Vice-president van het Europese Parlement Spreekt op een Conferentie in BangkokEdward McMillan-Scott veroordeelt de vervolging van Falun Gong in China

10-10-2007 Orgaanroof

In een toespraak die Mr. Edward McMillan-Scott, vice-president van het Europees Parlement, hield in een forum dat gehouden werd aan de Chulalongkorn University in Bangkok, Thailand, op 10 september 2007, zei hij dat de organenoogst bij levende Falun Gong beoefenaars een heel ernstig misdrijf is.

Mr. McMillan-Scott, vice-president van het Europees Parlement, zegt dat de organenoogst door het Chinese communistische regime bij levende Falun Gong beoefenaars een misdrijf is

Het forum van de ‘Actuele Situaties en Vooruitzichten van Aziatische Democratie en Mensenrechten' wordt in Bangkok, Thailand, gehouden

Op 10 september in de namiddag woonde Mr. McMillan-Scott het forum bij van de ‘Actuele Situaties en Vooruitzichten van Aziatische Democratie en Mensenrechten' aan de universiteit van Chulalongkom en ontmoette Thaïse advocaten voor democratie, Falun Gong beoefenaars en de media. In de toespraak gericht tot de aanwezigen van het forum veroordeelde hij de vervolging van Falun Gong beoefenaars door het Chinees regime.

Mr. McMillian-Scott zei, "Ik heb de Aziatische democratische situaties bekeken toen ik naar Hong Kong, Taiwan en Bangkok reisde. In mei 2006 toen ik in Beijing was, vertelde iemand me een verhaal over een vreselijk beruchte medische behandeling nl. het oogsten van organen waarvan een religieuze groep het doelwit was. De religieuze groep is een spirituele beweging die tot de boeddha school behoort. Haar naam is Falun Gong."

Verwijzend naar de vervolging van Falun Gong,  Mr. McMillan-Scott zei, "Ik ontmoette twee mannen op een geheime plaats in Beijing. Een van hen noemde Niu Jinping. Hij had 2 jaar gevangen gezeten omdat hij Falun Gong beoefende. Zijn vrouw is ook een Falun Gong beoefenaar en zit nog steeds gevangen in een werkkamp. Mr. Niu zag zijn vrouw 4 maanden geleden. Ze was over heel haar lichaam geslagen om haar te dwingen afstand te doen van Falun Gong.  Een andere man die ik ontmoette was Cao Dong die gedurende 4 jaar gevangen gezeten en gemarteld was omdat hij Falun Gong beoefende. Mr. Cao vertelde me dat zijn vriend op een dag verdween en toen hij hem terug zag, was hij een dood lichaam met een grote snijwonde. Blijkbaar waren zijn organen weg genomen. In naam van CIPFG (Coalition to Investigate the Persecution of Falun Gong in China : Verbond om de Vervolging van Falun Gong in China te Onderzoeken), leidde Mr. David Kilgour van Canada een onderzoek en leverde enig bewijs in het rapport. Indien dit waar is en leden van een religieuze groep het doelwit zijn geweest van organenoogst, dan is dit een heel ernstig misdrijf."

Mr. McMillan-Scott wees erop dat de normale wachttijd voor een levertransplantatie in de westerse landen dertig tot veertig weken is. In China duurt het echter slechts 2 weken. Er zijn meer dan 40.000 gevallen van transplantaties in China waarbij men niet duidelijk kan verklaren waar de organen vandaan komen. Het is trouwens ook verdacht dat de militaire hospitalen van het Revolutie Leger van het Volk een groot aantal orgaantransplantaties deden. Organenoogst van levende Falun Gong beoefenaars is een heel zware beschuldiging tegen de Chinese autoriteiten. Hij zei, "Ik heb veel Falun Gong beoefenaars in eigen persoon gezien. Aangezien het allemaal heel vriendelijke mensen zijn die niet roken en niet drinken, zijn hun organen bijzonder waardevol. Reeds sinds 1999 toen het Chinese regime begon met de vervolging van Falun Gong, is het bevestigd dat meer dan 3.000 Falun Gong beoefenaars tot de dood vervolgd werden onder verschillende vormen van gevangenschap."

Verscheidene media, waaronder de Thai News Agency MCOT TV9 en de Bangkok Post, kwamen om verslag uit te brengen over het gebeuren. Gedurende het forum ontmoette Mr. McMillan-Scott Falun Gong beoefenaars die China met succes onvluchtten. Terwijl Mr. McMillan-Scott naar de verhalen van de Falun Gong beoefenaars luisterde over hun persoonlijk lijden tijdens de brutale vervolging, nam hij dit op als getuigenis.

bron: http://www.clearharmony.net/articles/200709/41288.html
 

 

 

 

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular