Verenigde Staten: Oproep om de moordenaars van Liu Chengjun te berechten

14-01-2003 Propaganda

Een ogenschijnlijk omstreden daad dwingt steeds meer respect af bij het publiek zeker wanneer men op de hoogte is van de minstens zo omstreden omstandigheden. Onder de conditie dat Falun Gong beoefenaars continue verkracht en vermoord worden en het recht van spreken in China in zijn geheel is ontnomen door de autoriteiten besloot onder meer Lui Chengjun gebruik te maken van het recht van spreken middels in te tappen in de Chinese kabeltelevisie. Dit ondanks de wetenschap dat deze daad die zijn leven in gevaar zou kunnen brengen zowel als heldhaftig als onbezonnen, legaal als illegaal betiteld zou kunnen worden in een land waar menigeen wetsdienaar de wet naar gelieven respecteert dan wel zonder consequenties overtreedt. Het regime in China heeft hem inmiddels genadeloos vervolgd dat resulteerde in zijn dood.

Falun Gong beoefenaar Liu Chengjun van de stad Changchun was op vijf maart 2002 één van de verantwoordelijke voor het in tappen in het lokale televisienetwerk om de feiten over de vervolging van Falun Gong uit te zenden. Na gedurende één jaar en negen maanden wrede martelingen in de gevangenis te hebben ondergaan, stierf Liu Chenjung in de Jilin universiteits Sino-Japanse VriendschapsHospitaal om 4 a.m. op 26 december 2003. Op dezelfde dag, cremeerde de politie van Jilin zijn lichaam om 11 a.m.. De crematie vond plaats zonder autopsie en tegen de wil in van de familie. Ooggetuigen verklaarden dat Liu Chenjungs lichaam bloedvlekken vertoonde nabij de neusgaten, de oren, de dijen en op andere plaatsen.

Een moment van stilte en rouw voor Liu Chengjun

Na dit droevige nieuws te hebben vernomen, hielden Falun Gong beoefenaars een persconferentie op 29 december 2003, rond de middag voor de Chinese ambassade van Washington DC, met de oproep om Jiang Zemin voor de rechter te brengen en om de moordenaars en alle betrokken agenten die niet volgens de wet handelden te berechten.
In de verklaring is te lezen dat  "Falun Gong beoefenaars vrijheid voor meningsuiting en geloof helemaal zijn ontnomen. De Falun Gong beoefenaars die hun vrijheden van meningsuiting en geloof uitten, werden ernstig vervolgd en de door Jiangs regime staatsgeleide media hebben er alles aan gedaan om de gewelddaden en mishandelingen t.o.v. Falun Gong beoefenaars te verdoezelen en  te vermommen. Om meer mensen de feiten te laten begrijpen over de laster en vervolging van Falun Gong door Jiangs regime, zijn Chinese Falun Gong beoefenaars keer op keer naar voren gekomen  om de vervolging aan het licht te brengen, ondanks het gevaar, in sommige gevallen verloren zij hun leven."

Aanwezigen op de persconferentie hielden een moment van stilte om afscheid te nemen van Liu Chenjun.
Iemand onder de aanwezigen zei (vrij weergegeven) "Dit doet me denken aan de SARS uitbraak van dit jaar. Dokter Jiang Yongyan van nr. 301 Hospitaal in Beijing onthulde in zijn brief aan de media van april vorig jaar dat het Ministerie van Gezondheid, dat onder controle staat van medewerkers van Jiang Zemin, de SARS epidemie verhulde en het publiek en de internationale gemeenschap op die manier bedroog. Het publiek had veel respect voor deze daad. Falun Gong wordt door Jiangs regime op brutale wijze vervolgd terwijl zij langs de andere kant dat voor het publiek verborgen houdt. Om de waarheid over Jiangs vervolging en informatieblokkade aan het licht te brengen, gaf Liu Chengjun zijn leven om de waarheid uit te zenden, en om het recht op meningsuiting en geloof, gegarandeerd door de grondwet, te vrijwaren evenals het recht dat mensen hebben om de waarheid te kennen. Hij is echt bewonderenswaardig."
Mr. Wu uit Maryland zei dat vele feiten over de vervolging nog niet zijn aan het licht gebracht. Er zijn minstens acht erkende doodsgevallen door mishandeling voor het tappen in kabel televisie signalen. Duizenden anderen zijn opgepakt.

Op 5 maart 2002, zonden acht kanalen op de Changchun televisienetwerk "Falun Dafa over de wereld," Zelfverbranding of een Opgezette gebeurtenis" en andere programmas die de waarheid over Falun Gong vertellen. De uitzending duurde 40-50 minuten zonder onderbreking. De uitzending liet vele mensen toe de waarheid over de laster en de vervolging van Falun Gong te kennen, dat zowel in China als daarbuiten pakkende reacties teweegbracht. Liu Chengjuns bijdrage aan deze moedige daad was enorm. Jiang Zemin, die bevel gaf tot de vervolging van Falun Gong, werd woedend en erg bang. Hij gaf het bevel om de verantwoordelijken zonder genade om te brengen. Meer dan 5000 Falun Gong beoefenaars van de stad Changchun werden opgepakt. Een andere beoefenaar, Hou Mingkai, die er eveneens aan deelnam is op 01 augustus 2002 gearresteerd en op twee dagen doodgemarteld. Volgens de verslaggeving van de media, zijn minstens zes beoefenaars in de stad Changchun op hetzelfde moment ontvoerd met als excuus het tappen in de televisiesignalen en werden nadien om het leven gebracht.

Falun Gong beoefenaar Mr.Fan die meer dan uur onderweg was om aan de persconferentie deel te nemen vertelde "Ik ben heel verdrietig. Liu Cheng is een echte held. De vervolging van Falun Gong door Jiang Zemins regime is onmenselijk; zijn slechtheid en ontaarding zijn ongekend. Ik las over een vrouwelijke Falun Gong beoefenaarster in de stad Dalian die seksueel is misbruikt.  Het regime van Jiang Zemin is zo monsterachtig. De vervolging van Falun Gong  duurt nu al meer dan vier jaar, desondanks dat de Chinese autoriteiten weten dat Falun Gong beoefenaars leven volgens de principes "Waarheid, Mededogen, Verdraagzaamheid" om goede mensen te zijn in de samenleving. Zij willen enkel dat hun recht om te oefenen wordt erkend. Falun Gong is vreedzaam en rationeel en heeft niets met politiek te maken en is niet tegen de regering. Jiang en zijn volgelingen vervolgen Falun Gong en kunnen spijtig genoeg nauwelijks nog mensen genoemd worden omdat de hele situatie die zij in stand houden bij de beesten af is."

Volgens een verslag van 29 december, 2003, in het gevangen werkkamp in de stad Dalian in de provincie Liaoning moedigen de bewakers gedetineerden aan om vrouwelijke Falun Gong beoefenaars op de allerlaagste manier te mishandelen.  Ze duwen zwabbers in hun vaginas,  gieten hete peper in hun vaginas, borstelen hun private delen met schoenborstels tot bloedens toe. Ze hingen eveneens een beoefenaar met zijn twee benen vastgebonden aan twee touwen op die aan beide zijden door mensen werd vastgehouden. Zij bewogen  de beoefenaar op en neer, opdat  de genitaliën tegen de scherpe zijde van de stoel die eronder was geplaatst zou botsen, tot bloedens toe.  Falun Gong beoefenaars Ms. Zhong Shujuan, Ms. Sun Yan, Ms. Chen Hui, Ms. Fu Shuying, Ms. Man Chunrong, Ms.Wang Lijun, Ms. Chang Xuexia, and Ms. Fan Yue hebben daar allen onder geleden. Ms. Chang Xuexia is op een bepaald ogenblik flauwgevallen.  Ms. Zhong Shujuan bloedde hevig en haar genitaliën waren enorm gezwollen.  De pezen tussen haar dijen waren enorm verwond.  Gedurende drie maanden was zij niet in staat om te zitten. Anderen moesten haar bijstaan wanneer zij wilde gaan slapen. Zulke mishandelingen tegen Falun Gong beoefenaars vinden in veel werkkampen en gevangenissen plaats.

Tijdens de persconferentie werd ook verzocht om Charles Li, een Amerikaanse burger, vrij te laten. Chinese autoriteiten veroordeelden hem tot drie jaar gevangenis, op 21 maart 2003 op grond van zijn plan om via de televisie de waarheid over Falun Gong uit te zenden. Hij is opgesloten in de gevangenis van Nanjin en geslagen. Gedurende de laatste twee maanden, werd hij gedwongen deel te nemen aan brainwashingsessies. Hij lijdt zowel geestelijk als fysiek onder deze vervolging.

De uiteenzetting eindigde als volgt, " Wij hopen dat iedereen de brutaliteiten en het geweld van Jiangs regime tegen onschuldige mensen veroordeelt, dat deze vervolgingscampagne en moord tegen Falun gong beoefenaars die vasthouden aan hun geloof in Waarheid, Mededogen en Verdraagzaamheid zal eindigen, en hun steun verlenen aan Falun Gong beoefenaars rechtvaardige daden om voor de waarheid op te komen en om de leugens van Jiangs regime aan de kaak te stellen.

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular