Advcocaat Zhu Yubiao uit Guangzhou gevangengezet in dwangarbeidskamp voor het verdedigen van een Falun Gong beoefenaar

22-06-2007 Vervolgde advocaten

Op 8 juni 2005 verdedigde advocaat Zhu Yubiao Falun Gong beoefenaar Gao Hunlian in de Tianhe rechtbank in Guangzhou. Dit was de eerste advocaat in de provincie Guandong die openlijk een Falun Gong beoefenaar verdedigde.
Volgens mensen die de zitting bijwoonden, was er een dramatische scène toen advocaat Zhu aan het eind van zijn verdedigingsrede gekomen was. De rechters keken elkaar stomverbaasd aan. Ze begrepen helder dat Zhu's verdediging gebaseerd was op de Chinese wetgeving en feiten en dat het een valide verdediging was. Ze wisten niet hoe erop te reageren.

Na een lange stilte merkte een van de aanklagers plotseling op: "als je denkt dat wat je hebt gedaan goed is, mag je het thuis doen, niet in het openbaar."

Later, verdedigde dhr. Zhu ook de beoefenaars Wei Yingxin en Song Hongfeng. Om Zhu te weerhouden van het verdedigen van Song Hongfeng in de Guangzhou rechtbank, arrangeerden de autoriteiten de twee processen op dezelfde tijd.

Voor deze zittingen, sloot de politie de wegen naar de rechtbank af en fouilleerden iedereen die de zittingen bij kwam wonen, ze maakten vele foto's en video's binnen en buiten de zaal van de rechtbank en vielen mensen lastig die de zitting bijwoonden.

Naderhand, beschuldigden enkele beambten van het Gerechtelijk Bureau dhr. Zhu ervan een 'contra-revolutionair' te zijn en klaagden dit aan bij zijn superieuren van het Guangda Advocatenkantoor waar Zhu werkte. Een van de leiders van het advocatenkantoor antwoordde de beambten dat gerechtelijke verordeningen niet gebruikt kunnen worden tegen dhr. Zhu, maar waarschuwde ook dhr. Zhu om zulke zaken niet meer op te pakken.

Dhr. Zhu werd spoedig onder surveillance geplaatst door de politie. Rond oktober 2006, vroeg Zhu om een overplaatsing van het Guangda Advocatenkantoor naar het Hengyi Advocatenkantoor. Gedurende januari en februari 2007, probeerden meer beoefenaars dhr. Zhu in te huren als hun advocaat om hen te verdedigen en hij accepteerde de zaak.

Op 10 februari 2007, werd Zhu gearresteerd toen hij het huis van van dhr. Lin Zhiyong bezocht. Op 2 maart werd Zhu's huis doorzocht, maar niets bezwaarlijks werd gevonden. Echter houden ze dhr. al illegaal gevangen voor meer dan vier maanden zonder zijn familie in te lichten.

Dhr. Zhu wordt op het moment vastgehouden in het Derde Dwangarbeidskamp in Haudu Guangzhou

Contact informatie van degenen die betrokken zijn in deze criminele activiteiten:

Guangzhou Third Forced Labor Camp, Chini Township, Huadu District, Guangzhou
Hoofdpoort: 86-20-86841850
Hoofdkantoor: 86-20-86841589
Team nr. 3: Li Guoming, directeur; Bi Dejun, politiek instructeur

bron: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2007/6/19/86909.html

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular