Chinese advocaat verdedigt Falun Gong en dreigt onder druk van het regime zijn bedrijf te verliezen

12 December jl. publiceerde de beroemde Chinese advocaat voor de mensenrechten en het burgerlijk recht dhr.Gao Zhisheng zijn derde open brief aan China’s president Hu Jintao en premier Wen Jiabao om op te komen voor Falun Gong. Met het risico zijn firma en zijn licentie te verliezen, onthulde hij nogmaals de hevige vervolging van Falun Gong beoefenaars in de laatste zes jaar. Deze brief heeft wereldwijd een schok veroorzaakt, en heeft zich ondertussen verspreid onder de bevolking in China en naar veel overzeese media. Het heeft tevens geleid tot kritiek over de wreedheid van het Chinese regime.

Gao Zhisheng, befaamd advocaat voor mensenrechten en burgerlijk recht in China.

Kort daarna publiceerde Gao zijn vastberaden verklaring zich uit de Chinese Communistische Partij (CCP) terug te trekken. In zijn verklaring sprak Gao over het onderzoek dat hij verricht had naar de vervolging van Falun Gong door de CCP, over zijn ontdekking dat de CCP “onze goedaardige burgers onbeschrijflijk geweld heeft aangedaan”, en over hoe zijn interviews met vervolgde Falun Gong beoefenaars een “schokkende ervaring” voor zijn ziel was geweest.

Ook al juichen mensen zijn moed toe, toch is er bezorgdheid om zijn veiligheid en om de manier waarop de CCP zal reageren. 16 December jl. werd één van de drie advocaten van Gao’s Shengzhi Advocaten Kantoor door de Chinese gerechtelijke autoriteiten gedwongen om het kantoor te verlaten. Volgens de Chinese wetgeving dient een advocatenkantoor minimaal drie advocaten in dienst te hebben. Bijgevolg wordt Gao’s Shengzhi Advocaten Kantoor bedreigd met sluiting.

Gedurende zijn bijna tien jaar lange carriere als advocaat heeft Gao zijn best gedaan om de grote groep kansarme en achtergestelde Chinese burgers die geen enkel kans op gerechtigheid hebben, te helpen. Door zich aan de wet te houden en zijn verantwoordelijkheden als advocaat na te komen, is hij een doelwit geworden voor de CCP. De CCP beweert dat het “open en tolerant” aan het worden is, en dat het Gao heeft toegestaan om zijn beroep uit te kunnen blijven oefenen. Echter, vanwege het feit dat Gao weer de Falun Gong kwestie heeft aangehaald – een cruciaal punt waarop de CCP bang is om aangesproken te worden -, heeft de Chinese regering niet geaarzeld om hem alsnog buiten spel te zetten.

Om zich gerust te voelen, is het voor de Chinese regering niet afdoende om Gao’s advocatenkantoor “in overeenstemming met de wet” te sluiten. Zij heeft tevens de kwalificatiedocumenten van de wetspersonen van het kantoor, alsmede de officiële financiele en persoonlijke verzegelingsstempels in beslag genomen.  [1]

In China dient een advocaten kantoor minimaal drie advocaten te hebben om als operationeel te kunnen worden gekwalificeerd. Toen het gemeentelijk justitieel bureau van Peking Gao’s advocatenkantoor beval alle zaken gedurende één jaar stop te zetten, moest Gao acht van zijn negen werknemers laten gaan om hen in staat te stellen hun brood te kunnen blijven verdienen. Op dit kritiek punt aangekomen accepteerde een advocaat uit de provincie Zhejiang een positie in Gao’s advocatenkantoor, waardoor het kantoor tijdelijk open kon blijven. Ook al wist de nieuwe advocaat vooraf wat hem in zijn nieuwe baan te wachten stond, hij bleek niet opgewassen tegen de druk die werd uitgeoefend. In de namiddag van 16 december jl. belde hij Gao op en zei: ”Mijn excuses, maar ik moet mijn ontslag nemen vandaag.”

Advocaat Gao verklaarde: ”De straf die het Justitieel bureau ons opgelegd heeft is onwettig. Wij zullen hier zeker tegen in beroep gaan, maar momenteel hebben ze nog één van de overgebleven advocaten in mijn kantoor gedwongen te vertrekken; nu er nog maar één advocaat naast mijzelf overblijft, kan mijn kantoor wettelijk gezien niet voortbestaan!”

Momenteel heeft Gao’s advocatenkantoor jaarlijks zo’n US $25,000 aan bedrijfskosten, en overige maandelijkse uitgaven van bijna US $2,500, waaronder huur, G.E.W., en salarissen voor de accountant, treasurer en de twee overgebleven advocaten. Een groot deel van de gemaakte kosten zijn reiskosten. Gao Zhisheng vertegenwoordigt arme mensen, en rekent hen meestal niets voor zijn diensten.

Gao Zhisheng verklaarde: ”De CCP kan wie dan ook het zwijgen opleggen. Als je iets wilt doen voor achtergestelde mensen, dan zijn er een hoop demonen die je dwarsbomen vanuit hun comfortabele air-geconditioneerde kantoren!”

Een insider bij het Justitieel bureau onthulde: ”De huidige beslissing van het gemeentelijk justitieel bureau in Peking om die advocaat in Gao’s firma te dwingen om te vertrekken, werd genomen om het Shengzhi Advocatenkantoor volledig ten gronde te richten. Tevens wordt het alle andere advocatenkantoren verboden om welke advocaat van het Shengzhi kantoor dan ook, inclusief Gao Zhisheng zelf, aan te nemen. Daarom zal Gao Zhisheng nooit geen advocaat meer zijn! Deze beslissing is genomen door het Ministerie van Justitie.”

Voetnoot: [1] Chinese ondernemingen gebruiken zogenaamde verzegelingsstempels om zichzelf te identificeren. Deze stempels bevatten de naam van de persoon of onderneming, en dienen als wettelijke handtekening.

Bron: Epoch Times: http://www.theepochtimes.com/news/5-12-18/35933.html

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular