11 advocaten uit Chinese rechtbank geweerd in satelliet - antenne zaak

13-07-2013 Rechtsmisbruik

Elf advocaten die dertien Falun Gong beoefenaars wilden verdedigen in noordoost China werden op 21 juni door veiligheidsagenten fysiek verhinderd de rechtbank te betreden.

“Agenten in burger en verschillende politieauto’s vormden een blokkade rondom het gerechtsgebouw,” zei Guo Haiyue, een van de advocaten in een interview met  New Tang Dynasty (NTD) Televisie. De rechtszaak vind plaats in de rechtbank van Dalian Xigang district, maar de 11 advocaten kregen geen kans om hun cliënten te verdedigen.

De beslissing om de advocaten tegen te houden komt mogelijk van Beijing. Tang Jitian, een van de advocaten, vertelde dat functionarissen van het Ministerie van Justitie in Beijing de betrokken advocaten hadden uitgenodigd voor een zakendiner. Tijdens het diner vertelden de juridische functionarissen hen in de toekomst weg te blijven van Falun Gong zaken.

De nacht vóór de rechtszaak klopten vier of vijf politieagenten op de hotelkamer van de advocaten en trachten binnen te komen. Ze werden genegeerd en vertrokken uiteindelijk.

De Chinese autoriteiten beroepen zich op het vage artikel 300 om Falun Gong beoefenaars te viseren: “gebruik maken van een kwaadaardige religieuze organisatie om de uitvoering van de wet te ondermijnen.” In eerdere rechtszaken hebben advocaten herhaaldelijk geargumenteerd dat het artikel geen wettelijke basis heeft.

In deze zaak werden Falun Gong beoefenaars gearresteerd omdat ze kleine satelliet-antennes geïnstalleerd hadden voor inwoners van Dalian om NTD te kunnen bekijken, een onafhankelijke, voornamelijk Chinees talige zender, gevestigd in New York, die regelmatig bericht over mensenrechten en corruptie in China.

Aangezien NTD ook regelmatig verslag doet over de vervolging van Falun Gong in China, was de plaatsing van de satelliet-antennes reden genoeg voor de autoriteiten om artikel 300 aan te wenden om hen in beschuldiging te stellen.

De advocaten hielden voet bij stuk: “Het communistische regime heeft hierover geen duidelijke en overtuigende wetgeving,” zei Tang. “Bijgevolg is het verkeerd om de acties van deze mensen als criminele activiteiten te zien.”

De advocaten vroegen de functionarissen een kopie van de wetten die groen licht geven voor de actuele vervolging van Falun Gong en de wetten die NTD antennes verbieden, maar kregen geen antwoord. Het illustreert nogmaals de onwettigheid van de vervolging.

Zhang Haitao, een inwoner uit Urumqi, zei: “Ik heb het gevoel dat NTD de waarheid objectief rapporteert, en bericht over onderwerpen die de staatstelevisie vermijdt.” “Als iedereen de waarheid kan zien, goed en kwaad kan onderscheiden, zal het de controle van de CCP verzwakken, en dat is waar de Partij bang voor is.”

Tang Jitian ging verder: “Wanneer het erom gaat licht te werpen op de staat van de Chinese maatschappij, zal de CCP het zeker trachten te belemmeren.”

Een andere inwoner, bekend als Zhang, werd door NTD geciteerd: “Als ze naar de rechtbank moeten alleen maar omdat ze mensen helpen een antenne te installeren, dan is dat zeker iets waar mensen boos om zullen worden.”
Wang Quanzhang, een advocaat uit Beijing die in april vastgehouden werd door de politie omdat hij een Falun Gong beoefenaar wilde verdedigen, zei: “Iedereen weet dat wanneer men in dit land wil doen wat juist is, er nog steeds geen zekerheid is dat men eerlijk behandeld zal worden volgens de wet.”

De eerste hoorzitting van de huidige Dalian zaak was gepland op 12 april, maar ook toen werden de advocaten de toegang verhinderd, en kregen  ze zelfs klappen van de politie, terwijl sommige omstaanders gearresteerd werden.

Tang Jitian ziet de zaak in brede context van de controle van de Communistische Partij over de Chinese media. “Buitenlandse media hebben in het verleden getracht de Chinese markt te bereiken,” zei hij, “maar de Partij heeft dit herhaaldelijk verhinderd. Ik hoop dat overzeese media door de censuur kunnen breken.”

Het is niet de eerste keer dat beoefenaars die satelliet-antennes installeren, gearresteerd worden. In juli vorig jaar werden er 79 Falun Gong beoefenaars opgepakt door de politie voor het installeren van  schotelantennes. Volgens NTD werden meer dan 10 van hen naar werkkampen gebracht, terwijl twee anderen, één Falun Gong beoefenaar en een familielid, stierven in politiehanden.

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular