TV Station bevestigt: organen op bestelling te krijgen in ChinaSky TV gaat undercover

30-04-2006 Orgaanroof

Een uitzending van Sky TV staaft de beweringen die het journalistiek onderzoek van The Epoch Times opleverde aangaande de organenroof in China.

 

 

Het Oosterse Orgaantransplantatiecentrum in China voert een groot aantal transplantatie operaties uit. (OOTC.net)

Deze uitzending bevestigt dat:

  • Er een overvloed aan organen voor transplantatie is in China
  • Dat deze op vraag geleverd worden
  • Dat ze afkomstig zijn van gevangenen
  • Dat gevangenen gedood worden nadat ze een geschikte orgaandonor blijken te zijn voor een wachtende patiënt

Journalist Dominic Waghorn en minstens één assistent van Sky TV, bracht, gewapend met een verborgen camera, een bezoek aan het Oosterse Orgaan Transplantatiecentrum waar hij zich voordeed als iemand wiens vader een nieuwe lever nodig had.

Waghorn begint zijn verslag met de opmerking dat er in China, in tegenstelling tot het Westen, een “schijnbaar eindeloze voorraad levers beschikbaar is… de redenen ervan zijn uitermate sinister.”

De verpleegster die hem verwelkomt in het ziekenhuis legt hem vrolijk uit dat het ziekenhuis de organen “het snelst” kan verkrijgen omdat het “de beste connecties heeft”.

Organen op aanvraag

Waghorn’s transplantatie consulent, Dr. Zhu, legt hem uit dat het ziekenhuis hem zonder problemen een donor zal vinden. Volgens Waghorn, gaf hij openlijk toe dat de organen die het ziekenhuis gebruikt van geëxecuteerde gevangenen afkomstig zijn.
Dr. Zhu vertelt Waghorn: “We zullen uw vader op voorhand verwittigen dat we een donor hebben, één of twee weken vooraf.”

In andere woorden, Dr. Zhu legt hier uit dat het ziekenhuis een levende donor zal vinden, de operatie van de patiënt plant, en, eens de afspraak gemaakt is, de executie van de betreffende gevangene regelt voor datzelfde tijdstip.

In een interview met The Epoch Times legt Dr. Pang Yubin, een voormalige onderzoeker bij het National Institutes of Health van de VS, uit waarom het wel zo moet zijn dat een gevangene die geschikt blijkt, geëxecuteerd wordt om als donor te fungeren voor een wachtende patiënt: “Een patiënt biedt zich aan met een bepaalde behoefte en enkele dagen later heeft men een passend orgaan gevonden. Zoals ik eerder zei, de kans dat \[het orgaan] past, bedraagt ongeveer één percent. Dus, enkel wanneer er honderd levende donors staan te wachten, kan men zo snel een passend \[exemplaar] vinden…”

“Opdat dit mogelijk zou zijn, moet er een grote orgaanbank bestaan. Laat ons in medische termen uitdrukken wat een orgaanbank betekent. In werkelijkheid, betekent het dat er een groot aantal personen geclassificeerd zijn als donors, waarvan bij eender wie, indien hij geacht wordt te overeenstemmen met een potentiële recipiënt, de organen verwijderd worden…”

Waghorn zelf rapporteert dat het ziekenhuis levers levert “op aanvraag.” Hij toont een interview met een patiënt uit New York die een levertransplantatie onderging. Een gedubde stem vertelt: “We hebben tien dagen gewacht” op een lever.

Epoch Times bericht over de organenroof

The Epoch Times berichtte op 9 maart als eerste dat er een systematische organenroof plaatsvond op levende Falun Gong beoefenaars in een plaats genaamd Sujiatun. Erop volgend onderzoek toonde aan dat ziekenhuizen en transplantatiecentra over heel China toegaven organen te verwijderen van levende Falun Gong beoefenaars, zelfs nadat de faciliteit in Sujiatun alle gevangenen verhuisd had en alle bewijsmateriaal van de organenroof vernietigd had.

Hoewel het Westen kennis heeft van het feit dat het Chinese regime sinds 1990 organen steelt van geëxecuteerde gevangenen, is de grote groei van de orgaantransplantatie-industrie in China pas begonnen na het van kracht gaan van de vervolging van Falun Gong in 1999.

Waghorn’s verslag maakt geen gewag van de Falun Gong kwestie of van het feit dat organen uit nog levende gevangenen worden gehaald. Wel vertelt hij dat de investeringen van buitenlanders in orgaantransplantaties een “boom” veroorzaken in de Chinese medische sector. Waghorn merkt op dat buitenlanders bij het Oosterse Orgaan Transplantatiecentrum ongeveer 45.000 euro betalen voor een levertransplantatie.


- The Epoch Times

 

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular