Terwijl werkkampen sluiten, lanceert het Chinese regime een nieuwe hersenspoelingscampagne"Finale strijd" bedoeld om miljoenen Falun Gong beoefenaars te hersenspoelen

NEW YORK -- Vele Westerse media hebben de afgelopen dagen de beslissing van de Chinese Communistische Partij om het alom geminachte "heropvoeding-door-arbeid" systeem op te doeken, omschreven als een vooruitgang op het gebied van mensenrechten. Een nieuwe campagne echter, die erop doelt om miljoenen Falun Gong beoefenaars in China te hersenspoelen - middels psychologische en fysieke terreur - wijst erop dat de onderdrukkingsmechanismen van Beijing nog even functioneel zijn als altijd.

"Het is de gewoonte van de  Chinese Communistische Partij om aan de oppervlakte een schijnbare verandering door te voeren om hun imago op te poetsen, terwijl het achter de schermen gewoon doorgaat als altijd," zegt Levi Browde, directeur van het  Falun Dafa Information Center. "We zien Falun Gong beoefenaars (na een schijnrechtszaak) geplaatst worden in gevangenissen of "wettelijke heropvoedingscentra", ook wel "hersenspoelcentra" genoemd, welke nog ondoorzichtiger en willekeuriger zijn dan het werkkampensysteem. De folteringen en mishandelingen die mensen in deze centra te wachten staat, kan even verschrikkelijk zijn als die in de werkkampen."

"De aankondiging om de werkkampen te sluiten is slechts om hun gezicht te redden. Echte verbetering van de mensenrechten voor Falun Gong beoefenaars en anderen in China, blijft nog steeds uit."

Eén dag nadat de sluiting van de werkkampen aangekondigd werd in Beijing, publiceerde de krant The Epoch Times een verzameling van 56 interne nota's van verschillende instanties in China, waaruit blijkt dat een nieuwe, nationale campagne om Falun Gong te elimineren, op komst is. "Het uitvoeren van de '2013 - 2015 finale opvoeding en transformatie-strijd' is de wetenschappelijke beslissing van de Partijtop gebaseerd op de actuele strijd," verkondigt een officiële website. "Bekeer alle onbekeerde Falun Gong aanhangers tegen het einde van 2015 en ga door met de propaganda die Falun Gong bekritiseert," vertelt een andere.

Het gebruik van hersenspoelcentra breidt uit naar heel China, terwijl enkele werkkampen sluiten of een andere functie toegewezen krijgen. Zo toont informatie op Minghui.org, een Falun Gong website die berichten uit China verzamelt, dat het aantal hersenspoelcentra in één stad in de provincie Hebei, gestegen is van 50 tot meer dan 350 in de eerste 10 maanden van 2013.

Een dergelijke ontwikkeling betekent een groter gevaar voor Falun Gong beoefenaars en andere gevangenen omdat hersenspoelcentra nog minder wettelijk gereguleerd zijn dan het "heropvoeding-door-arbeid"-systeem. Aangezien ze niet officieel bestaan, worden hersenspoelcentra opgezet in allerlei faciliteiten, van scholen, appartementen, tot zelfs oude Boeddhistische tempels.

Het Falun Dafa Information Center (FDIC) wil alle mensenrechtengroeperingen oproepen om deze vernieuwde, 3 jaar lange campagne tegen Falun Gong beoefenaars te onderzoeken. Het FDIC wil ook alle journalisten in China aansporen om deze campagne te onderzoeken en relevante feiten te vermelden in verslagen over mensenrechten in China. Vooral wanneer Beijing een dergelijke aankondiging maakt, schaadt het de lezers wanneer zij niet geïnformeerd worden hoe het regime doorzet met de vervolging zelfs wanneer zij de deuren van enkele werkkampen heeft gesloten.

Bron http://faluninfo.net/article/1308/Amidst-Labor-Camp-Closures-Chinese-Regime-Launches-Renewed-Campaign-of-Brainwashing-Abuse/

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular