Opnieuw Sterft Een Goedhartig Persoon Als gevolg Van De Vervolging: Ter Nagedachtenis Aan Medebeoefenaar Mr. Li Enying

Falun Gong beoefenaar Mr. Li Enying uit Tanghai County, Tangshan City, provincie Hebei, overleed op 29 juli 2007 als resultaat van mishandeling van het No. 34 Team van het Shijiazhuang City Forced labour Camp in de provincie Hebei. Hij was pas 53 jaar oud.


Iedere beoefenaar die hier over gehoord heeft, voelt bedroefdheid en verontwaardiging en zegt dat het moeilijk is om de gevoelens in hun hart onder woorden te brengen. Ze voelen ook medelijden met diegenen die niet de waarheid over Falun Gong wisten en meededen aan de vervolging. "Als deze mensen niet op tijd wakker worden, en erop blijven staan de Chinese Communistische partij te volgen door het doen van slechte daden, zullen ze waarschijnlijk veel spijt hebben als de Partij opgeheven wordt".

Iedereen die Mr. Li Enying kende, zei dat hij een vriendelijk persoon was. Hij begon Falun Gong te beoefenen in 1997 en werd gezonder en vriendelijker naar mensen. Hij bekommerde zich om iedereen en hielp veel mensen om hem heen de schoonheid van Falun Gong te zien. Mensen begonnen één voor één Falun Gong te leren. Veel mensen in de maatschappij zijn er achter gekomen dat beoefenaars aardige mensen zijn en dat ze recht door zee, oprecht en vriendelijk zijn. In de huidige maatschappij vechten mensen onderling voor persoonlijke voordelen, terwijl ze zich zorgen maken over verlies en hun eigen belangen. Veel mensen vertrouwen elkaar niet, waardoor ze oneerlijk zijn. Niemand voelt zich veilig. Daarom hebben beoefenaars met hun oprechtheid en vriendelijkheid en hun tolerante gedrag de erkenning gewonnen van veel goedhartige mensen.

De groep van Jiang Zemin (voormalig leider van China en stichter van de vervolging) begon vanaf 20 juli 1999 op een brute manier Falun gong te vervolgen. Binnen een dag waren er overal geruchten en aanvallen. Mr. Li Enying werd vier keer gearresteerd nadat de vervolging begon. Drie politiemannen van Tanghai County hebben hem eens zo wreed geslagen dat zijn lichaam helemaal met bloed bedekt was. De politie van de Fifth Police Station van Tanghai County heeft een keer achtduizend yuan\[1] afgeperst van zijn familie.

Om te voorkomen dat hij weer gearresteerd zou worden, moest Li zijn huis verlaten en hier en daar werk doen in verschillende steden om zo in zijn onderhoud te voorzien. Terwijl hij aan het werk was in Fengrun District van Tangshan City, werd hij in februari 2007 opgepakt door politieagenten van de Tangshan City Police department en naar het Shijiazhuang Forced Labour Camp gebracht.

In het Shijiazhuang Forced labour Camp werd Mr. Li opgesloten met criminelen. Binnen zes maanden was hij op de rand van de dood door mishandeling. Om hun verantwoordelijkheid te ontlopen werd zijn familie in het geheim in juli 2007 op de hoogte gebracht door ambtenaren van het werkkamp. Zijn familie werd gevraagd hem op te komen halen. Toen de familie zich haastte naar het Shijiazhuang Forced Labour Camp, werd Mr. Li net geïnjecteerd met onbekende drugs. Toen zijn familie hem naar huis bracht, was hij al op het randje van de dood. Zijn hele lichaam was opgezwollen en hij kon moeilijk ademen en eten. Hij had een slechte hoest en was continu slijm aan het spugen. Toen hij probeerde te gaan liggen om te slapen, kon hij niet ademen. Binnen 13 dagen nadat hij thuis was gebracht, overleed hij, op 29 juli. Zijn familieleden merkten dat grote gedeelten van zijn huid achter zijn oren en op zijn rug zwart en blauw waren. Bovendien sprak Mr. Li gedurende zijn laatste 13 dagen thuis op gebrekkige wijze over zijn ervaringen in het dwangarbeidskamp. Omdat hij weigerde de Falun Gong op te geven, onthielden de bewakers hem van slaap, dwongen hem voor een lange tijd op een harde plank te zitten, en hitsten ze de criminele medegevangenen op om hem hard te slaan. De precieze oorzaak van zijn dood is niet duidelijk en zijn familie heeft een rechtszaak aangespannen tegen de politieafdeling.

Dit was een man die heel gezond was, een man die mentale en fysieke gezondheid had bereikt door het beoefenen van Falun Gong en daarna willekeurig tot de dood vervolgd werd. Dit is weer een andere misdaad begaan door de Chinese Communistische partij (CCP). Er is een oud gezegde dat een mensenleven met de grootste zorg behandeld moet worden. Jiang Zemin en de CCP begonnen de vervolging van Falun Gong op 20 juli 1999. Diegenen die deel hebben genomen aan de teistering, arrestatie en vervolging van Mr. Li Enying zijn: het partij comitté van de provincie Tanghai, het provinciale bestuur, het politieke en legale comité van de provincie, het 610 Bureau\[2], de wetsschool, het provinciale politiedepartement, de provinciale gevangenis, het partij comité van de No. 5 Boerderij, het 610 Kantoor van de Boerderij en het administratie departement, zowel als de wetteloze mensen van het Achtste team van de Boerderij. Zij zijn verantwoordelijk voor de dood van Mr. Li Enying, een dood waar ze zich niet aan kunnen onttrekken. De misdaad van het vervolgen van beoefenaars is onverdraaglijk en moet terugbetaald worden. Beoefenaar Li Enying is overleden. Maar omdat hij volhardend was in zijn geloof in "Waarachtigheid-Mededogen-Verdraagzaamheid", werd zijn leven verheven.  Binnenkort zullen mensen de pracht van een groot wezen met zijn volhardendheid kunnen zien, en die criminelen zullen zeker hun vergelding ontvangen.


\[1] "Yuan"is een Chinees betaalmiddel; 500 Yuan is gelijk aan een gemiddeld maandinkomen van een stadswerker in China

\[2] "Het 610 kantoor" is een bureau dat speciaal opgericht is om Falun Gong te vervolgen. Het heeft absolute macht over ieder administratief niveau binnen de Partij en alle andere politieke en rechterlijke systemen.

bron: http://clearharmony.net/articles/200708/40881.html

 

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular