Van orgaanroof beschuldigde Chinese arts nog altijd deel van orgaantransplantatiegemeenschap

23-08-2012 Orgaanroof

Door Matthew Robertson, Epoch Times. Van buitenaf bekeken lijkt er niets mis te zijn met het Tongji ziekenhuis in Wuhan. In feite is het één van China’s meest prestigieuze medische scholen. Maar toen er in 2006 aan een personeelslid van de afdeling niertransplantaties gevraagd werd of het ziekenhuis ook orgaantransplantaties kon uitvoeren van levende Falun Gong beoefenaars, antwoordde die gewoon: “Ja hoor, geen probleem.”

Dr. Chen Zhonghua, een Chinese senior transplantatiechirurg, behoudt bepaalde posities in de transplantatiegemeenschap ondanks het feit dat hij volgens onderzoekers betrokken is bij activiteiten waarvan gezegd wordt dat ze de ethische richtlijnen overtreden. (Tongji ziekenhuis)

“Wanneer u er klaar voor bent, kunt u meteen langs komen en zullen we het in detail bespreken,” zei de stem vervolgens. Dit telefoongesprek was één van verscheidene andere gesprekken met ziekenhuizen die plaatsvonden over heel China in maart 2006, en werden uitgevoerd door de World Organisation to Investigate the Persecution of Falun Gong (WOIPFG) tijdens een onderzoek van beschuldigingen gebaseerd op organenoogst onder dwang, op levende Falun Gong beoefenaars.

Maar de bewijzen die dit gesprek leverde over de betrokkenheid van het Wuhan Tongji ziekenhuis in het oogsten van organen bij levende gewetensgevangenen, en de rol die een senior chirurg van dat ziekenhuis zou hebben bij deze operaties, zijn geen onderwerpen die vooraanstaanden van de internationale transplantatiegemeenschap graag bespreken.

Het probleem met Chen

In de periode dat het gesprek plaatsvond was dr. Chen Zhonghua, een Chinese senior transplantatie chirurg, directeur van het Orgaan Transplantatie Instituut in het Tongji ziekenhuis. Hij is momenteel professor van chirurgie in hetzelfde Instituut.

Chen was de co auteur van een artikel dat bestemd was voor het congres van The Transplantation Society (TTS) dat in Berlijn plaatsvond. TTS is de grootste gemeenschap van professionele transplantatiechirurgen en beoefent een “globaal leiderschap” hierover uit; hun tweejaarlijkse congressen worden door duizenden bijgewoond.

Chen was niet alleen co auteur van het artikel, ook zat hij in het bestuur van het Wetenschappelijk Programma Comité voor het congres.

Hij is ook raadslid voor Azië 2013 van de Internationale gemeenschap voor orgaandonatie en-verkrijging, welke een afdeling is van het TTS is.

Chen heeft deze bevoegdheden bij TTS ondanks de publieke beschuldigingen dat hij betrokken zou zijn geweest bij het oogsten van organen bij mensen die nog in leven waren.

Het afschrift van het belastende telefoongesprek met het Tongji ziekenhuis, waarvan de orgaan transplantatie afdeling op dat moment geleid werd door Chen, werd gepubliceerd op de website van WOIPFG en aangehaald als onderdeel van een rudimentair rapport over het oogsten van organen van Falun Gong beoefenaars getiteld “Bloody Harvest” waarvan de Canadese David Matas, een internationale mensenrechtenadvocaat, en David Kilgour, een voormalig kroonaanklager en de parlementariër de co auteurs zijn.

Bovendien werd in juli 2006 samen met het V.S. advocatenbureau in Boston een strafrechtelijke klacht ingediend tegen Chen die daar toen het World Transplantation Congress bijwoonde. Die klacht beschuldigde Chen van “medeplichtigheid van het onder dwang verwijderen van organen”, doelend op Falun Gong.

De officiële positie die de TTS inneemt tegenover het gebruiken van organen van gevangenen, zoals in een email van dr. Francis Delmonico, een door de genootschap gekozen president, is een “heldere oppositie.”
De ethicus van de TTS produceerde een vraag en antwoord specifiek over de China kwestie, en de gemeenschap heeft enkele maatregelingen getroffen om er zeker van te zijn dat hun conferenties geen platformen zouden worden voor het bespreken van de laatste nieuwe methodes voor het verwijderen van organen bij geëxecuteerde gevangenen.

Maar volgens advocaten en onderzoekers heeft de TTS te weinig gedaan tegen de kwestie van Chen Zhonghua.

“Chen is niet zomaar een transplantatiechirurg. Hij is een hooggeplaatste ambtenaar in het niet ethische Chinese transplantatie systeem,” schreef Arne Schwarz, een Zwitserse onderzoekster van ethiek bij orgaan transplantatie praktijken, in een email.

Chen was de directeur van een transplantatie-eenheid die volgens Schwarz 4000 transplantaties uitvoerde “meestal door gebruik van organen van gevangenen”.

Schwarz zei dat door het toestaan dat “zo’n aangeklaagd en verdacht iemand in zo’n positie”, de TTS zichzelf evenzeer verdacht maakt van zijnde “een gemeenschap met serieuze ethische problemen”. “Chen zou ontslagen moeten worden”, zei Schwarz.

Volgens de lidmaatschap regels van de TTS is het zo dat, “Leden van The Transplantation Society niet betrokken mogen zijn bij het verkrijgen of transplanteren van organen van geëxecuteerden gevangenen of andere donors waarvan het risico bestaat dat er geen zelfstandige toestemming is gegeven voor donatie.” Volgens Schwarz zou Chen gediskwalificeerd moeten worden.

Toen The Epoch Times contact opnam met ambtenaren van TTS  en vragen stelde over de schijnbare tegenstelling tussen “de regels van het lidmaatschap van de gemeenschap” en de kwestie van “de twee officiële posities die Chen weet te behouden bij TTS”, gaf TTS geen directe antwoorden.

Dr. Gerhard Opelz, een lid van de Ondernemingsraad Comité voor het Berlijn congres en de president van TTS, verwees in zijn antwoord over Chen naar Delmonico. Delmonico speelde de vragen over Chen dan weer terug naar Opelz. Op 30 juli reageerde Opelz, op een tweede verzoek voor commentaar, simpelweg door te zeggen dat hij “op vakantie ging tot 20 augustus”.

Onderzoeksartikelen geweigerd

Dr. Jay Lavee, hoofd van de hart transplantatie-eenheid van het Sheba Medical Center te Tel Hashomer in Israel, gaf een toespraak op de Doctors Against Forced Organ Harvesting conferentie die gehouden werd in Berlijn. Hij vermeldde dat verscheidene brieven van de PRC geweigerd werden vanwege de ongerustheid over de bronnen waar de organen vandaan komen. (Jason Wang/The Epoch Times)

TTS verbied enig onderzoek op hun conferenties wanneer de bron van de organen die gebruikt werden niet bekend is; aanwezigen van het congres van de People’s Republic of China (PRC) moesten in verband hiermee een verklaring ondertekenen.

Eén resultaat van dit beleid was dat “zeven of acht” brieven van de PRC teruggestuurd werden, volgens Dr. Jay Lavee, hoofd van de harttransplantatie-eenheid van het Sheba Medical Center te Tel Hashomer in Israel. Lavee maakte deze opmerking als lid van het publiek tijdens een conferentie op 18 juli die gehouden werd door Doctors Against Forced Organ Harvesting, een groep medische advocaten, die hun eigen team samenstelde in Berlijn om het TTS congres te schaduwen.

Volgens een email naar David Matas van een TTS-lid die bekend was met de situatie, leidde het TTS-beleid ook naar Chen die een verhandeling indiende over onderzoeken op muizen, in plaats van op mensen, omdat het laatstgenoemde onder het TTS-beleid ontoelaatbaar is.

Voor de TTS is dit een wenselijk niveau van afstand van de praktijken waar ze tegen zijn.

Matas zegt dat de TTS strikter moet zijn.

“Er is een vraag die moet gesteld worden: deze mensen zijn betrokken bij misbruik tijdens transplantaties, dus wat doen zij op zulke conferenties wanneer ze betrokken raken in beruchte onderzoeken?”
Een deel van de reden voor het verbod is dat TTS niet direct medeplichtig is aan het misbruik van orgaantransplantatie.

Maar Matas zegt dat het ook belangrijk is om geen "status van fatsoen te geven aan mensen die betrokken zijn bij malafide gedrag."

“Met presentaties zoals deze wordt gepronkt op hun curriculum vitae, of op websites van de artsen,” zegt Matas. Ze gebruiken het niet alleen voor onderzoek op muizen. Ze zijn actief betrokken bij transplantatietoerisme, en strijken hoge vergoedingen op, onder het mom van “Zeg, ik gaf een toespraak op het congres van Berlijn hoor.’ Het idee dat het allemaal zuiver is omdat ze het hadden over muizen geeft aan hoe gemakkelijk ze de grens overschrijden”.

De richtlijnen van de TTS luiden ook, “Geen enkele chirurg/team mag betrokken zijn, direct of indirect, bij het kopen of verkopen orgaanweefsels.”

Wiens organen

Het is wijd bekend dat de meeste orgaantransplantaties in China uitgevoerd worden op geëxecuteerde gevangenen. Het is echter niet precies duidelijk wie er uiteindelijk geëxecuteerd wordt.

Een groeiend aantal bewijzen duiden aan dat de voornaamste doelwitten voor het oogsten van organen Falun Gong beoefenaars zijn.

Falun Gong, ook bekend als Falun Dafa, omvat vijf meditatieve oefeningen en het leven volgens een leer die gebaseerd is op de principes van Waarachtigheid, Mededogen, en Verdraagzaamheid. Vanwege haar snelle groei in populariteit beoefenden er in 1999 meer mensen Falun Gong dan dat er leden waren in de Communistische partij, en vanwege de angst dat de mensen van China deze traditionele morele praktijk boven de Communistische ideologie zouden gaan plaatsen, begon het toenmalige hoofd van de Chinese Communistische partij Jiang Zemin in juli 1999 Falun Gong beoefenaars te vervolgen.

Het boek van Matas en Kilgour genaamd ‘Bloody Harvest’ legt de directe link tussen het organen oogsten bij Falun Gong beoefenaars en de vervolging.

“De mogelijkheid om 10.000 transplantaties per jaar uit te voeren zoals China doet, impliceert een donor-poel van ruwweg 150.000 mensen die klaar staan om geëxecuteerd te worden vanwege de nood aan bloed en weefsel die passen bij de vragende partij,” zegt Damon Noto, M.D., een woordvoerder van Doctors Against Forced Organ Harvesting, tijdens het commentaar dat hij gaf op het recente forum van Capitol Hill in Washington, D.C. Onderzoekers zeggen dat de Falun Gong gevangenen-populatie gebruikt wordt om zich te voorzien van zo’n donor-poel.

Chen is ervan beschuldigd mee te werken aan deze grote verwikkeling. Hij was onbereikbaar voor een reactie op dit artikel.

“Het is ongelofelijk dat een professor in de geneeskunde, die verondersteld wordt om mensenlevens te beschermen, actief is in het plegen van misdaden tegen de mensheid,” schreef Waltraud Ng, de woordvoerder van het Duitse Falun Dafa informatiecentrum, in een email. “Om te voorkomen dat onethische dokters zulke congressen bijwonen, zouden alleen zij die de Lidmaatschapsverklaring van de transplantatie-gemeenschap ondertekend hebben, toegestaan mogen worden deze bij te wonen.”

Bron: http://www.theepochtimes.com/n2/china-news/accused-chinese-organ-harvester-lurks-in-transplant-community-273472.html

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular