Documentaires die de vervolging van Falun Gong en organenroof bij levenden blootstellen: getoond in de hoofdstad van de VS en het VN Paleis der Naties

11-11-2012 Orgaanroof

Door He Yu (Minghui.org). De met een Award bekroonde documentaires Free China: The Courage to Believe en Between Life and Death werden in september 2012 getoond tijdens een bijeenkomst van de mensenrechtencommissie in Genève en in de hoofdstad van de VS, Washington D.C.. De films stelden de vervolging van Falun Gong bloot en de organenroof bij levende Falun Gong beoefenaars die zich momenteel in China afspeelt.

Award winnende documentaires

Free China: The courage to believe, een documentaire over de wijdverspreide vervolging van Falun Gong beoefenaars in China, heeft sinds haar première in het vroege 2012 vijf prestigieuze prijzen gewonnen, inclusief de top-prijs in zijn categorie op het West Hollywood’s Awareness Film Festival (mei 2012) en de Honor Award op het LA Indie Film Festival (september 2012).

De film gaat over twee Falun Gong beoefenaars en het gevaar en de pijn die zij ondergingen in China tijdens hun zoektocht naar spirituele vrijheid. Terwijl ze opgesloten zaten en het risico liepen om gedood te worden voor hun organen, kregen ze elektrische schokken toegediend, ondergingen ze dwangvoeding en slavenarbeid om voorwerpen te produceren die naar het westen geëxporteerd werden. De film haalt vele aspecten aan over de vervolging van Falun Gong door het Communistische regime, met inbegrip van gevangenschap, martelingen, hersenspoeling, dwangarbeid, organenroof bij levenden en internet censuur. Hiermee biedt de film het publiek een brede kijk op de mensenrechtenschendingen die in China plaatsvinden.

Between Life and Death, is een documentaire die onderzoek doet naar de sterke stijging van orgaantransplantaties in China de afgelopen tien jaar, en won een prijs in de categorie van onderzoeks reportages en nieuws documentaires op het 47th Chicago International Film Festival in april 2012.

De film documenteert hoe het Chinese Communistische regime systematisch een grootschalige orgaan en weefsel databank opgebouwd heeft van Falun Gong beoefenaars en andere dissidenten om hun organen te oogsten terwijl ze nog in leven zijn om deze aan patiënten te verkopen voor enorm geldelijk gewin. De film doet dit door officiële cijfers die gepubliceerd werden door de Chinese regering en door de media gerapporteerde gevallen te analyseren; het interviewen van onafhankelijke onderzoekers, professionals en getuigen; en onder verwijzing naar de getuigenis van één van de belangrijkste criminelen aangehouden door de Israëlische politie.

VN afgevaardigden veroordelen organenroof bij levenden en de vervolging van Falun Gong

De 21ste sessie van de VN mensenrechtencommissie vond plaats op 10 tot 28 september 2012 in het Paleis der Naties in Genève, Zwitserland. Op 18 september wees de International Educational Development, een mensenrechtenorganisatie uit California, erop dat de VN een dringend onderzoek moest uitvoeren naar het oogsten van organen bij levende Falun Gong beoefenaars in China.

Award winnende documentaires Free China: The Courage to Believe en Between Live and Death, die de vervolging van Falun Gong beoefenaars en de misdaad van orgaanroof bij levenden blootstellen, werden de volgende dag getoond in het Paleis der Naties. De films schokten de afgevaardigden en NGO vertegenwoordigers die aanwezig waren. Sommige aanwezigen vroegen of deze films ook in hun land en aan hun organisaties getoond konden worden om meer mensen bewust te maken van de waarheid.

Panel discussie na het zien van Free China: The Courage to Believe, de film die getoond werd tijdens de bijeenkomst van de mensenrechtencommissie in Genève op 19 september 2012.

 

Marc Falquet, voorzitter van de mensenrechtencommissie van de Grote Raad in Genève: Het Chinese regime is het beste van hun samenleving aan het vernietigen door Falun Gong te vervolgen.

Over orgaanoogst gesproken, Marc Falquet, voorzitter van de mensenrechtencommissie van de Grote Raad in Genève zei dat hij geschokt was nadat hij vernam dat de Chinese regering systematisch zulke misdaden georganiseerd heeft. Hij verwees naar het feit dat door Falun Gong te vervolgen het regime het beste van de Chinese samenleving aan het vernietigen is. Dhr. Faquet gelooft dat door de vervolging bloot te stellen het kwaad gestopt zal worden, dus is het zeer belangrijk om zo snel mogelijk meer mensen te laten weten over de vervolging en organenroof. Na aanbeveling door de Worldwide Organization for Women (WOW), werden de twee films nogmaals op 21 september getoond in het Paleis der Naties. Mevr. Afton Beutler, president van het WOW, organiseerde het vertonen van de films.

Mevr. Afton Beutler, president van het Worldwide Organization for Women: De VN zou naar China moeten gaan om deze organenroof bij levenden te onderzoeken.

Toen de films geïntroduceerd werden, vermelde mevr. Beutler dat de misdaden van organenroof bij levende Falun Gong beoefenaars nog geen wijde bekendheid heeft. Ze wees erop dat organenroof bij levenden de fundamentele menselijke waardigheid schendt en drong erop aan bij de VN en de Internationale gemeenschap om een onafhankelijk onderzoek te lanceren wat betreft dit mensenrechtendrama. Vele afgevaardigden en vertegenwoordigers op de VN mensenrechtencommissie bijeenkomst zeiden dat ze de afgelopen jaren via verschillende kanalen over organenroof bij levenden gehoord hadden. Ze voelden zich erg aangemoedigd dat het tijdens deze 21ste sessie van de mensenrechtencommissie blootgesteld werd en zeiden dat ze hun best zouden doen om de waarheid over deze krankzinnige misdaad te gaan verspreiden. De mainstream media in Zwitserland en andere landen hebben recentelijk ook over deze misdaad gerapporteerd, en stelden deze brute schendingen van de mensrechten die zich voordoen in China bloot aan het publiek.

Free China: De Courage to Believe vertoond in het US Capitool

De documentaire film Free China: The Courage to Believe had een privé screening in het Capitool op 20 september. De genodigden waren geschokt en diep geraakt door de inhoud van de film.

Senaatslid Chris Smith: de film Free China geeft hoop.

Amerikaans Congreslid Chris Smith bedankte de producers van Free China om mensen hoop te geven. Hij zei dat de film veel meer is dan een documentaire, aangezien het niet alleen gaat over het lijden dat Falun Gong beoefenaars ondergaan, maar ook hun moed demonstreert. Het congreslid merkte ook op dat de film de zwakheid van het regime duidelijk aantoont: het regime had aanvankelijk Falun Gong gepromoot als een vredige en weldadige cultivatie praktijk, maar lanceerde achteraf een gewelddadige vervolging om de praktijk uit te roeien.

“Er bestaat geen twijfel in mijn gedachten dat de leiders van het US Department of State, het Congres (Huis en Senaat), zelfs de president van de Verenigde Staten en staatssecretaris Hilary Clinton deze film moeten zien om werkelijk de ernst van deze allesomvattende onderdrukking die verspreid wordt door de propaganda machine van de Chinese agenda, te vatten,” aldus congreslid Smith. Hij hoopte dat de film via internet, televisie enz. verspreid kon worden, zodat honderden miljoenen mensen de waarheid zouden realiseren en ertoe aangemoedigd worden actie te ondernemen. Wanneer de waarheid aan het publiek wordt onthuld, zal het kwaad ophouden te bestaan.

Senaatslid Smith benadrukte het belang van onmiddellijke actie en merkte op dat het misdadige orgaanoogsten de grenzen van het menselijke voorbij gaat. Op 12 september zaten hij en congreslid Dana Rohrabacher een zitting voor op Capitol Hill getiteld “Orgaanoogst op religieuze en politieke dissidenten door de Chinese Communistische Partij.”

Op 18 september werd het rapport van Congreslid Smith over de orgaanoogst op levende Falun Gong beoefenaars gepubliceerd in the Washinton Post. Dhr. Smith hielp ook bij het opstellen van een “Beste Collega” brief waarin het State Department om informatie gevraagd wordt die het mogelijk heeft inzake orgaantransplantatie om misbruiken in China publiek te maken.

Dr. Katrina Lantos Swett, voorzitter van de V.S. Commissie voor religieuze vrijheid: De moed en doorzetting van de Falun Gong beoefenaars in deze vervolging is inspirerend.

Dr. Katrina Lantos Swett, voorzitter van de  V.S. Commissie voor Religieuze Vrijheid zei dat ze diep onder de indruk was door het doorzettingsvermogen van Falun Gong beoefenaars en hun moed om op een vreedzame manier te streven naar vrijheid van geloof. Ze merkte op dat zelfs onder langdurige, wrede vervolging, Falun Gong beoefenaars volhard hebben in goedheid, verdraagzaamheid en vrede. Ze trotseren alles met hoop en de geest van niet opgeven, zei dr. Lantos Swett, en hun verhalen inspireren anderen om betere mensen te worden.

Michael Horowitz, erelid van het Hudson Institute: Falun Gong beoefenaars zullen de geschiedenis veranderen.

Michael Horowitz, erelid van het Hudson Institute (een onpartijdige denktank die globale veiligheid, welvaart en vrijheid beoogt te promoten) is van mening dat de belangrijkste kwestie in de 21ste eeuw de richting is die China opgaat. Dit is van belang voor iedereen op deze aardbol en hun nakomelingen, zei hij.

De twee Falun Gong beoefenaars die in de film geïnterviewd werden, net als de miljoenen andere Falun Gong beoefenaars, zijn echte helden, zei dhr. Horowits geëmotioneerd. Omwille van hun moed en inspanningen zal de vrijheid komen en de geschiedenis herschreven worden, voegde hij eraan  toe, en dit zal de vrijheid van de volgende generatie zekerstellen.

“Ik druk hierbij mijn diepste dankbaarheid uit voor Falun Gong beoefenaars. Ik bewonder jullie werkelijk!” zei dhr. Horowitz.

 

Bron: http://en.minghui.org/html/articles/2012/9/29/135639.html

Bron http://en.minghui.org/html/articles/2012/9/29/135639.html

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular