Verenigde Staten: Charles Lee weer veilig terug in San Francisco naar 3 jaar onwettig gevangenschap in China

10-02-2006 Succesverhalen

Amerikaans burger en Falun Gong beoefenaar Dr. Charles Lee leed drie jaar aan zowel mentaal als fysiek misbruik in een Chinese gevangenis omdat hij naar China ging om de waarheid over Falun Gong te verspreiden. Op de morgen van 21 januari 2006, kwam Dr. Lee uiteindelijk terug en herenigde hij zich met zijn mede-beoefenaars en vrienden op het vliegveld van San Francisco.

Charles Li keert terug na 3 jaar onrechtmatige gevangenschap en foltering en herenigt zich met vrienden en mede Falun Gong beoefenaars.

Terwijl Charles de pers te woord stond, zei hij: “Ik ben blij terug te zijn in de Verenigde Staten. Ik zou mijn mede-beoefenaars, het Amerikaanse consulaat en alle goedhartige mensen over de hele wereld willen bedanken voor mijn redding. De steun van zovele beoefenaars en mensen met een gevoel voor rechtvaardigheid, evenals de inspanningen van Amerikaanse beambten, hebben me geholpen de drie jaren gevangenschap te overleven.”

In de afgelopen drie jaren werd Dhr. Lee verboden Falun Gong te beoefenen, werd hij onderworpen aan afranselingen, hersenspoeling, slavenarbeid en vele marteltechnieken. Om tegen zijn mishandeling te protesteren, ging hij herhaaldelijk in beroep en onderging hij 9 hongerstakingen voor een totale duur van 50 dagen. Gedurende de hongerstakingen werd hij gemarteld door dwangvoeding. Op een gegeven ogenblik duwde een autoriteit een slang door zijn neus zijn maag in en liet de slang daar bewust achter voor 33 uren.

Gevraagd naar zijn ervaringen gedurende de 3 jaren gevangenschap in een Chinese cel, zei Charles: “Ze hebben alle mogelijke maatregelen genomen.” Toen het Chinese communistische regime hem dood probeerde te martelen, ontwikkelde hij op een gegeven moment een acute hartaandoening. Naast fysieke marteling trachtte het regime hem ook mentaal te breken. Hij zei: “Ze vielen terug op vele methoden. Naast mij te dwingen de lasterlijke materialen tegen Falun Gong en de dagelijkse propaganda op CCTV te bekijken, namen ze al mijn boeken en aantekeningen in beslag. Ze dwongen me ook met hen te praten. Wanneer ik weigerde te praten, gingen ze gewoon door me te ondervragen. Soms voelde ik me niet goed, maar dwongen ze me toch te praten. Nadat een groep weg was, kwam er een nieuwe om met zulke marteling door te gaan.”

Charles Lee onthult de vervolging die hij in China ervaren heeft


“De vervolging door het Chinese communistische regime tegen mij was totaal onwettig”, zei Charles. “Toen mijn moeder ziek was gebruikten ze mijn liefde voor mijn moeder om me te dwingen een onwettig oordeel te accepteren en beweerden ze de straf te verminderen als ik meewerkte.” Dr. Lee’s moeder stierf later, omdat ze de enorme druk en het leed niet aankon. Het regime stond Charles niet toe zijn moeder voor een laatste keer te zien.

Alhoewel hij aan allerlei vormen van marteling onderworpen werd, zei Charles dat hij zijn geloof in Falun Gong nooit op heeft gegeven. Bij zijn terugkeer zei hij dat hij nog ijveriger zou gaan cultiveren en meer mensen over de waarheid van de vervolging van Falun Gong door het Chinese communistische regime zou laten weten.

“In China worden nog altijd veel Falun Gong beoefenaars vervolgd. We moeten de wereld laten weten over de waarheid van de vervolging en het geweten van het Chinese volk doen ontwaken. Ik geloof dat we op een dag zullen slagen”, zei Dhr. Lee.

Amnesty International roept de Chinese regering op alle Falun Gong beoefenaars vrij te laten


Leden van Amnesty International (AI) gingen ook naar het vliegveld van San Francisco om Charles Lee te verwelkomen en gaven hem een T-shirt met het logo van Amnesty International. Jeffrey Shurtleff, een AI vertegenwoordiger, zei, “We zijn hier vandaag omdat Charles Lee terug is. Hij werd gearresteerd en onwettig veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf omdat hij naar China ging om de waarheid te vertellen en Falun Gong te beschermen. Wij roepen het Chinese regime op om alle vastgehouden Falun Gong beoefenaars vrij te laten.”

Yeong-Ching Foo: Wat Charles Lee gedaan heeft is rechtschapen


Om Charles Lee te redden, is Yeong-Ching Foo, zijn verloofde, naar het Amerikaanse Congres, het Staatsdepartement, stads- en staatsoverheden en talrijke bijeenkomsten geweest om te vertellen over Charles’ strijd en de vervolging van alle Chinese Falun Gong beoefenaars.

Mej. Foo zei dat ze er trots op Charles was en dat wat hij gedaan had rechtschapen is. “Met gevaar voor zijn eigen leven, ging Charles naar China. Het was niet voor hemzelf. Hij ging er naar toe om de vervolging te stoppen.”

Charles Lee ging op 22 januarie 2003 naar China om de Chinese mensen over de waarheid van Falun Gong te vertellen. Hij werd echter gearresteerd op het vliegveld van Guangzhou nadat hij geland was. Het Chinese regime klaagde hem aan voor het ‘plannen TV te gebruiken om de vervolging van Falun Gong te onthullen’ en veroordeelde hem op 21 maart 2003 tot 3 jaar gevangenisstraf na een show rechtszitting van 1 dag. Hij werd toen vastgehouden in de gevangenis van Nanjing. Gedurende de afgelopen 3 jaar martelde de Nanjing gevangenbewaarders hem zowel fysiek als mentaal. Ze gaven hem dwangvoeding, martelden hem en dwongen hem tot slavenarbeid in een giftige omgeving. Bovendien onderwierpen ze hem herhaaldelijk aan hersenspoeling om hem te dwingen zijn geloof in Falun Gong op te geven.

Vele burgers leerden de waarheid van Falun Gong door de “Red Charles Lee” inspanningen


Om Charles Lee te redden en van het Chinese regime te verlangen dat ze hem onmiddellijk vrij lieten toen hij onwettig vastgehouden werd, hielden \[Falun Gong] beoefenaars over de hele wereld diverse activiteiten waaronder de “red Charles Lee auto tour” en handtekeningenacties om de vervolging te onthullen. Als gevolg leerden vele mensen over Falun Gong en de waarheid rond de vervolging.

Toen Falun Gong beoefenaars in San Francisco midden november 2004 hoorden dat het Chinese regime Charles dagelijks 3 uur hersenspoelde en drugsverslaafden en criminelen aangespoord had hem te slaan om hem zo te dwingen schuld te bekennen, hielden ze snel een persconferentie om de intensivering van Charles’ vervolging aan het daglicht te brengen.

In de avond van 21 november 2004, op het sportveld van de University of America in Washington DC, spraken studenten, professoren en alumni met verschillende achtergronden zich uit en vroegen in het Engels, Chinees, Koreaans en Japans voor de onmiddellijke vrijlating van Charles Lee.

Jiang Zemin en de Chinese Communistische Partij heulden samen om een onvertoonde vervolging tegen de principes van “Waarachtigheid, Mededogen en Verdraagzaamheid” te starten in juli 1999. In de afgelopen 6 jaren zijn talloze Falun Gong beoefenaars onderworpen aan wrede vervolging vanwege hun overtuiging. De wreedheid tegen een Amerikaanse burger heeft goedhartige mensen duidelijk het kwade gezicht van Jiang Zemin en de CCP laten zien. Wij doen een beroep op alle goedwillende mensen in de hele wereld om zich te verenigen om Jiang Zemin, de hoofddader achter de vervolging, tot gerechtigheid te brengen en de ongekende vervolging tegen de kernwaarden van de mensheid tot een einde te brengen.

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular