14 jaar vervolging en veerkracht

(Falun Dafa Information Center). Falun Gong is een spirituele discipline waarvan de beoefenaars de principes waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid volgen. Momenteel genieten miljoenen mensen in meer dan 60 landen over de hele wereld de vreedzame praktijk en leven hun bestaan in overeenstemming met deze deugdzame principes. Falun Gong staat wereldwijd ook bekend als verdediger van geloofsvrijheid voor miljoenen mensen in China. 20 juli was de 14e herdenkingsdag van de onwettige vervolging van Falun Gong in China.

Op 20 juli 1999 beval Jiang Zemin, leider van de Chinese Communistische Partij, een illegale aanval op Falun Gong met de opdracht de spirituele praktijk “compleet te elimineren” toen bleek dat 1 op 12 Chinezen Falun Gong beoefenden, een praktijk die niet gecontroleerd werd door de Communistische Partij.

De afgelopen 14 jaar hebben mensenrechtengroeperingen, de Verenigde Naties en Westerse regeringen de ernstige mensenrechtenschendingen die gebeuren op Falun Gong beoefenaars in China, gedocumenteerd. De misdrijven omvatten het doden van duizenden, het gevangen zetten van miljoenen in werkkampen, tienduizenden gevallen van marteling en verkrachting, de vernietiging van tientallen miljoenen gezinnen, en een verslag over meer dan 60.000 moorden gepleegd door staatsambtenaren om de vitale organen te verkopen voor transplantatie in staats-hospitalen. Rapporten tonen ook de massale haatpropaganda tegen Falun Gong aan, die hen als politieke verraders of erger bestempeld, en die de vervolging vanaf de eerste dag op gang heeft gevoed.

Rapporten hebben ook aangetoond dat, om hun misdaden verborgen te houden voor de internationale gemeenschap, Chinese leiders Westerse media en functionarissen omkopen om de andere kant op te kijken of hen bedreigen met economische en politieke gevolgen.

De dodelijke vervolging gaat nog steeds door. Maar na 14 jaar, is het Chinese regime er niet in geslaagd de stem van gerechtigheid en de principes waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid het zwijgen op te leggen.

Vandaag, 14 jaar later, leeft Falun Gong nog steeds in China, en Falun Gong beoefenaars wereldwijd en in China blijven de feiten van de wreedheden die vandaag in China gebeuren, naar buiten brengen.

En ze zijn niet alleen.
 
Miljoenen mensen wereldwijd hebben petities getekend die een einde eisen aan deze misdaden.

Tien Chinese topfunctionarissen zijn beschuldigd van misdaden tegen de mensheid, en andere naties hebben dagvaardingen klaarliggen om hen te arresteren zodra ze voet zetten op hun grondgebied.

Elke dag ontvangen miljoenen mensen in China telefoontjes, e-mails, flyers en video-CD's van Falun Gong beoefenaars om hen op de hoogte te brengen van de misdaden die in hun eigen achtertuin gebeuren. Dit help om het duistere rookgordijn van staatspropaganda te verwijderen zodat het Chinese volk kan zien in hoeverre zij gedupeerd werden tot medeplichtigheid in deze misdrijven.

Het plan van de Chinese Communistische Partij om Falun Gong te vernietigen heeft gewoon gefaald en de verantwoordelijken zullen berecht worden voor hun misdaden tegen de mensheid.

We herdenken vandaag al de moedige beoefenaars die geleden hebben of gedood zijn in de vervolging, terwijl zij in vrede opkwamen om waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid te behouden voor de toekomst van hun maatschappij.

Bron http://faluninfo.net/article/1302/14-Years-of-Persecution-and-Resilience/?cid=84

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular