China: Foltering tot op de rand van de dood.

Massale hongerstaking in Chinese gevangenis ter ondersteuning van een vreedzaam protest van een man die op het randje van de dood balanceert als gevolg genadeloze en langdurige martelingen.

Betrouwbare bronnen in China geven aan dat 100 beoefenaars van Falun Gong vastgehouden worden in de gevangenis van de stad Jilin in China. Zij zijn een hongerstaking begonnen om te protesteren tegen de ernstige martelingen door gevangenisbewaarders aldaar. De levens van de hieraan participerende beoefenaars van Falun Gong zijn naar alle waarschijnlijkheid eveneens in gevaar. Meest prominent het geval is die van meneer Cheng Jun Liu.

Vele familieleden en bezorgde vrienden en kennissen zijn een telefooncampagne begonnen om ambtenaren uit de regio van Changchun dringend te verzoeken meneer Liu en alle andere Falun Gong beoefenaars die ten onrechte vastzitten in de gevangenis van Jilin onmiddellijk vrij te laten.

MAN GEMARTELD TOT OP HET RANDJE VAN DE DOOD; EEN ONTHULLING VAN DE HARDE WERKELIJKHEID

ChengJunLiu.jpgBetrouwbare bronnen in China verklaren dat meneer Cheng Jun Liu op het randje van de dood verkeert. Wat heeft kunnen leiden tot de huidige conditie waarin meneer Liu zich bevindt, is zowel heldhaftig als afgrijselijk te noemen. Gedurende zijn 4 jaren lang verzoek om het recht te behouden tot het beoefenen van de traditionele Chinese spirituele discipline Falun Gong is Liu geslagen, gemarteld en uiteindelijk bijna gedood door agenten van het regime van dictator Jiang Zemin. Deze laatste wenst Falun Gong "uit te roeien" en eenieder die de gruweldaden tegen beoefenaars van Falun Gong in China wil onthullen het zwijgen op te leggen.

Het verhaal van mr. Liu begon in 1999 toen hij naar Beijing vertrok om bij het centrale appelbureau een formeel beroep aan te tekenen tegen de ban op Falun Gong. Bij het indienen van zijn beroep werd hij echter naar een dwangarbeidkamp in Fengjin gestuurd.

Gedurende de vier jaren die daarop volgde werd hij nog twee keer vastgehouden omdat hij op vreedzame wijze beroep aantekende tegen de ban op Falun Gong. Uiteindelijk werd hij (onwettig) "veroordeeld" tot 13 jaar gevangenisstraf in Jilin, waar gevangenisbewakers hem nadien mishandelde en martelde.

In een poging om geen verantwoordelijkheid te hoeven dragen voor zijn naderende dood, werd meneer Liu terwijl hij nauwelijks in staat was te praten en met verminkt lichaam en gelaat, door autoriteiten van het werkkamp overgeplaatst naar het Changchun Centraal Ziekenhuis. De familie van meneer Liu werd bijeengeroepen door de bewakers die hen vervolgens geld probeerden af te troggelen voor zijn opname in het ziekenhuis.

Toen de familie van mr.Liu aan gevangenispersoneel vroeg om hem vrij te laten, antwoordde men naar verluidt, dat indien meneer Liu zou sterven het "niets te maken zou hebben met hun." De familie van meneer Liu antwoordde, dat hij gezond was voordat hij was opgepakt en dat op grond daarvan dreiging hen niet zou weerhouden van protestacties.

Volgens een laatste rapport van de World Organisation to Investigate the Persecution of Falun Gong (WOIPFG) heeft meneer Liu in het ziekenhuis het bewustzijn verloren en willen ziekenhuisautoriteiten niet langer verantwoordelijkheid dragen voor zijn zorg.

TIJDSVERLOOP VAN LIU’S VREEDZAME VERZOEK

September 1999

Dhr. Liu reisde naar Beijing’s Centraal appelbureau om formeel protest in te dienen tegen de ban op Falun Gong. Hij werd naar een dwangarbeid kamp in de stad Changchun Fengjin gestuurd.

Oktober2001

Dhr. Liu reisde naar het Plein van de Hemelse Vrede in Beijing en ontrolde daar een spandoek met de woorden "Falun Gong is goed". Hij werd ter plekke gearresteerd door politie en werd pas vrijgelaten na het starten van een 22 dagen lange hongerstaking

Maart 2002

 Dhr. Liu zou naar verluidt geholpen hebben bij het uitzenden van een stuk film via kabel tv in Changchun en in Songyuan. Het stuk film onthulde de vervolging van Falun Gong door de Chinese Communistische Partij. Nadat politiebeambten hem in zijn dijbeen hadden geschoten en zijn hand hadden verbrandt, werd hij door laatstgenoemden uit het huis van zijn familieleden ontvoerd.

September 2002

Dhr.Liu werd (onwettig) "veroordeeld" tot 13 jaar gevangenisstraf in de gevangenis van Jilin waar hij werd mishandeld en gemarteld door gevangenisbewakers.

Oktober 2003

 Naar verluidt is het leven van Dhr. Lui momenteel in gevaar. Hij is voortdurend gemarteld totdat zijn lichaam en gelaat zo erg verminkt waren dat hij nauwelijks nog kon spreken, zelfs nog, opmerkelijk genoeg, toen hij in het Changchun Centraal Ziekenhuis werd vastgehouden.

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular