Gao Zhisheng verdedigt Falun Gong beoefenaars - Dhr. en Mevr. Huang vrijgelaten

Dhr. en Mevr. Huang Wei, Falun Gong beoefenaars uit Shijiazhuang in de Hebei provincie, werden onlangs vrijgelaten dankzij de oproepen en inspanningen van gerechtigheidsactivisten wereldwijd. Om voor Huang Wei beroep aan te tekenen, schreef advocaat Gao Zhisheng uit Peking een open brief aan het Nationale Volkscongres, welke einde vorig jaar gepubliceerd werd. Hij kwam stoutmoedig op voor Falun Gong en schokte de hoge niveaus van de Chinese Communistische Partij (CCP). Mainland China Rights Defenders Net publiceerde een oproep aan de wereld om advocaat Gao te steunen.

Op 24 augustus publiceerde Minghui.Net nieuws over de vrijlating van Dhr. en Mevr. Huang Wei en dankbetuigingen van Falun Gong beoefenaars gericht aan de activisten die hen hielpen. Voor het beoefenen van Falun Gong ondergingen Dhr. en Mevr. Huang Wei een ononderbroken vervolging door de autoriteiten sinds 1999. In juni 2004 werd Huang Wei tot drie jaar 'heropvoeding door arbeid' veroordeeld, maar werd onlangs vrijgelaten tengevolge van internationale druk en reddingsinspanningen.

Op 31 december 2004 diende Advocaat Gao Zhisheng een geschreven verklaring in voor de Huang-zaak aan het Nationale Volkscongres en publiceerde 'de Open Brief aan de Commissie van het Nationale Volkscongres en Voorzitter Wu Bangguo.' Nadien verklaarden vele mensenrechtenorganisaties en de China Rights Defenders hun steun voor advocaat Gao. Tegelijkertijd onthulde dit de praktijken van het 6-10 Bureau van de CCP, dat het gerechtelijk systeem misbruikt om hun vervolging van Falun Gong beoefenaars te verdekken, en lokte het wereldwijde discussies uit. Meer dan zes jaar geleden begon de CCP haar vervolging van Falun Gong. Door de ononderbroken inspanningen van Falun Gong beoefenaars om de waarheid aan de mensen en de internationale gemeenschap op te helderen, heeft Falun Gong niet alleen wijdverspreide steun in moraliteit en gerechtigheid verkregen, maar zijn ze in de recente jaren ook in staat geweest personeel van het 6-10 Bureau van de CCP op een internationaal niveau strafrechterlijk te vervolgen en hebben ze substantiële vooruitgang kunnen maken. Mensen op het Chinese vasteland, inclusief advocaat Gao Zhisheng uit Peking en advocaat Guo Guoting uit Shanghai en anderen weerstonden enorme druk om publiekelijk op te komen voor Falun Gong beoefenaars en ze te verdedigen.

De waarheid over de vervolging van Falun Gong door de CCP wordt meer en meer door de internationale gemeenschap begrepen en veroordeeld. Volgens het China Rights Defenders Net vestigden The Epoch Times ook een forum voor "steun advocaat Gao Zhisheng om publiekelijk een verklaring in te dienen die de Falun Gong mensenrechten steunt". Er zijn momenteel 790 artikelen die steun betuigen voor advocaat Gao.

Bron: The Epoch Times, 26 augustus 2005.

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular