Rechtszaak in Duitsland positief opgelost

De rechtszaak tegen het Duitse Federale Departement van Interne Zaken voor het schenden van Falun Gong beoefenaars’ basisrechten is positief opgelost en vormt hiermee het zoveelste succes voor Falun Gong buiten China. Eerder concludeerde Het Administratieve Gerechtshof van Bavarië in haar vonnis dat, “Geen politieke noch economische belangen zullen boven de Grondwet staan”. Het volgende artikel is een verslag van de rechtzaak die resulteerde uit het indienen van vier aanklachten door de Duitse Falun Dafa Vereniging en enkele in Duitsland wonende Falun Gong beoefenaars bij het Berlijnse Administratieve Gerechtshof en enkele andere gerechtshoven inzake het handelen van de federale politie in Duitsland.

Tegen de middag van 26 april 2004, kwamen een rechter van het Administratieve Hof te Berlijn, vertegenwoordigers van het Duitse Federale Departement van Interne Zaken en vertegenwoordigers van de Duitse Falun Dafa Vereniging officieel tot een overeenkomst na een discussie, zodat de rechtszaak van de Duitse Falun Dafa Vereniging tegen het Federale Departement voor het schenden van de rechten van beoefenaars opgelost kon worden.

Oorsprong en doel van de zaak

In april 2003 dienden de Duitse Falun Dafa Vereniging en enkele in Duitsland wonende Falun Gong beoefenaars van diverse nationaliteiten, vier aanklachten in bij respectievelijk het Berlijnse Administratieve Gerechtshof en gerechtshoven in andere plaatsen over het handelen van de federale politie. De rechtszaken waren tegen de autoriteiten van het Duitse Federale Departement van Interne Zaken, Brandenburg, Niedersachsen en Sachsen. De rechtszaak stamde van gebeurtenissen die plaatsvonden gedurende het staatsbezoek van Jiang Zemin aan Duitsland in 2002, toen Falun Gong beoefenaars’ basisrechten werden geschonden door de federale politie en de politie van Berlijn. Al de steden waar de aangeklaagden wonen, waren plaatsen waar Jiang invloed uitgeoefend had. Het oordeel deze morgen was over de zaak tegen het Duitse Federale Departement van Interne Zaken.

Op 23 april 2003 zei een vertegenwoordiger van Duitse Falun Gong beoefenaars tijdens een persconferentie: “De waardigheid van de mensheid en gerechtigheid zijn factoren die de bouwstenen voor een normale samenleving vormen. Deze zijn echter geschonden toen de overheid deze staatsgast uitgenodigd had. Wij hopen dat door discussies en de rechtszaak het doel te bereiken de waarheid te verhelderen, en te voorkomen dat zulk handelen in de toekomst opnieuw gebeurt.”

Rechter doet een voorstel en zit de vergadering voor

Op 26 april 2004, van 10:00 tot 13:00 hadden de vertegenwoordigers van het Federale Departement van Interne Zaken en Wu Wenxin, de vertegenwoordiger van de Duitse Falun Gong Vereniging, een vergadering in het Administratieve Gerechtshof van Berlijn, welke voorgezeten werd door een rechter. De rechter stelde voor het dispuut op te lossen door een overeenkomst.

Rechter verklaart dat het gedrag van de Duitse politie tijdens Jiang’s bezoek de Duitse Grondwet schond

De rechter vertelde de twee partijen dat hij dacht dat het gedrag van de Duitse politie de Duitse Grondwet schond, in het bijzonder het binnendringen in de hotelkamers van de Falun Gong beoefenaars deed een inbreuk op de basisrechten beschermd door de wet van het land. Het verblijf in een hotel is wat betreft het uitoefenen van basisrechten niet anders dan dat om in eigen huis te verblijven.

De rechter wees er eveneens op dat de Falun Gong beoefenaars op een vreedzame manier beroep aantekenden. Naar zijn weten hebben Falun Gong beoefenaars nooit geweld gebruikt tegen wie dan ook.

De vertegenwoordigers van het Departement van Interne Zaken beweerden dat Falun Gong beoefenaars destijds leuzen schreeuwden die “de bezoekende staatspresident beledigden”.

De rechter zei dat volgens zijn onderzoek, hij kon bevestigen dat de spandoeken die de Falun Gong beoefenaars gebruikten geen inhoud hadden die niet toegestaan zijn in het kader van het recht op vrijheid van meningsuiting, wat beschermd is door de wetten van het land.

Beide partijen bereiken een overeenkomst en komen tot een conclusie

Voorgezeten door de rechter, kwamen beide partijen tot een overeenkomst aangaande bovengenoemde punten, en bevestigden officieel dat ze instemden met de inhoud van de overeenkomst.

Aan het eind van de overeenkomst uitte de Falun Gong vertegenwoordiging haar begrip voor de speciale voorzorgsmaatregelen van het Duitse Departement van Interne Zaken tijdens het bezoek van de buitenlandse staatshoofden.

Drie rechtszaken in Europa naar aanleiding van Jiang resulteerden erin dat de aangeklaagden schuldig bevonden zijn

Dit is de derde keer dat Jiang’s bezoek de behoefte aan een rechtszaak heeft uitgelokt, welke een grote impact heeft gehad op de politie in Europa. De twee eerdere rechtszaken waren ingediend omdat hij bang was demonstranten te zien en inbrak op rechten van mensen door handelingen van de lokale politie, wat de verontwaardiging trok van het lokale volk, de media en overheidsfunctionarissen. De rechtszaak in 1995 met Amnesty International als de aanklagers, en de rechtszaak in 1999 waarin verschillende organisaties betrokken waren, eindigden in vonnissen ten gunste van de aanklagers. De politie van Engeland verontschuldigde zich openbaar bij de aanklagers. Het Administratieve Gerechtshof van Bavarië wees er in haar vonnis op dat, “Geen politieke noch economische belangen zullen boven de Grondwet staan”.

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular