Hof van Beroep verwerpt proces door Lager Gerechtshof, maar geeft alsnog 3 jaar gevangenisstraf voor een Falun Gong beoefenaar

22-09-2013 Dwangarbeid

(Minghui.org) Het Hogere Gerechtshof van Hengyang in de provincie Hunan heeft onlangs een uitspraak gedaan over het hoger beroep dat werd aangetekend voor de zaak van mevr. Xiong Qiuling, een Falun Gong beoefenaar die illegaal was veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf. Het Hogere Gerechtshof verwierp de aantijgingen die tijdens het proces tegen haar waren gebruikt, maar in plaats daarvan werd  haar een andere ‘misdaad’ ten laste gelegd, namelijk “Het huisvesten van criminelen”. Dit werd gedaan om de originele strafmaat van drie jaar gevangenisstraf te behouden.

Deze flagrante praktijken in de zaken van justitie zijn in China een grote grap geworden in verschillende juridische kringen. Een rechter merkte op, “Onze hoofdrechter kent zelfs de wet niet meer”. De gerechtshoven zijn zich ervan bewust dat ze niet de legale procedures volgen, maar hebben in plaats daarvan uitspraken in rechtszaken gedaan tijdens geheime processen die werden gehouden om juist de publieke veroordeling en kritiek te vermijden.

Geheim proces leidt tot een drie-jarige gevangenisstraf

Mevr. Xiong, 53 jaar oud, uit Laiyang, was een oud-werknemer van het bedrijf ‘Laiyang City Medicine Company’. Op 28 oktober 2012 werd ze gearresteerd door twaalf politieagenten van de Binnenlandse Veiligheidsdienst van Hengyang en Laiyang, en door agenten van het Caizichi politiebureau. Ze werd op diezelfde dag naar de gevangenis van Laiyang gebracht. Huang Duohonh, een Falun Gong beoefenaarster van Xiangtan die op dat moment op bezoek was bij mevr. Xiong, werd eveneens gearresteerd.

Het gerechtshof van Laiyang hield ergens in februari 2013 in het geheim een proces voor de zaak van mevr. Xiong. Het gebeurde net voor het Chinese nieuwjaar. Er was geen juridisch adviseur aanwezig. Alleen haar dochter was aanwezig tijdens het proces. Het gerechtshof veroordeelde haar tot drie jaar gevangenisstraf onder het mom van “het gebruiken van een kwade organisatie om de implementatie van de wet te ondermijnen”.

Het Hoger Beroep succesvol aangevraagd, maar toch ondermijnd

Mevr. Xiong en haar familie huurden een advocaat in en gingen naar het Hogere Gerechtshof van Hengyang om in beroep te gaan. De advokaat maakte duidelijk in zijn pleidooi dat het gerechtshof van Laiyang geen bewijsmaterialen had waarop de strafmaat gebaseerd was. Hij zei dat het geen misdaad was als een persoon een geloof had. De wet bestraft enkel de daden van een persoon. Hij concludeerde dat mevr. Xiong geen wetten overtreden had en prompt vrijgelaten moest worden zonder enige vorm van straf.

In mei 2013 gingen rechter Kuang Jingzi en plaatsvervangend directeur van de rechtszaal, Chen Hong genaamd, naar Hengyang om mevr. Xiong te ondervragen. Eigenlijk waren ze meer geinteresseerd in de zaak van mevr. Huang Duohong, die ook was gearresteerd terwijl ze in het huis van mevr. Xiong was. Mevr. Xiong praatte met hen in detail over Falun Gong en beklemtoonde geen goede en rechtschapen mensen meer te vervolgen.

Het Hoger Gerechtshof van Hengyang gaf de uiteindelijke veroordeling van mevr. Xiong in juni 2013. Alle tenlasten gelegde beweringen die het lager gerechtshof had geopperd, werden verworpen. Maar het hoger gerechtshof beschuldigde haar van een andere misdaad, namelijk “het huisvesten van misdadigers”. Hun uitvlucht en excuus was dat mevr. Huang Duohong op dat moment in haar huis was. En zo werd mevr. Xiong toch tot drie jaar gevangenisstraf veroordeeld.

Verdraaide logica

Mevrouw Huang Duohong bracht zo nu en dan een bezoek aan mevr. Xiong. Mevr. Huang staat bekend als een goede echtgenote, dochter, en schoondochter. Ze helpt de oudere mensen in haar familie en is erg respectvol naar haar ouders en schoonouders toe. Ze hielp op regelmatige basis arme studenten die het financieel niet breed hadden, en ze stopte hen soms geld toe als steun. Haar vriendelijkheid naar andere mensen was het resultaat van het volgen van de principes van Falun Dafa, namelijk Waarachtigheid – Mededogen – Verdraagzaamheid.

Het Yuhu Districtsgerechtshof van Xiangtan ondervroeg mevr. Huang op 10 april 2013 in de gevangenis van Sanjaiping. Haar advocaat, die uit Beijing gekomen was, bracht een “niet schuldig” pleidooi naar voren en gaf overtuigende argumenten. Een verzoek werd aldus gedaan aan het gerechtshof door de advocaat van mevrouw Huang voor de onmiddellijke vrijlating. De rechter zei dat hij dit moest bespreken met zijn overste voordat hij een beslissing kan maken.

Half mei 2013, het Yuhu Districtsgerechtshof bracht de advocaat van mevr. Huang op de hoogte dat het politiedepartement van Xiangtan “nieuwe bewijsmaterialen” had verzameld en vroeg hem of hij opnieuw een verdediging ging opnemen voor mevr. Huang. Maar de advocaat weigerde steevast, en vertelde hen dat wat zij deden totaal illegaal was.

Ironisch genoeg in deze zaak is dat het Hogere Gerechtshof mevr. Xiong heeft veroordeeld voor de misdaad van het “huisvesten van criminelen”, om zo te bewijzen dat mevr. Huang volgens hen in feite schuldig was als crimineel. De verwrongen logica van het Hoger Gerechtshof van Hengyang tart elke verbeelding. Het is dus geen wonder dat de rechters schertsend opmerkten “Onze hoofdrechter kent zelfs de wet niet.”

De Chinese Communistische Partij (CCP) heeft nooit de wet gevolgd als het aankomt op het vervolgen van Falun Gong beoefenaars. Integendeel, ze hebben alle burgers bedrogen en het gerechtelijk systeem gebruikt als een instrument voor de vervolging van onschuldige mensen.

Bron http://en.minghui.org/html/articles/2013/8/15/141570.html

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular