)

I: Is dit de Tweede afdeling van de Volksrechtbank van Jinzhou?
A: Ja
I: We hebben net… Omdat we een nierdonor nodig hebben sprak ik net met het detentiecentrum en zij vertelden mij contact op te nemen met de Volksrechtbank, de Tweede afdeling van Strafrecht. Weet u iets af van deze situatie?
A: U… blijf hangen. Ik, wij… heeft u een moment? Hang niet op.
I: Vind alstublieft een persoon die het me kan vertellen.
A: Ok.
I: Hallo, bent u de directeur van de Tweede afdeling van Crimineel Recht?
A: Ja, met wie spreek ik?
I: Ik heb  waarschijnlijk maar vijf minuten van uw tijd nodig. Heeft u namelijk jonge, gezonde, levende donoren, zoals degenen die Falun Gong beoefenen?
A: Op dit moment hebben we die taken onder ons verdeeld. Sterfgevallen worden nu door de Eerste afdeling van Crimineel Recht behandeld.
I: Oh. Hoe zit het met jonge, levende (donoren) die Falun Gong beoefenen? Het hoeven geen dode criminelen te zijn. Ik bedoel mensen die Falun Gong beoefenen en relatief gezond zijn.
A: Falun Gong, onze rechtbank heeft die zaken ook aan de Eerste afdeling van Strafrecht overgedragen.

De Volksrechtbank van Jinzhou, Eerste afdeling van strafrecht (download opname: MP3)

I: Hallo. Is dit de Eerste afdeling van strafrecht van de tussenliggende Volksrechtbank van Jinzhou?
A: Jazeker.
I: Ik weet alleen dat sinds 2001 we nierdonoren hebben gekregen van rechtbanken en detentiecentra,  donoren die jong en gezond zijn en Falun Gong beoefenen. Nu zijn er minder zulke donoren.
A: Mmm, Mmm.
I: Dus weten we niet of uw rechtbank nog in staat is zulke donoren te leveren.
A: Dat hangt van uw situatie af, en we moeten het ook met onze superieuren bespreken. Als alles er goed uitziet dan kunnen we het misschien leveren.
I: Klopt dat?
A: Ja, het hangt van uw situatie af.

In 2009 publiceerde WOIPFG een verklaring van een persoon die zei dat hij getuige was geweest van het oogsten van organen van levende Falun Gong beoefenaars. Deze persoon was een politieman die in die tijd onder Wang Lijun werkte. Het is indertijd vernomen dat Wang al zijn politiemannen de opdracht had gegeven met betrekking tot Falun Gong: “we moeten ze arresteren en ze allemaal doden.”

De getuige zelf beweerde dat hij deelgenomen heeft aan arrestaties van meerdere Falun Gong beoefenaars en dat hij vaak Falun Gong beoefenaars heeft gemarteld  om ze bekentenissen af te laten leggen.

Een nieuwe vorm van kwaad

Toen in 2006 David Matas, een mensenrechtenadvocaat in Canada en David Kilgour, voormalig Canadees MP en mensenrechtenactivist, benaderd werden door de Coalitie die de Vervolging van Falun Gong (CIPFG) in China onderzoekt, kwamen ze overeen een onafhankelijk onderzoek te starten over de vervolging van Falun Gong door het Chinese communistische regime. Ze publiceerden tussen 2006 en 2009 drie onderzoeksrapporten. Hun boek, Bloody Harvest: Organ Harvesting of Falun Gong practitioners in China, is gebaseerd op de derde editie van één van de onderzoeksrapporten. Door 52 verschillende soorten bewijs bevestigden ze het bestaan van levende orgaanroof bij Falun Gong beoefenaars door het Chinese communistische regime. Zoals David Matas het zei, dit is “een nieuwe vorm van kwaad op deze planeet.”

Referenties

[1] Xinhua Net, Feb. 8, 2012: Wang Lijun, Deputy Mayor of Chongqing, is Currently on a Healing Vacation
http://news.xinhuanet.com/renshi/2012-02/08/c_122672681.htm
[2] China's Ministry of Commerce website:  The On-Site Psychology Research Center of Police Department of Jinzhou
http://csn.mofcom.gov.cn/fwhy/display.php?e_id=50894
[3] CCTV's International Channel, Oct. 21, 2004: The Development and Future of Skull Body Source Authenticating
http://www.cctv.com/program/xwyh/20041021/101709.shtml
[4] Guanghua Dragon Design Foundation website, Sept. 19, 2006: Secretary General Ren Jinyang's Speech at the Award Ceremony for "Guanghua Innovation Special Contribution Award"
http://www.ddfchina.org/71/109-2008-07-07-03-11-47.html
[5] China's Ministry of Commerce website:  The On-Site Psychology Research Center of Police Department of Jinzhou
http://csn.mofcom.gov.cn/fwhy/display.php?e_id=50894
[6] Guanghua Dragon Design Foundation website, Sept. 19, 2006: Secretary General Ren Jinyang's Speech at the Award Ceremony for "Guanghua Innovation Special Contribution Award"
http://www.ddfchina.org/71/109-2008-07-07-03-11-47.html
[7] Website of China Guanghua Science and Technology Foundation: An Introduction to Guanghua Science and Technology Foundation
http://www.ghstf.org/2009-03-30-05-07-20.html
[8] Guanghua Dragon Design Foundation website, Sept. 21, 2006: China GuangHua Science and Technology Foundation Issued "Guanghua Innovation Special Contribution Award",  Hefty Award Given to Researchers in the field of Public Security
http://www.ddfddf.org/index.php/Index/content/id/433
[9] Police Department of Fuzhou's Public Service Site, article source: Liaoshen Evening News, June 13, 2005: On the Scene Witness: A Killer Peacefully Executed by Injection Method, by Chang Qin, reporter stationed in Jinzhou
http://218.66.46.104/frame_a/ReadNews.aspx?webnum=100&rec_id=11185
[10] WOIPFG's Archived File. No.20061017-1
[11] Guanghua Dragon Design Foundation website, Sept. 19, 2006: Secretary-General Ren Jinyang's Speech at the Award Ceremony for "Guanghua Innovation Special Contribution Award"
http://www.ddfchina.org/71/109-2008-07-07-03-11-47.html
[12] guoqing.china.com.cn, Feb. 3, 2012: Wang Lijun's Research Accomplishment
http://guoqing.china.com.cn/2012-02/03/content_24542208_4.htm
[13] WOIPFG's Archived File. No.20061017-2
[14] WOIPFG's Archived File. No.2008_chongqing-01
[15] WOIPFG's Archived File. No.2008_chongqing-02
[16] Guanghua Dragon Design Foundation website, Sept. 19, 2006:

Director of the On-Site Psychology Research Center, Professor Wang Lijun's Speech at the Award Ceremony for "Guanghua Innovation Special Contribution Award"
http://www.ddfchina.org/71/108-2008-07-07-03-10-09.html
[17] "Report into Allegations of Organ Harvesting of Falun Gong Practitioners in China"Author: David Matas and David Kilgour
http://organharvestinvestigation.net/report0607/report060706-eng.pdf
[18] China's Organ Transplant website, Sept. 6, 2011 (Original Source of the article: Heilongjiang News Website)

The Choice of Organ Donation: Continue One's Life in a Different Way
http://www.transplantation.org.cn/zqiguanmeiti/2011-09/5884.htm
[19] Minghui Net, Nov. 8, 2008: A Suggestion to Falun Gong Practitioners in Chongqing – Expose Wang Lijun's Evil Deeds Extensively
http://www.minghui.org/mh/articles/2008/11/8/189429.html
[20] WOIPFG Investigation Report: Testimony by a Witness of Live Organ Harvesting from Falun Gong Practitioners
http://zhuichaguoji.org/node/2677

Bron: http://www.zhuichaguoji.org/en/node/214

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular