Met verwachte wisseling van leiderschap verhevigt de vervolging van Falun Gong

06-08-2012 Het 610 Bureau

Het machtige veiligheidsapparaat van China heeft haar vervolging van Falun Gong verhevigd vooruitlopend op een essentiële verandering van het leiderschap van de Chinese Communistische Partij later dit jaar. Lokale autoriteiten in Guangzhou hebben huis aan huis folders verspreid, waarin burgers gedwongen worden een familiebelofte te tekenen om Falun Gong te verwerpen; in Peking zijn gelijksoortige initiatieven georganiseerd. In Chongqing werden interne vergaderingen gehouden om de onderdrukking en detentie van Falun Gong beoefenaars vóór het 18e Nationale Congres van de CCP te plannen, wanneer de hoogste leider Hu Jintao en premier Wen Jiabao af zullen treden om de weg te banen voor andere functionarissen.

De vernieuwde campagne wordt geleid door het 6-10 Bureau, een extralegaal Partijorgaan opgezet in 1999 door voormalig Chinees leider Jiang Zemin om de vervolging te leiden.

Falun Gong is een meditatie discipline met haar oorsprong in China en gebaseerd op de principes van waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid.

Interne bronnen zeggen dat het Comité voor Politieke en Legislatieve Zaken (PLAC) lokale autoriteiten instrueert in de vernieuwde poging, met name door het toewijzen van gigantische sommen “veiligheidsbewaring”-geld.

Falun Gong beoefenaars in China zijn onderworpen aan afranselingen, hersenspoeling en marteling en dit heeft volgens mensenrechtenorganisaties geleid tot meer dan 3500 bevestigde sterfgevallen. Het ware sterftecijfer wordt verondersteld veel hoger te liggen, volgens deze organisaties.

Een lokale inwoner uit Guangzhou, dhr. Xiao, vertelde The Epoch Times dat de kaart die hij gevraagd werd te ondertekenen de 13 jaar oude propaganda tegen Falun Gong herhaalt. Sinds begin juni werden werkeenheden, scholen en gemeentebureaus gemobiliseerd om petities tegen de praktijk te distribueren en ambtenaren zijn van deur tot deur in woonwijken gegaan om mensen te dwingen te tekenen. Degenen die weigeren te tekenen worden op een zwarte lijst geplaatst en onderworpen aan vervolgondervragingen, zei hij.

Het 6-10 Bureau in de Haidan buurt in Peking organiseerde 11 straatteams om een vergadering te houden om de onderdrukking van “kwaadaardige religies” te plannen. Een inwoner uit Haidan vertelde The Epoch Times dat lasterlijke folders tegen Falun Gong werden gevonden in de brievenbussen van buurtbewoners.

Functionarissen in de Zuidwestelijke metropool Chongqing hebben Falun Gong aanhangers vastgehouden in hersenspoelcentra. Mevrouw Jiang, een inwoneruit de stad, vertelde The Epoch Times dat er op de ruiten van Communistische Partij kantoren slogans verschenen die zeiden “Families zouden kwaadaardige religies moeten verwerpen”. Er was ook een vergadering georganiseerd door ambtenaren met de PLAC en het 6-10 Bureau over hoe tegen Falun Gong te werken vóór oktober.

Recentelijk zijn er Falun Gong beoefenaars vrijgelaten uit hersenspoelcentra, maar ze worden onder strikte surveillance gehouden en zullen waarschijnlijk opnieuw gearresteerd worden voor het 18e Nationale Congres, zei Jiang. De lokale PLAC in Chongqing houdt gegevens bij van aanhoudingen en hun activiteiten tegen Falun Gong om zo meer geld te kunnen vragen van de centrale autoriteiten, zei ze.

Jiang zei dat lokale ambtenaren moe zijn van het onderdrukken van Falun Gong beoefenaars en wellicht niet toegeven aan de orders die doorgegeven zijn door de centrale PLAC autoriteiten. Na het herhaaldelijk in contact komen met Falun Gong beoefenaars die trachten de aard van hun praktijk uit te leggen en het onrecht van de vervolging de afgelopen 13 jaar, zijn vele veiligheidsfunctionarissen tot het begrip gekomen dat de vervolging verkeerd is en zullen zich waarschijnlijk passief opstellen tegen de vernieuwde orders, zei ze.

Er zijn tekenen in recente maanden dat top leiders binnen het regime zich proberen te distantiëren van de vervolging, met verslagen van discussies onder het top leiderschap over het compleet beëindigen van de vervolging van Falun Gong. Het langdurige hoofd van de PLAC, Zhou Yongkang, heeft er belang bij de vervolging aan te laten houden vanwege de verantwoordelijkheid die hij ervoor draagt. Dus zo lang als de vervolging voortduurt, kan hij niet verantwoordelijk gehouden worden voor de misdaden begaan in de uitvoering ervan.

Bron http://www.theepochtimes.com/n2/china-news/falun-gong-persecution-ramps-up-ahead-of-chinese-leadership-change-264183.html

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular