Geïntensiveerde vervolging in Luzhou

02-09-2013 Dwangarbeid

(Minghui.org) Op 7 juni 2013 werden vijf Falun Gong beoefenaars illegaal gearresteerd nadat ze dvd’s over de Shen Yun dans show hadden uitgedeeld op een markt in het dorp Baihe in het gebied Naxi. Ze werden door de politie van het dorp Baihe opgesloten in het detentiecentrum van Luzhou en werden niet toegestaan bezoek te ontvangen van hun families. De vervolging in de stad Luzhou werd recentelijk geïntensiveerd en de volgende beoefenaars werden er gearresteerd.

Dhr. Chen Yongkang werd door politieagenten uit het gebied Longmatan gearresteerd; dhr. Yang Taiying werd gearresteerd door agenten uit het gebied Jiangyang; mevr.  Huang Chaozhen werd opgesloten in het Naxi detentiecentrum; en het gerechtshof in Gulin County veroordeelde de beoefenaars  Zhang Ziqin, Luo Zhenggui en Shu Anqing tot gevangenisstraf.
Beoefenaars uit deze gebieden werden al enkele jaren blootgesteld aan vervolging

Mevr. Huang Chaozhen en mevr. Yang Taiying opgesloten

In 2001 ging gepensioneerd arbeider mevr. Huang Chaozhen naar Beijing om te pleiten voor gerechtigheid voor Falun Gong. Ze werd opgepakt toen ze daar aankwam en later voor lange termijn opgesloten in een dwangarbeidskamp. Tijdens haar opsluiting ging haar gezondheid snel achteruit.

Mevr. Yang Taiying, werknemer bij de administratiedienst van Naxi landbouwmachines, werd tweemaal naar een werkkamp gestuurd, waar ze blootgesteld werd aan fysieke mishandelingen, met inbegrip van een lange tijd staan-en zitposities aannemen, verbod op slapen en andere vormen van martelingen. Ze werd ook gedwongen haar geloof op te geven. Na haar eerste vrijlating werd mevr. Yang naar het Naxi hersenspoelcentrum gestuurd voor verdere vervolging.

De aanhoudende vervolging van het getrouwde echtpaar  dhr. Luo Zhenggui en mevr. Zhang Ziqin

Dhr. Luo Zhenggui, een 77 jarige gepensioneerde ambtenaar van het dorpsbestuur van Shibao in Gulin County, en zijn vrouw mevr. Zhang Ziqin kregen beiden een gevangenisstraf.

Vijftien jaar geleden leed het echtpaar aan ernstige gezondheidsproblemen; ze werden regelmatig opgenomen in het ziekenhuis en waren afhankelijk van verschillende soorten van medicatie. Dhr. Luo had ook de diagnose van maagkanker gekregen. Samen met zijn vrouw begonnen ze beiden serieus Falun Gong te beoefenen in 1998 en 1999. Binnen een korte tijdsperiode zagen ze beiden hun ziektes verdwijnen.

Nadat de communistische regering een verbod op Falun Gong uitriep in juli 1999, besloot het echtpaar over Falun Gong en de onrechtmatige vervolging te vertellen aan de autoriteiten en het algemene publiek. Ze werden hierdoor herhaaldelijk gearresteerd en hun huis werd ook doorzocht. In 2001 verkreeg mevr. Zhang een vier jaar lange gevangenisstraf. In 2003 kreeg dhr. Luo een gevangenisstraf van drieënhalf jaar. Beiden ondergingen ze hevige martelingen in gevangenschap. Mevr. Zhang's martelingen hielden in: opgehangen worden, gehandboeid worden, vastgebonden worden, geslagen worden en geïnjecteerd worden met onbekende substanties. Ze overleefde het amper.

Tijdens de eerste gevangenisstraf die het echtpaar uitzat, stierf de vader van mevr. Zhang en was haar moeder gedwongen om bij andere familieleden te verblijven. Hun kinderen moesten hun school verlaten om te gaan werken om rond te komen. Toen hun oudste zoon ziek werd, was deze te arm om medische hulp te verkrijgen en stierf hij door zijn ziekte. Hun pasgeboren kleinzoon werd ook ziek en stierf.

Na hun vrijlating bleef de politie dhr. Luo en mevr. Zhang in de gaten houden en lastig vallen. Hun pensioenen werden opgeschort, en hun huis werd in beslag genomen. Op 10 november 2011 werden ze opnieuw gearresteerd, en kregen ze beiden op 28 mei 2013 een gevangenisstraf van vier jaar.

De vervolging van dhr. Shu Anqing

De 40 jarige Shu Anqing was een opmerkelijk technisch specialist in de elektriciteitscentrale van Luzhou. In zijn dagelijks leven volgde hij de Falun Dafa principes van Waarachtigheid-Mededogen-Verdraagzaamheid en wedijverde hij nooit met anderen voor persoonlijke belangen. Nadat de communistische regering een verbod op Falun Gong legde, werd hij blootgesteld aan intense martelingen. De politie doorzocht zijn huis, viel zijn familie lastig, stuurde hem naar een werkkamp en na zijn vrijlating werd hij gedwongen onder te duiken. Dhr. Shu werd ontslagen van zijn werk en zijn aangewezen appartement werd hem ontnomen. Zijn vader stierf in angst.

Dhr. Shu begon een winkel voor reparaties van apparaten, maar de politie liet hem niet met rust en hield hem onder constante bewaking. Hij werd vervolgens gedwongen zijn zaak te sluiten. Na zijn arrestatie op 10 november 2011 werden de enige inkomsten voor zijn zoon en moeder afgesneden. Na 18 maanden vasthouding in het Gulin detentiecentrum, werd dhr. Shu op 28 mei 2013 veroordeeld tot drieënhalf jaar gevangenisstraf.

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular