Rechtbank bedreigt familie omdat ze advocaat inhuren

01-09-2013 Rechtsmisbruik

Door een Minghui.org correspondent uit de provincie Sichuan, China. Op 2 juli 2013 werd dhr. Zou Yunzhu gedagvaard door de rechtbank in Guangan, hij werd berecht voor het uitdelen van informatie over Falun Gong. Zijn advocaat pleitte onschuldig en toonde aan dat het beoefenen van Falun Gong niet onwettig of misdadig is, en vroeg de onmiddellijke vrijlating van zijn cliënt. De hoorzitting werd echter abrupt opgeschort en de familie van dhr. Zou werd belaagd en bedreigd door autoriteiten omdat ze het hadden aangedurfd een advocaat in te huren

Gearresteerd voor hun geloof

Dhr. Zou Yunzhu was een kankerpatiënt die na het beoefenen van Falun Dafa volledig herstelde. Hij voelt in zijn hart een grote dankbaarheid voor Dafa en, om meer mensen te helpen, wilde hij anderen vertellen over deze geweldige praktijk. Hij organiseerde zich om artikelen en brochures over Falun Gong te downloaden en uit te printen om uit te delen om de leugens en laster over Falun Gong verspreid door de Chinese Communistische Partij (CCP) te ontkrachten.

Op 31 oktober 2012 werd dhr. Zou gearresteerd door personeel van het 6-10 Bureau van Guangan en agenten uit Huaying, die ook zijn huis doorzochten. Zonder zijn familie te verwittigen, veroordeelde de rechtbank van Huaying hem tot drie en een half jaar gevangenis. Dhr. Zou ging in beroep en zijn familie huurde een advocaat in om hem te verdedigen.

Vrijheid van geloof is beschermd door de Chinese grondwet

Op 2 juli 2013 stond dhr. Zou terecht in de rechtbank van Guangan. Zijn advocaat stelde dat Chinezen, volgend artikel 36 van de Chinese grondwet, vrijheid van geloof genieten, en ook het recht hebben dit geloof te belijden; zelfs al had dhr. Zou brochures en Dvd’s over Falun Gong gemaakt, dan nog had hij geen wet overtreden. De advocaat wees erop dat de acties van Zou beschermd zijn door de wet én de grondwet, en dat hij onmiddellijk vrijgelaten zou moeten worden.

Zijn advocaat benadrukte meerdere malen dat Falun Gong geen illegale organisatie is. Hij stelde dat er absoluut geen wettelijke basis is om Falun Gong zo te bestempelen. 
De advocaat verklaarde verder dat het volledig onwettig is van het Ministerie van Openbare Veiligheid en de Hof aanklager om dhr. Zou te vervolgen.

Agenten overtreden de wet

De advocaat merkte ook op dat verschillende acties van het veiligheidspersoneel van Guangan en Huaying de wet overtraden: ze hadden geen huiszoekingsbevel, noch waren dhr. Zou en zijn gezinsleden thuis toen de agenten zich toegang tot de woning verschaften en hun persoonlijke bezittingen meenamen. De getuigenissen die dienst deden als bewijsmateriaal waren niet ondertekend, en het cash geld dat ze meenamen uit de kamer van zijn schoondochter – 17.000 yuan in totaal, kwam van haar salaris, aldus de advocaat, en is geen bewijs van een misdaad. (de advocaat eiste de onmiddellijke teruggave van de 17.000 yuan).

Tijdens de hoorzitting vroeg de schoondochter van dhr. Zou herhaaldelijk om als getuige te mogen spreken, maar de rechter wees haar keer op keer af.

Met betrekking tot de kernkwestie – of Falun Gong illegaal is of niet – wilde de rechter de advocaat niet laten spreken. Toen deze de kwestie opnieuw naar voren bracht, onderbrak de rechter hem en zei hem “geen voor deze zaak irrelevante dingen” meer te zeggen. Even later wilden ze de advocaat dhr. Zou niet langer laten verdedigen. Toen de advocaat de onmiddellijke vrijlating van zijn cliënt vroeg, wilde de rechter niet antwoorden, en de zitting werd snel opgeschort.

Familie bedreigd

Op 18 juli bezochten personeel van de rechtbank van Guangan, de rechtbank van Huaying, het 6-10 Bureau van Guangan en verschillende politieagenten het huis van dhr. Zou en bedreigden zijn familieleden: “Wie huurde de advocaat in en waarom wisten zovele mensen over de publieke rechtszaak? Wie heeft al die mensen uitgenodigd om naar de rechtszaak te komen?” Ze vertelden het gezin dat de rechtbank opnieuw zou samenkomen en dat dhr. Zou een zware straf zou krijgen.

Toen vrienden en familie van dhr. Zou dit hoorden, waren ze furieus: is het een misdaad om een advocaat in te huren? Is het een misdaad om mensen uit te nodigen naar een publieke rechtszaak? Ben je bang dat mensen de waarheid horen, of heb je iets te verbergen? Een familie bedreigen en wraak willen nemen, is dat het gedrag van politie? Waar is eerlijkheid en rechtvaardigheid?

Bron http://en.minghui.org/html/articles/2013/8/8/141414.html

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular