Epoch Times: Het Chinese Regime Geeft Orgaanoogst toe

12-09-2007 Orgaanroof

CHINA-In midden januari 2007 heeft een Chinese BBC website een interview gepubliceerd betreffende het oogsten van organen in China. Het is voor het eerst dat de woordvoerder van het Ministerie van Gezondheid, Mao Qunan, toegeeft aan praktijk van het nemen van organen van ter dood veroordeelde gevangenen in China, hetgeen hij eerder publiekelijk ontkend had.  Mao ontweek echter sleutelbewijzen van orgaanroof van Falun Gong beoefenaars en ontkende deze beschuldiging.

Een reconstructie van een operatie voor orgaanoogst (The Epoch Times)

Dit interview werd geleid door de BBC senior reporter Hua Ying. Een journalist van Epoch Times heeft ook een interview gehad met Dr. Wang Wenyi, die geprotesteerd heeft aan het Witte Huis gedurende het bezoek van de leider van het Communistische Regime, Hu Jintao, aan de Verenigde Staten op 20 april in 2006.

Het Chinese regime heeft een lange geschiedenis gehad van het oogsten van organen van ter dood veroordeelde gevangenen, en een even lange geschiedenis van het ontkennen van deze praktijk. In november 2005 heeft de afgevaardigde Minister van het Ministerie van Algemene Gezondheid, Huang Jiefu, op een internationale conferentie in Manila toegegeven dat er gebruik gemaakt wordt van organen, genomen van ter dood veroordeelden,.

Later in april 2006, verklaarde Mao dat de organen van ter dood veroordeelde gevangenen een zeer klein gedeelte organen vormden die in de industrie van de orgaantransplantatie van China worden gebruikt.

In november van 2006, heeft Minister Huang opnieuw toegegeven op een conferentie in Guangzhou dat de meeste van de organen die gebruikt worden in transplantaties, behalve voor een klein deel van orgaandonoren in verkeersongevallen, kwamen van ter dood veroordeelden. Zijn verklaring werd geciteerd door kranten in China.

Toen de reporter, Hua Ying, Mao ondervroeg over de bovenvermelde verklaringen antwoordde hij schoorvoetend : "Ik heb niets toe te voegen aan deze vraag, u heeft het erg duidelijk verklaard."

Tijdens het ganse interview bleef Mao het bestaan van orgaanoogst van Falun Gong beoefenaars in China ontkennen en ontkende ook de noodzaak van internationale organisaties naar China te gaan voor het doen van een grondig en onafhankelijk onderzoek.

"Mao's bekentenis van het oogsten van organen van ter dood veroordeelde gevangenen verklaart niet de wijdverspreide en ongewone ter beschikkingstelling van organen voor transplantaties in de hospitalen in binnenland China."

Volgens Mao's verklaring, zei Dr. Wang Wenyi: "Onder druk van internationale verenigingen heeft het regime toegegeven dat het organen oogst van ter dood veroordeelden met als achterliggende reden de aandacht weg te trekken van het oogsten van organen van Falun Gong beoefenaars. Het regime blijft de waarheid verbergen, omdat de toelating van Mao tot het oogsten van organen van ter dood veroordeelde gevangenen niet de wijdverspreide en ongewone ter beschikkingstelling van organen voor transplantaties in de ziekenhuizen van het Vasteland verklaart.

Wang verklaart verder dat nadat het ziekenhuis van het Vasteland betaling ontvangt, de transplantatiechirurgie binnen drie dagen tot een week zou kunnen worden uitgevoerd. Dit betekent dat een paar dagen later, er een „gevangene" zou zijn die niet alleen dezelfde bloedgroep en passend weefsel als de patiënt (die een enorme prijs voor de procedure betaalde) heeft, maar ook dat deze misdadiger juist op dat ogenblik voor executie zou worden gepland, en ook bereid zou zijn om zijn organen te schenken.

In het programma van de BBC interviewde Hua Ying ook de vice-voorzitter van de China Medical Organ Transplant Association Shi Bingyi. Shi ontkende dat hij de verklaring had afgelegd dat "China tot nu toe in totaal  meer dan 90.000 orgaantransplantaties had uitgevoerd (beginnende vanaf 2006); er waren ongeveer 10.000 niertransplantaties en bijna 4.000 levertransplantaties die in 2005 alleen al werden uitgevoerd." Deze verklaring werd in het Chinees gepubliceerd door Health Paper Net (2006-03-02), "het officiële mediakanaal van het Ministerie van Volksgezondheid. De Web-pagina van dit rapport is geschrapt van zijn originele plaats maar kan nog steeds opgespoord worden in de Internetarchieven.

Het bovengenoemde rapport van het Internetarchief van Health Papers Net (The Epoch Times)


In het Beschuldigingsrapport van het Oogsten van Organen van de Beoefenaars van Falun Gong in China, gebruikten de auteurs David Matas en David Kilgour de bovengenoemde informatie om te besluiten dat de "bron voor 41.500 transplantaties voor de periode van zes jaar vanaf 2000 tot 2005 onverklaard is" en "de beschuldiging van het oogsten van organen van de beoefenaars van Falun Gong een antwoord geeft."

Shi ontkende ook kennis te hebben van het aantal orgaantransplantaties dat in China wordt uitgevoerd, en weigerde om een geschat aantal te geven. Hij beschuldigde het Health Paper Net van het uitbrengen van vals verslag. Toen de verslaggever Hua Ying Shi en Mao ermee confronteerde dat het Health Paper eigenlijk het officiële document voor het Chinese Ministerie van Gezondheid was, gaven beiden geen commentaren.

Betreffende de antwoorden van Shi, zei Dr. Wang Wenyi, „het is een grap dat de vice-voorzitter van Vereniging van de Transplantatie van het Medisch Orgaan van China niet de cijfers voor de orgaantransplantaties van China kent. Ik heb ambtenaren van de gezondheids afdelingen van meer dan 30 provincies en districten bezocht. Allemaal zijn zich zeer duidelijk bewust van de transplantatiegegevens in hun gebieden. Hoe is het mogelijk dat Shi de meest eenvoudige basisgegevens voor totale transplantaties die in een jaar worden uitgevoerd "niet kent"? De enige verklaring is dat er ernstige kwesties achter de gegevens zijn die hij niet durft toe te geven. „

Tegenstrijdige Verklaringen van het Chinese Communistische Regime over de Beweringen van het Oogsten van Organen in China

Op 7-9 november 2005, op de conferentie van de WGO in Manilla gaf de Afgevaardigde Minister van Volksgezondheid, Huang Jiefu, toe dat de meeste donors die in orgaantransplantatie worden gebruikt in China van geëxecuteerde gevangenen zijn.

In maart 2006 zei de woordvoerder voor het Ministerie van China van Buitenlandse zaken, Qin Gang, op een persconferentie, "het is een volledige leugen dat China organen van ter dood veroordeelde gevangenen voor transplantatie oogst".

Op 10 april 2006, in antwoord op de vragen van de verslaggever, Mao Qunan, ontkende de woordvoerder van het Ministerie van Volksgezondheid, dat China de organen van gevangenen voor transplantaties oogst. Hij zei dat de meeste transplantatieorganen van vrijwillige schenkingen van Chinese burgers kwamen.

Op 10 oktober 2006, in antwoord op het artikel van BBC verslaggever Rupert Wingfield-Hayes "De verkoop van organen in China ‘bloeit'", zei de voordvoerder van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in China ,Qin Gang: "Sommige buitenlandse media vervaardigen vals nieuws wanneer het gaat over rapportering over orgaantransplantatie in China om het rechtssysteem in China aan te vallen."

In november 2006 gaf Huang Jiefu, de vice-minister van Ministerie van Volksgezondheid, opnieuw toe op een conferentie die in Guangzhou werd gehouden dat de meeste organen die in transplantaties in China worden gebruikt van geëxecuteerde gevangenen zijn.

bron: http://www.clearharmony.net/articles/200701/37750.html
        http://en.epochtimes.com/news/7-1-24/50806.html

 

 

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular