Door staat gedoogde orgaanroof in China impliceert miljoenen slachtoffersOnderzoek van de WOIPFG wijst op veel hogere aantallen

11-12-2015 Orgaanroof

Samenvatting

Een nieuwe vorm van criminaliteit – orgaanroof bij gewetensgevangenen in China – werd in 2006 in China aan het daglicht gebracht. In dezelfde maand startte de World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong (WOIPFG) haar onderzoek.

Voordat het communistische regime opdracht gaf online advertenties en transplantatiestatistieken te verwijderen, adverteerden Chinese ziekenhuizen openlijk met wachttijden van twee weken voor een geschikt orgaan aan buitenlandse patiënten die een transplantatie nodig hadden. In telefoongesprekken begin 2006, gaven chirurgen in deze ziekenhuizen toe een overvloedige bron aan organen te hebben, waaronder Falun Gong beoefenaars en ze bevestigden de wachttijden van enkele weken.

Hoeveel gewetensgevangenen zijn gedood voor hun organen? Er is al heel wat waardevol werk gedaan. David Kilgour en David Matas, respectievelijk een voormalige Canadese procureur-generaal en een vermaard internationaal mensenrechtenadvocaat, concludeerden dat er “41.500 transplantaties in de zesjarige periode van 2000 tot 2005 hebben plaatsgevonden, waar de enige verklaring voor de bron ervan Falun Gong beoefenaars zijn.” Onderzoeksjournalist Ethan Gutmann schatte dat er 65.000 Falun Gong beoefenaars vermoord zijn voor hun organen tussen 2000 en 2008.

Het communistische regime oogstte eerst organen van politieke gevangenen in de decennia voor de vervolging van Falun Gong begon, maar het gigantische aantal Falun Gong beoefenaars en het beleid van een 16-jarige nationale onderdrukking maakten zulke grootschalige orgaanroof mogelijk en maakte Falun Gong beoefenaars het belangrijkste doelwit.

Dit rapport laat bewijs zien dat gedwongen orgaanoogst door de staat gedoogd is met betrokkenheid van het leger en politieziekenhuizen, evenals de openbare veiligheids- en juridische systemen.

De WOIPFG deed ook een poging om de schaal van de misdaad te schatten door de transplantatievolumes op te tellen van 712 ziekenhuizen (13% van alle ziekenhuizen in China, exclusief militaire ziekenhuizen en klinieken voor Chinese geneeskunde), die betrokken zijn in nier- en levertransplantaties. Het totale aantal niertransplantaties van 2000 en met 2014, wordt geschat op ongeveer 3 miljoen, wat impliceert dat er miljoenen slachtoffers zijn onder allerlei soorten gewetensgevangenen.

1. Orgaanroof is gedoogd door de staat, met betrokkenheid van het leger en politieziekenhuizen evenals openbare veiligheids- en juridische systemen.

Het bevel organen van Falun Gong beoefenaars te roven kwam van de hoogste top. Hooggeplaatste Chinese Communistische Partijbeambten, waaronder Bai Shuzhong, hoofd van de Gezondheidsdivisie van het Algemene Logistieke Departement van het Volksbevrijdingsleger (PLA) en voormalig Politburo-lid Bo Xilai, bevestigden in telefoongesprekken gemaakt in dit onderzoek dat Jiang Zemin, toenmalig leider van de CCP, persoonlijk de orgaanroof op Falun Gong geautoriseerd heeft. Bovendien gaf voormalig Minister van Defensie, Liang Guanglie, toe dat de Centrale Militaire Commissie van de CCP vergaderingen heeft gehouden om de gedwongen orgaanoogst te bespreken.

Toen Jiang Zemin de onderdrukkingscampagne lanceerde in 1999, waren zijn richtlijnen: de reputatie van Falun Gong te ruïneren, hun financiën af te snijden en ze fysiek uit te roeien. Orgaanroof past in de derde richtlijn, terwijl het geld genereert voor de Partij.

Militaire en politieziekenhuizen voeren niet alleen zelf een groot aantal transplantaties uit, ze voorzien ook andere ziekenhuizen van donororganen. Vele doctoren hebben duale militaire en burgerlijke accreditatie. In vele gevallen zijn militaire ziekenhuizen omgevormd tot moordinstituten.

Chen Qiang, een nier-makelaar voor het PLA nr. 307 Ziekenhuis in het Fengtai district, Beijing, gaf toe dat CCP beambten, politie en gevangenisautoriteiten de handel in organen van Falun Gong beoefenaars okestreren en dat ze zelfs identificerende informatie kunnen verschaffen dat de bron van de organen inderdaad Falun Gong beoefenaars zijn.

2. Bewijs suggereert het bestaan van een grote levende “donor” voorraad.

We hebben geconstateerd dat de Chinese transplantatie industrie ondersteund wordt door een grote levende “donor” voorraad, met de vaststelling dat ontvangers (betalende klanten) de “donors” kunnen kiezen – mensen die op aanvraag gedood worden op vraag naar hun organen – in plaats van dat een ontvanger moet wachten tot een bijpassende orgaan beschikbaar komt. De wachttijd is zeer kort (enkele weken), in vergelijking met jaren in andere landen.

Een ander patroon dat we gezien hebben is het verbazingwekkend aantal dringende transplantaties die uitgevoerd werden. Dringende gevallen verwijzen naar patiënten die een transplantatie eisen binnen een aantal dagen. In zo'n korte tijd, is het moeilijk een donor te vinden in de meeste landen. In China echter bevattten dringende levertransplantaties 26,6% van het totaal (1150 van de in totaal 4331 levertransplantaties in de verzamelde steekproef gegevens) in december 2006.

Het Sujiatun geheime detentiecentrum (door sommige bronnen beschouwd als “concentratiekamp”) werd in maart 2006 blootgesteld en trok de internationale aandacht. Kort daarna werden de Sujiatun gedetineerden overgebracht naar andere faciliteiten. Ziekenhuizen doorheen het land duidden aan dat er in april of mei, een overvloed aan orgaandonoren zouden zijn, waarna het verkrijgen van een donor moeilijk zou zijn.

Tijdens deze periode bood het ziekenhuis van Hunan zelfs aan om 20 gratis transplantaties uit te voeren, omdat ze beweerden 10 nieren en 10 levers te hebben. Dit verwees volgens ons ernaar dat in de twee maanden na de sluiting van Sujiatun, het aanbod van organen de vraag ernaar tijdelijk overtroffen had.

Al deze bewijzen verwijzen naar de conclusie dat Sujiatun en andere geheime detentiefaciliteiten gebruikt werden als voorraden van onwillige orgaandonoren, om op aanvraag geoogst te worden voor bijpassende patiënten.

Toen de onderdrukking van Falun Gong begon in juli 1999, gingen er miljoenen mensen naar Peking om er te pleiten voor hun recht op geloof. De autoriteiten van Peking gebruikten de toegenomen aantallen consumptie van gestoomde broodjes om in te schatten dat tijdens deze piekperiode, het aantal Falun Gong beoefenaars die naar Peking gingen om er te gaan pleiten, piekte tot één miljoen per dag tussen 2000 en 2001. Vele van deze beoefenaars werden opgepakt en terug naar hun woonplaatsen gebracht waar ze lokaal gestraft zouden worden.

Een zelfs nog groter aantal weigerde zichzelf te indentificeren, uit bezordheid dat hun familieleden of werkplaatsen erbij betrokken zouden geraken. Vele van deze beoefenaars werden dan overgebracht naar werkkampen en gevangenissen doorheen China, mogelijk om te dienen als de oorspronkelijke groep mensen die de levende orgaanbank zouden worden.

3. Het regime oefent politieke macht uit en zet ziekenhuizen onder druk om steeds meer transplantaties uit te voeren.

Aangezien het oogsten van organen bij Falun Gong beoefenaars een politiek bevel is door de top leiders van de partij, staan ziekenhuizen onder druk om te presteren.

Na jaren van internet onderzoek en bellen naar verschillende ziekenhuizen en chirurgen, hebben we 9500 chirurgen en 865 Chinese ziekenhuizen in kaart gebracht die orgaantransplantaties hebben uitgevoerd. Onder de 865 ziekenhuizen, zijn er 712 betrokken nier- en levertransplantaties. Van de 712 ziekenhuizen wordt 85% gecategoriseerd als klasse drie, 14% als klasse twee, en minder dan 1% als klasse één of onbekend.

Onze onderzoekingen van een aantal van de 712 ziekenhuizen, zoals de PLA No. 309 Hospital, Tianjin First Center Hospital, en Fuzhou General Hospital van de Nanjing Militaire basis, onthullen dat er interne ranglijsten bestaan tussen ziekenhuizen.

Deze interne rangen stimuleren ziekenhuizen om “topperformers” te worden. Veel voorkomende organisatorische methoden die worden gebruikt door het communistische regime houden in controle door het 610 bureau (een extralegale Security Agency gecreëerd door de partij om Falun Gong beoefenaars uit te roeien) en politieke druk verdelen onder de ziekenhuizen.

De CCP is gewend om geweld te gebruiken bij het oplossen van zijn vermeende crisis. Falun Gong beoefenaars zijn hun laatste doelwit-groep.

Het regime heeft eerst landeigenaren gedood en degenen die niet conformzijn met de Communistische ideologie, alvorens over te gaan tot de christenen, taoïsten, boeddhisten, en iedere populaire volksgeloofgroep om de dreiging van de godsdiensten te elimineren.  Massamoorden en martelingen in de zelf veroorzaakte hongersnood van 1959-1961 en met de Culturele Revolutie bevestigde de Communistische partij hun absolute autoriteit en met het Tiananmen-plein bloedbad verhielpen zij een politieke crisis en werden de democratische eisen verpletterd.

De vervolging van Falun Gong is de laatste poging van de partij om het traditionele geloof te vernietigen. Met het doel voor ogen om Falun Gong volledig uit te roeien, werden Jiang's instructies “om hen fysiek te vernietigen” ten volle uitgevoerd.

4. Onze bevindingen bleken veel groter te zijn dan 41.500 of 65.000. Het is van een andere orde

Uitgebreid onderzoek van de officiële gegevens van de 712 ziekenhuizen leverde een totaal op van 225.815 nier- en levertransplantaties uitgevoerd doorheen december 2014. We definiëren officiële ziekenhuisgegevens als officiële cijfers vrijgegeven door de ziekenhuizen of academische dosiers gepubliceerd door hun artsen. Dit komt neer op een gemiddeld van 317 transplantaties per ziekenhuis tussen 2000 en 2014.

Vele Chinese ziekenhuizen zijn gestopt met het updaten van hun aantallen of verwijderden relevante webpagina's nadat de gedwongen orgaanroof voor het eerst internationaal aan het licht kwam in 2006. Het aantal van 225.815 houdt geen rekening met de verschillende jaren van verloren data van verscheidene ziekenhuizen. Nadat de dossiers van de ontbrekende jaren tussen 2000 en 2014 toegevoegd werden ontstond er een herziend totaal van 401.678 transplantaties (inclusief 309.031 niertransplantaties). Bijzonderheden omtrent de methode worden toegelicht in hoofdstuk zeven.

5. Een mediaverslag geeft ons een idee van een meer realistische schatting.

Op 16 maart 2014 rapporteerde het weekblad 'the Epoch Times' een verklaring van een expert in Chinese zaken genaamd Yang Guang, wiens voormalige klasgenoot het plaatsvervangend hoofd was in een Chinees ziekenhuis dat samenwerkte met een medische universiteit. Hij vertelde Yang, “Sinds 2000 heeft het 610 bureau van Shenyang ons voorzien van orgaandonaren, die Falun Gong beoefenaars waren. Deze beoefenaars hadden geen namen of adressen. Ze hadden elk een codenummer en enkel hun geslacht-en leeftijdsinformatie werd verstrekt.”

“De twee ziekenhuizen die samenwerkten met onze medische universiteit voerden elk 2000 tot 3000 orgaan- transplantaties uit per jaar. Sinds er een levende orgaandonorbank bestaat, kan een orgaan met passende bloedgroep gevonden worden binnen de maand, soms zelfs binnen de 48 uur.”

“Na de operaties, worden de donoren naar de crematie-ovens gestuurd, zonder enige procedure van het bijhouden van de assen. Onmiddellijk nadat wij het rapport doorsturen, wat opgevolgd wordt door het 610 bureau personeel, krijgen wij het bevel om alle gegevens in onze computers verwijderen.”

Dit mediaverslag tesamen met onze kennis wat betreft de gewelddadige geschiedenis van het Communistische regime, was voor ons aanleiding om dieper te gaan graven. We stelden “duizenden per jaar” in transplantatiegerelateerde Chinese media rapporten vast. Door de aantallen van transplantaties die vermeld worden door chirurgen in mediaverslagen met elkaar te vergelijken, zien we grote verschillen tussen wat de chirurgen vertellen aan de media en wat de ziekenhuizen vertellen aan het publiek.

Bijvoorbeeld, over het Tongji ziekenhuis van de Huazhong universiteit voor wetenschap en technologie, werd in de Chinese krant 'KwongWahYitPoh' een artikel voor het eerst gepubliceerd, en later overgenomen door 'Sina Global Newsstates' dat het Tongji ziekenhuis, welke behoort tot één van China's eerste en meest gezaghebbende ziekenhuizen die niertransplantaties bij levende donoren uitvoert, jaarlijks verschillende duizenden niertransplantaties uitvoerd. In onze 401 678 datareeks, telden wij 4 600 transplantaties voor dit ziekenhuis van 2000 tot 2014. Het aantal dat in het mediaverslag vermeld werd, is zo'n 10 keer meer dan dat van de officiële ziekenhuisdata.

Niemand kent de werkelijke aantallen, eventueel met uitzondering van het 610 bureau. Maar de aantallen die echter vermeld worden in de mediaverslagen kunnen dienen als een bruikbare verwijzing –- niet dat ze nauwkeurig zijn maar ze geven ons een idee. De mediaverslagen tesamen met andere aanduidingen zoals ziekenhuisomvang, rangschikking, capaciteit, enz, geven ons een beter beeld van de hoeveelheid transplantaties.

We hebben 19 Chinese ziekenhuizen ontdekt onder de 712 ziekenhuizen die nier- en levertransplantaties hebben uitgevoerd. Voor ons betekent de betrokkenheid van de Chinese ziekenhuizen een bevestiging voor de omvang en prevalentie van orgaanroof in China. Want de Chinese geneeskunde heeft veel minder expertise in orgaantransplantatie dan westerse geneeskunde.

De informatie van Tongji en 10 andere ziekenhuizen is illustratief en helpt ons om een schatting te maken van het aantal slachtoffers. De meeste informatie die we kunnen vinden, komt van deze 11 ziekenhuizen. Hierop gebaseerd zien we dat de gemiddelde houding tussen een meer realistische schatting en onze 401 678 officiële ziekenhuis data is 10:1.

Als we de 10:1 verhouding toepassen op alle 712 ziekenhuizen, zou het totaal aantal nier- en levertransplantaties tussen 2000 en 2014 oplopen tot een aantal van 4 miljoen. Dit betekent dat de hoeveelheid slachtoffers bij organenoogst oploopt tot in de miljoenen: tussen 1,5 miljoen (als we er van uitgaan dat er twee organen per slachtoffer gebruikt worden bij transplantaties) en 3 miljoen (als we het houden op één orgaan per slachtoffer).

Deze bevinding geeft aan dat de omvang van de slachtoffers bij gedwongen orgaanroof in China veel groter is dan  we voorheen dachten. We hebben de plicht om deze bevindingen te delen en de wereld te waarschuwen, dat het oogsten van organen een misdaad is tegen de gehele mensheid.

WOIPFG voerde telefonische onderzoeken uit bij meer dan 1000 orgaantransplantatie-chirurgen tussen maart en september 2014. Ze komen uit 30 provincies, direct gecontroleerde gemeenten, en de autonome administratieve regio's in China. Uit het onderzoek blijkt dat er nog steeds ziekenhuizen in verschillende plaatsen zijn die beweren dat organen van Falun Gong beoefenaars gebruikt worden, hoewel het meer verborgen gehouden wordt in vergelijking met een paar jaar geleden.

Hoeveel onschuldige mensen zitten nog steeds opgesloten en worden gedood op vraag voor hun organen? Hoe kunnen we deze ongekende misdaad tegen de mensheid stoppen? Om de volledige omvang van gedwongen orgaanroof in kaart te brengen moet er nog veel meer werk gedaan worden. Dit rapport kan dienen als uitgangspunt voor verder onderzoek door overheden en internationale organisaties.

Het uitgebreide rapport is hier te lezen: http://www.upholdjustice.org/node/284

 

Bron http://www.upholdjustice.org/node/284

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular